Взаємозв’язок ризикової та суїцидальної поведінки у підлітків (вивчення репрезентативної вибірки в Україні)

Автор(и)

  • А.С. Рахімкулова

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

ризикова поведінка підлітків, ризикова поведінка в Україні, суїцидальна поведінка, суїцидальна активність, взаємозв’язок ризикової та суїцидальної поведінки.

Анотація

У статті презентовано результати дослідження розповсюдженості різ-
них типів ризикової поведінки серед підлітків в Україні. Наведено та
порівняно данні стосовно відмінностей у психологічних конструктах
кожного з видів ризикової поведінки, що розглядаються – самоушко-
джуюча поведінка, зловживання ПАР, небезпечна сексуальна поведін-
ка, насильство, невиправданий ризик, порушення харчової поведінки.
Статистично зафіксовано та представлено вікові та статеві відмінності
в отриманих даних. Досліджено зв’язок між ризиковою поведінкою та
інтенсивністю суїцидальної активності у підлітків. Проаналізовано,
які загальні психологічні особливості ризикової поведінки у підлітків
можна розглядати як предиктори можливої суїцидальної активності.
Додатково оцінено, як кластеризація різних видів ризикової поведінки
інтенсифікує процес суїцидальності у підлітків. Проаналізовано осо-
бливості сімейних стосунків у підлітків із ризиковою та суїцидальною
поведінкою. Представлено та інтерпретовано характеристики емоцій-
но-афективного, когнітивного та соціального функціонування підліт-
ків із різними видами ризикової поведінки, в тому числі представлено
дані з рівня депресії та тривожності у кожної групи підлітків. Описано
особливості стресостійкості підлітків із ризиковою поведінкою, описа-
но особливості реагування підлітків із ризиковою поведінкою на стре-
сові події та домінуючі серед них копінг-стратегії. Порівняно конструк-
ти самооцінки у підлітків із ризиковою поведінкою. Виділено найбільш
небезпечні з точки зору можливої суїцидальності групи ризикової по-
ведінки.

Посилання

Рахімкулова А.С. Феномен ризикової поведінки підлітків – спроба концептуального опису / А.С. Рахімкулова // Медична психологія. – 2016. – №3. – C. 24–41.

Рахимкулова А.С. Суицидальность и склонность к риску у подростков: биопсихосоциальный синтез / А.С. Рахимкулова, В.А. Розанов // Суицидология. – 2013. – Т.4 (11), № 2. – С. 8–24.

Рахимкулова А.С. Некоторые проявления рискового поведения у городских подростков: биопсихосоциальная трактовка / А.С. Рахимкулова, В.А. Розанов // Вопросы психического здоровья детей и подростков. – 2014 (14) – №2 – С. 14–24.

Розанов В.А. Cуициды и суицидальные попытки среди детей и подростков в г. Одессе в 2002-2010 гг. / В.А. Розанов, В.В. Валиев, С.Е. Захаров, П.Н. Жужуленко, Г.Ф. Кривда // Журнал психиатрии и медицинской психологии. – 2012. – №1(28). – С. 53–61.

Суицидология: учебное пособие / И.Л Шелехов, Т.В. Каштанова, А.Н. Корнетов, Е. С. Толстолес – Томск : Сибирский государственный медицинский университет, 2011. – 203 с.

Adolescents at risk: A generation in jeopardy. Handbook of adolescent health risk behavior./ R.J. Di-Clemente, W. B. Hansen, L. E. Ponton (Eds.). – New York: Plenum, 1996. – 792 p.

Hurrelmann K. Risk behaviour in adolescence: the relationship between developmental and health problems. / К. Hurrelmann, M. Richter // Journal of Public Health, 2006. – V.14(1). – P.20–28.

The relationship between early age of onset of initial substance use and engaging in multiple health risk behaviours among young adolescents / DuRant R.H. et al. //Archives of Pediatriac and Adolescent Medicine. – 1999. – V.(153). – P. 286–291.

WHO, Adolescent Health Epidemiology : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.who.int/maternal_child_adolescent/ epidemiology/adolescence/en/. – Заголовок з екрану. – (Дата звернення: 10.10.2016).

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-03

Як цитувати

Рахімкулова, А. (2016). Взаємозв’язок ризикової та суїцидальної поведінки у підлітків (вивчення репрезентативної вибірки в Україні). Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p