Факторна структура мотиваційно- смислових особливостей особистості як передумови її толерантної поведінки

Автор(и)

  • Г.А. Гайдук

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

мотивація, толерантність, толерантна поведінка, факторний аналіз, особистість.

Анотація

Стаття присвя-
чена емпіричному обґрунтуванню структури мотиваційно-смислових осо-
бливостей особистості як передумови толерантної поведінки особистості.
Проведено емпіричне дослідження вивчення толерантної поведін-
ки та мотиваційно-смислових особливостей особистості. Розроблено
програму емпіричного дослідження, а також комплекс використаних
методів математичної обробки результатів дослідження, що дало змо-
гу конкретизувати, які мотиваційно-смислові особливості особистості
впливають на формування її толерантної поведінки.
Використано метод факторного аналізу, адже з допомогою процеду-
ри факторизації зменшується розмірність вихідного простору корелюю-
чих між собою ознак, забезпечується більш економна їх репрезентація
при мінімальних втратах вихідної інформації. Встановлено, що резуль-
татом факторного аналізу став перехід від множини вихідних змінних
до меншої кількості нових змінних, що формують, так звані, фактори,
які, водночас, інтерпретуються як передумови спільної мінливості ма-
сиву вихідних змінних. За допомогою факторного аналізу в нашому
дослідженні було зменшено розмірність вимірюваних мотиваційних
детермінант толерантності особистості до меншої кількості незалежних
факторів, що дало змогу легко і більш однозначно інтерпретувати пси-
хологічні змінні, що значно корелюють одна з одною. Внаслідок цього
ми отримали факторну структуру тих мотиваційно-характерологічних
характеристик, які обумовлюють специфіку формування та прояву
певного рівня толерантності у педагогічній діяльності респондентів,
до якої ввійшли такі фактори: «Загальножиттєва мотивація особистос-
ті», «Осмисленість життя», «Реальна робоча мотивація», «Мінливість
емоційних станів», «Локус контролю життя», «Орієнтація на егоїзм»,
«Орієнтація на успіх».

Посилання

Наследов А. Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпретация данных. Учеб. пособие / А. Д. Наследов. – СПб. : Речь, 2004. – 392с .

Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : ООО «Речь», 2001. – 350 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-08

Як цитувати

Гайдук, Г. (2016). Факторна структура мотиваційно- смислових особливостей особистості як передумови її толерантної поведінки. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p