Психокорекційна діяльність медичного психолога з профілактики соматичних захворювань

Автор(и)

  • Р.І. Карпінська
  • Р.І. Білобривка

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

психокорекція, психодіагностика, медичний психолог, соматичні хворі, психологічний тренінг.

Анотація

Стаття
присвячена психокорекційній діяльності медичного психолога з про-
філактики соматичних захворювань. Автором запропоновано програму
психокорекції соматичних хворих і способи її впровадження у практику
медичної психології. Встановлено, що психологічний тренінг як метод
медичної психології, реалізований через малу психокорекційну групу,
виявився надзвичайно ефективним і тому набув статусу одного із найпо-
пулярніших. Психологічна корекція визначається як направлена психо-
логічна дія на ті або інші психологічні структури з метою забезпечення
повноцінного розвитку і функціонування особистості. Психологічний
тренінг є сукупністю активних методів медичної психології, які викорис-
товуються в рамках клінічної психотерапії при лікуванні неврозів і низ-
ки соматичних захворювань. За результатами дослідження встановлено,
що емоційний стан соматичних хворих лікувальних закладів характе-
ризується певним рівнем підвищеної тривожності, що зумовлено спе-
цифікою їхнього захворювання. Доведено, що внаслідок використання
психокорекційних вправ, спрямованих на подолання стресових і депре-
сивних станів та прискорення процесу позитивних змін емоційної сфери
соматичних хворих, рівень тривожності та рівень депресії соматичних
хворих, які зверталися до медичного психолога, суттєво знизився.

Посилання

Анастази А. Психологическое тестирование: В 2 т. / А. Анастази – М., 1982.

Бурлачук Л. Ф. Исследование личности в клинической психологии (на основе метода Роршаха) / Л.Ф. Бурлачук. – К. : Вища шк., 1979.

Вітенко І.С. Особливості мотивації учбової діяльності студентів медичних вузів України / І.С. Вітенко // Актуальні проблеми вищої освіти в Україні. – Київ-Харків, 1994. – С. 78.

Зейгарник Б.В. Патопсихология / Б.В. Зейгарник. – М. : Изд-во МГУ, 1986. – 282 с.

Максименко С. Д. Генеза здійснення особистості: монографія / С.Д. Максименко. – К. : КММ, 2006. – 255 с.

Максименко С. Д. Основи генетичної психології / С.Д. Максименко. – К. : НПУ Перспектива, 1998. –320 с.

Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Т.М. Титаренко. – К., 1998. – 348 с.

Рахман Л.В. Ефективність когнітивно-поведінкової терапії в комплексному лікуванні пацієнтів із терапевтично-резистентними депресіями / Л.В. Рахман, О.Ю. Плевачук // Психічне здоров’я: Mental health: міждисциплінарний науковопрактичний журнал. – 2015. – Т.1-2(46-47). – С. 48–53.

Фромм Э. Душа человека / Э. Фромм. – М., 1992. – 182 с.

Юнг К.Г. Психология бессознательного / К.Г. Юнг. – М. : Республика, 1995.

Яценко Т.С. Психологічні основи психокорекції : навч. посіб. / Т.С. Яценко. – К. : Либідь, 1996. – 246 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-24

Як цитувати

Карпінська, Р., & Білобривка, Р. (2016). Психокорекційна діяльність медичного психолога з профілактики соматичних захворювань. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p