Особливості психосоматичних захворювань у працівників державної служби України з надзвичайних ситуацій

Автор(и)

  • В.А. Старик

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

стресогенність професії, індивідуально-типологічний профіль особистості, психосоматичні захворювання, працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій, нейрофізіологічний напрям.

Анотація

У
статті розглянуто проблему негативних наслідків впливу професійної
діяльності на фахівців Державної служби України з надзвичайних
ситуацій. Проведено теоретичний аналіз особливостей виникнення,
розвитку та впливу психосоматичних розладів на особистість в робо-
тах вітчизняних та закордонних вчених. Проаналізовано особливості
взаємозв’язку континуума «здоров’я-хвороба» у працівників ДСНС
та змін, що виникають під впливом умов професійної діяльності, а та-
кож індивідуальних особливостей сприйняття даного впливу. Описано
специфіку виконання завдань за призначенням фахівців екстремаль-
ного профілю діяльності, що визначає високий рівень стресогенності
професії рятувальника. Представлено результати дослідження індиві-
дуально-психологічних властивостей працівників ДСНС та за резуль-
татами побудовано індивідуально-типологічний профіль особистості
рятувальника. Досліджено вплив високого рівня ризиконебезпечності
професійної діяльності та індивідуально-типологічного профілю ряту-
вальника на особливості виникнення у них психосоматичних захво-
рювань. Описано основні групи психосоматичних розладів. Виділено
типові психосоматичні «зони ризику» серцево-судинної та травної сис-
тем у фахівців ДСНС. На основі отриманих результатів описано про-
філь хворого, страждаючого ішемічною хворобою серця, інфарктом
міокарда, виразкою шлунку та дванадцятипалої кишки. Обґрунтова-
но, що психосоматичний статус працівника має цілком обумовлений
характер, тому повинен бути об’єктом ретельної уваги не лише ліка-
рів, але й фахівців-психологів. Доведено доцільність застосування не-
йрофізіологічного напряму у комплексному вивченні та профілактиці
патогенезу психосоматичних розладів рятувальників, в основі якого
лежить стрес.

Посилання

Александр Ф. Психосоматична медицина: принципи та практичне застосування: навч. посібник / Франц Александр. – М. : ЕКСМО-Прес, 2011. – 320 с.

Александровський Ю. А. Граничні психічні розлади : навч. посібник / Юрій Анатолійович Александровський. – М. : Медицина, 2000. – 496 с.

Магда В.А. Особливості професійної деформації у працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України : дис. канд. психол. наук : спец. 19.00.09 / Вікторія Анатоліївна Магда; Національний університет цивільного захисту України – Харків, 2011. – 233 с.

Малкіна-Пих І.Г. Психосоматика: довідник практ. психолога / Ірина Германівна Малкіна-Пих. – М.: ЕКСМО-Прес, 2005. – 992 с.

Москалець В. П. Засади формування здатності правоохоронців до збереження власного психічного здоров’я / В.П.Москалець, С.Д. Сворак // Держава і закон: теорія, практика, методика. – №5. – 2007.

Холмогорова А.Б. Концепція соматизації. Історія та сучасний стан. Соціальна та клінічна психіатрія / А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян, Т.В.Довженко. – 2000. – Т. 10, №4. – С. 81–97.

Яцків О. С. Проблема психосоматичних захворювань (психосоматозів) у працівників міліції / О. С. Яцків // Право і безпека. – Х. : ХНУВС, 2009. – С. 202–206.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-01

Як цитувати

Старик, В. (2016). Особливості психосоматичних захворювань у працівників державної служби України з надзвичайних ситуацій. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p