Індивідуально-психологічні особливості в системі соціально-психологічних детермінант виникнення бойового стресу у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції

Автор(и)

  • К.О. Кравченко

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

бойовий стрес, індивідуально-психологічні особливості, військовослужбовці – учасники антитерористичної операції.

Анотація

У статті
подано результати наукового дослідження, у якому брали участь вій-
ськовослужбовці-учасники антитерористичної операції. Проведено ко-
реляційний аналіз бойового стресу та індивідуальних особливостей вій-
ськовослужбовців, у результаті якого ми отримали пряму кореляційну
залежність між визначеними показниками. Це дозволяє нам стверджу-
вати, що індивідуально-психологічні особливості військовослужбовців
є детермінантою виникнення бойового стресу. Визначено достовірну
відмінність за всіма показниками між групою військовослужбовців із
наявністю бойового стресу та групою військових, у яких бойовий стрес
не спостерігається. Досліджено певну динаміку проявів кожного показ-
ника індивідуально-психологічних особливостей військовослужбовців,
яка пов’язана з участю у бойових діях: поведінкові прояви військово-
службовців, яким властива іпохондрія, будуть істотно зростати та мати
більш виражений характер упродовж всього перебування в зоні анти-
терористичної операції. Зазначено, що сильні прояви шизоїдного типу
спостерігаються на етапі підготовки, які є незмінними аж до виник-
нення бойового стресу високої інтенсивності, надалі ми маємо різкий
стрибок у підвищенні проявів шизоїдного характеру; показник гіпо-
манії не має проявів на етапі підготовки, однак потім спостерігається
його стрімкий ріст. Визначено індивідуально-психологічні особливості
військовослужбовців, які більш схильні до виникнення бойового стресу
високої інтенсивності – це військовослужбовці психастенічного та пара-
ноїдального типу. Встановлено індивідуально-психологічні особливос-
ті військовослужбовців, які найменш схильні до виникнення бойового
стресу високої інтенсивності – це військовослужбовці психопатичного
типу.

Посилання

Война дело – психопатов // Электронный ресурс. – Режим доступа : http://www.flashpoint.ru/threads/Война-дело-психопатов-2-процента. 49689/

Карелин А. Большая энциклопедия психологических тестов / А. Карелин. – М. : Эксмо, 2009. – 78 с.

Кокун О. М. Основи психологічної допомоги військовослужбовцям в умовах бойових дій: Методичний посібник / О. М. Кокун, Н. А. Агаєв, І. О. Пішко, Н. С. Лозінська. – К. : НДЦ ГП ЗСУ, 2015. – С. 117.

Кравченко К. О. Деякі підходи щодо визначення наявності бойового стресу у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції на сході України. International Scientific-Practical Conference Actual questions and problems of development of socialsciences: Conference Proceedings, June 28-30, 2016. Kielce: Holy Cross University. – p. 185 –188.

Малкина-Пых И. Г. Справочник практического психолога/ И. Г. Малкина-Пых. – 2-е издание, испр. и дополн. – М. : Речь, 2011. – С. 151–170.

Leader’s Manual for Combat Stress Control / Field Manual Head quarters FM 22–51.–Washington, DC : Department of the Army, 1994.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-15

Як цитувати

Кравченко, К. (2016). Індивідуально-психологічні особливості в системі соціально-психологічних детермінант виникнення бойового стресу у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p