Інтерсуб’єктність у психології: до постановки проблеми

Автор(и)

  • М.М. Наконечна

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

психологія, інтерсуб’єктність, активність, авторство, відповідальність, креативність, творчість, спілкування, взаємодія.

Анотація

Стаття присвячена актуальній та важливій проблемі
інтерсуб’єктності в психології. Описано підходи до аналізу проблеми
інтерсуб’єктності. Стверджується, що поняття інтерсуб’єктності може
бути якісно проінтерпретоване з використанням термінології та кон-
цептуальних підходів культурно-історичної психології, суб’єктного
підходу та екзистенційної школи. Інтерсуб’єктність визначено як
систему внутрішніх та зовнішніх інтерперсональних зв’язків, яка ви-
ражає рівень актуальної суб’єктності людини та тим самим формує
авторство стосовно власної життєвої ситуації та продуктів творчості,
а також відповідальність та рефлексивність особистості. Підкреслю-
ється, що інтерсуб’єктність сприяє самовираженню особистості, а ви-
ражаючись, особистісна риса формується або дооформлюється; отже,
інтерсуб’єктність сприяє особистісному розвитку людини. Доводиться,
що інтерсуб’єктність – це опредметнене прагнення людини до взаємодії,
реалізації особистісних сенсів і мотивів. Проаналізовано тенденцію того,
що в інтерсуб’єктності зустрічаються прагнення людини спілкуватися з
тенденцією до саморозвитку і самовдосконалення. Робиться висновок,
що інтерсуб’єктність – це система зв’язків між людьми, які сприяють
проявам активності, творчості, відповідальності, авторства. Підсумо-
вується, що інтерсуб’єктність сприяє формуванню новоутворень та
інтрапсихічних міжсистемних зв’язків, якісно нових за природою та
функціями. Здійснюється аналіз емпіричних підходів до вивчення про-
блем інтерсуб’єктності. Вивчається досвід проведеної експерименталь-
ної роботи авторки в цьому напрямі. Окреслюються перспективи дослі-
дження проблеми інтерсуб’єктності в сучасній психологічній науці.

Посилання

Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская. – М. : Мысль, 1991. – 299 [2] c.

Вазюлин В.А. Логика истории. Вопросы теории и методологии / В.А. Вазюлин. – Издание 2-е, переработанное и дополненное. – М. : Изд-во СГУ, 2005. – 432 с.

Выготский Л.С. Мышление и речь. Психологические исследования / Л.С. Выготский; Под редакцией и со вступительной статьей В. Колбановского. – Москва, Ленинград : Государственное социально-экономическое издательство, 1934. – 236 с.

Здоровець Т. Г. Особливості наративної компетентності майбутніх практичних психологів // Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома. – Вип. 27. – 2015. – C. 160–169.

Кресан О. Д. Психологічні аспекти дослідження усвідомлення студентами життєвих подій за допомогою психосемантичних методів // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 30. – 812 с. – C. 316–325.

Леонтьев Д. А. Новые ориентиры понимания личности в психологии: от необходимого к возможному / Д.А. Леонтьев // Личностный потенциал: структура и диагностика / под ред. Д.А. Леонтьева. – М. : Смысл, 2011. – 675 с.

Наконечна М. М. Просоціальна взаємодія як діалог / М.М. Наконечна // Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – Вип. 31. – С. 248–257.

Проблемы психологической герменевтики / под ред. Н.В. Чепелевой. – К. : Издательство Национального педагогического университета им. Н.П. Драгоманова, 2009. – 382 с.

Франкл В. Сказать жизни «Да!»: Психолог в концлагере / В. Франкл; пер. с нем. – 2-е изд. – М. : Альпина нон-фикшн, 2011. – 239 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-26

Як цитувати

Наконечна, М. (2016). Інтерсуб’єктність у психології: до постановки проблеми. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p