Теоретико-методологічні аспекти етнічної толерантності в контексті міжособистісної взаємодії

Автор(и)

  • Н.М. Семенів

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

етнічна толерантність, міжетнічна взаємодія, етнічні взаємини, етнічна ідентичність.

Анотація

У статті розглянуто вплив ет-
нічної толерантності на формування та розвиток міжетнічних взаємин,
дослідження етнічної толерантності у практиці вивчення міжетнічних
відносин.
Встановлено що об’єктом дослідження багатьох зарубіжних і ві-
тчизняних вчених є етнічна толерантність, її вплив на формування,
становлення та розвиток міжетнічних взаємин, їх психологічний зміст і
основні функції. Автором зроблено висновок, що сучасне суспільство по-
требує додаткових соціально-психологічних досліджень, щоб здійснити
комплексне вивчення чинників формування етнічної толерантності, її
вплив на міжетнічні взаємини, які залишаються недослідженими в цій
області психології, залишаючи великі можливості для вчених-психо-
логів.
У статті розглянуто особливості формування етнічної толерантнос-
ті. Автором вказано, що структура етнічної толерантності відображає
психологічні аспекти міжетнічної взаємодії особистості, які пов’язані
з різними видами соціальних відносин у суспільстві. Увагу приділено
характеристиці етнічної толерантності та практичним її дослідженням
у галузі наукових знань соціальної психології.
Зроблено висновок, що існує необхідність розробки системи ран-
нього прогнозування конфліктних ситуацій і моделі виникнення і по-
ширення етнічних конфліктів. Ця система допоможе ефективно за-
побігати кризові стани в галузі міжетнічних відносин з небезпечними
наслідками.

Посилання

Бетти Э. Толерантность – дорога к миру [Текст] / Риэрдон Э. Бетти. – М. : Бонфи, 2001. – 304 с.

Иванова Н. Л. Идентичность и толерант ность: соотношение этнических и профессиональных стереотипов [Текст] / Н. Л. Иванова // Вопросы психо логии. – 2004. – № 6. – С. 54–63.

Коростелина К. В. Социальная идентичность и конфликт / К. В. Коростелина. – Симферополь, 2003. – 359 с.

Солдатова Г.У. Психология межэтнической напряженности / Г. У. Солдатова. – М. : Смысл, 1998. – 389 с.

Стефаненко Т.Г. Этнопсихология / Т. Г. Стефаненко. – М. : Институт психологии РАН, 1999. – 320 с.

Toft M. The Geography of Ethnic Violence: Identity, Interests, and the Indivisibility of Territory / M. Toft. – Princeton University Press, 2005. – 256 p.

Hazan C. Romantic love conceptualized as an attachment process / C. Hazan, P. Shaver // Journal of Personality and Social Psychology. – 1987. – Vol. 52. – P. 511.

Sjef Ederveen, Paul Dekker, Albert Horst. Destination Europe. Immigration and Integration in the European Union / Ederveen Sjef, Dekker Paul, Horst Albert . – Amsterdam, 2000. –270 p.

William T. Johnsen. Pandora’s box reopened: ethnic conflict in Europe and its implications / Johnsen William T. // Strategic Studies. – December, 1999. – 250 p.

Tajfel H. Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology / H. Tajfel. – Cambridge University Press. – 384 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-09-12

Як цитувати

Семенів, Н. (2016). Теоретико-методологічні аспекти етнічної толерантності в контексті міжособистісної взаємодії. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p