Макіавеллістичні координати політичної компетентності особистості

Автор(и)

  • О.О. Кревська

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

політична компетентність, макіавеллізм, макіавеллістичні характеристики, особистість.

Анотація

Стаття присвячена теоретичному та емпірич-
ному обґрунтуванню макіавеллістичних координат політичної ком-
петентності особистості з урахуванням її належності/неналежності до
політичної сфери як професійного виду діяльності. Презентовано тео-
ретико-методологічний аналіз політичної компетентності; визначено
базові характеристики її прояву, з’ясовано побутовий і професійний
рівні функціонування політичної компетентності. Зазначено лідерські
характеристики фахівців політичної сфери та наведено їх суміжність із
ознаками авторитаризму і макіавеллістичної особистості.
Проведено дослідження макіавеллістичних характеристик полі-
тичної компетентності особистості. Розроблено програму емпіричного
дослідження. Комплекс використаних методів математичної обробки
результатів дослідження дає змогу конкретизувати макіавеллістичних
характеристик політичної компетентності у представників побутово-
го та професійного рівня політичної компетентності. Зафіксовано ви-
сокі показники прояву макіавеллізму у фахівців політичної сфери та
виокремлено їх особистісні характеристики комунікабельності, агре-
сивності і домінантності та вираженого прагнення до досягнень і схва-
лення. Низькі показники прояву макіавеллізму у досліджуваних побу-
тового рівня політичної компетентності супроводжуються вираженими
показниками взаєморозуміння, соціальної автономності та готовності
допомагати іншим людям. Наголошено на необхідності постійної фікса-
ції макіавеллістичних тенденцій поведінки фахівців політичної сфери в
силу уникнення їх професійних деформацій.

Посилання

Адорно Т. Исследование авторитарной личности / Теодор Адорно. – М. : Серебряные нити, 2001. – 416 с.

Бендас Т.В. Психология лидерства: учебное пособие / Т.В. Бендас. – СПб. : Питер, 2009. – 448 с.

Васютинський В.О. Інтеракційна психологія влади : монографія / В.О. Васютинський. – К. : КСУ, 2005. – 492 с.

Вірна Ж. П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога : монографія / Ж. П. Вірна. – Луцьк : Ред-вид. відд. «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 320 с.

Каппони Н. Макиавелли / Н. Каппони ; [пер. с англ.]. – М. : Вече, 2012. – 352 с. (серия «Великие исторические персоны»)

Ольшанский Д. В. Политическая психология / Д.В. Ольшанский. – СПб. : Питер, 2002. – 576 с.

Политиками не рождаются: как стать и остаться эффективным политическим лидером. Психологическое пособие для политиков / [ Е. Абашкина, Е. Егорова-Гантман, Ю. Косолапова и др. ]. – М. : Антиква, 1993. – 424 с.

Virna Zh. Professional Deformations: Tendencies, Dynamics and Risks of Manifestation /Zhanna Virna // Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. –Vol. 28, No 2 (2015). – РP. 123–136; електронний ресурс. – режим доступу : http://journals.umcs.pl/j/article/view/2553/2923

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-04

Як цитувати

Кревська, О. (2016). Макіавеллістичні координати політичної компетентності особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p