Особливості ціннісних орієнтацій лемків, де- портованих з території Лемківщини впродовж 1944–1946 років

Автор(и)

  • Y.V. Shaparenko

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%25p

Ключові слова:

етнічна група, етнічна самосвідомість, етнос, лемки, традиції, установки, ціннісні орієнтації, цінності.

Анотація

Стаття
присвячена аналізу спрямованості ціннісних орієнтацій депортованих
лемків, у контексті їх впливу на етнічну самосвідомість. За результа-
тами емпіричного дослідження встановлено, що в групі депортованих
лемків ієрархія цінностей представлена рівною кількістю позитивно
та негативно значимих цінностей. П’ятірку позитивно значимих цін-
ностей склали: Універсалізм, Доброта, Безпека, Конформність та Тра-
диція. П’ятірку цінностей із негативною значимістю для лемків, що
були депортовані з території Лемківщини у 1945-1946 роках та зараз
проживають на території України, склали: Самостійність, Досягнення,
Гедонізм, Влада та Стимуляція. Визначено, що негативне значення цін-
ностей Стимуляція та Влада значно переважає показник направленості
позитивно значимих цінностей, що може свідчити про витіснення да-
них цінностей і конфліктний зміст ціннісних орієнтацій в групі депор-
тортованих лемків. Виявлено психологічний механізм функціонування
цінностей, який забезпечує перетворення етнічних норм, зразків і мо-
делей поведінки в індивідуалізований досвід етнічної групи та формує
особливості етнічної самосвідомості лемків. Зокрема було визначено,
що цінності Універсалізм, Доброта та Традиції включені до найбіль-
шої кількості кореляційних зв’язків, що дає підстави розглядати їх як
інструментальні цінності в групі депортованих лемків. Було виявлено
багаторівневий конфлікт між мотиваційною спрямованістю цінності
із відсутньою тривогою та цінностями на основі тривоги, а також між
цінностями, що належать до Особистого фокусу та Соціального фокусу.
Визначено, що цінності Соціального фокусу виявилися адаптивними до
нових соціально-політичних умов, та отримали подальше закріплення
у структурі самосвідомості депортованих лемків. Проведене досліджен-
ня розкриває вплив депортації на систему ціннісних орієнтацій лемків-
ської етнічної групи.

Посилання

Bohdan H. Łemkowski bilans XX stulecia / Bohdan. // Przegląd Wschodnioeuropejski. – 2012. – №3. – S. 243–250.

Feduh I. S. Vyznachennja zmistu ponjattja «cinnisna orijen tacija» u suchasnij psyhologo-pedagogichnij nauci / I. S. Fe duh // Visnyk Nacional’noi’ akademii’ Derzhavnoi’ prykordonnoi’ sluzhby Ukrai’ny. –2011. – №3.

First All-National Population Census: historical, methodological, social, economic, ethnic aspects [Electronic resourse] // State Statistic Committee of Ukraine. – 2004. – Mode of access: http://2001.ukrcensus.gov.ua/d/mono_eng.pdf (viewed on September 18, 2016). – Title from the screen.

Karandashev V. N. Metodika Shvarca dlja izuchenija cennostej lichnosti: koncepcija i metodicheskoe rukovodstvo / V. N. Karandashev. – Sankt-Peterburg: «Rech’», 2004. – 70 s.

Kwilecki A. Problemy socjologiczne Łemków na Ziemiach Zachodnich: uwagi teoretyczne i terminologiczne / Andrzej Kwilecki // Kultura i Społeczeństwo. – Warszawa, 1966. – №3. – S. 87–104.

Nasledov A. D. Matematicheskie metody psihologicheskogo issledovanija. Analiz i interpretacija dannyh. Uchebnoe posobie / A. D. Nasledov. – Sankt-Peterburg: «Rech’», 2004. – 389 s.

Schwartz S. H. An Overview of the Schwartz Theory of Basic Values [Electronic resourse] / Schwartz // Online Readings in Psychology and Culture. – 2012. – №2. Mode of access: http://dx.doi.org/10.9707/2307-0919.1116 (viewed on September 19, 2016). – Title from the screen.

Shaparenko Yu. V. Teoretychni zasady doslidzhennja etnichnoi’ samosvidomosti v zarubizhnij social’nij psyhologii’ / Ju. V. Shaparenko. // Aktual’ni problemy psyhologii’: Zbirnyk naukovyh prac’ Instytutu psyhologii’ imeni G.S. Kostjuka NAPN Ukrai’ny. – K.: Vydavnyctvo «Feniks», 2014. – T. XII. Psyhologija tvorchosti. – Vypusk 20. – S. 342–350.

Sharapov V. V. Struktura i funkcii jetnicheskogo samo soznanija / V. V. Sharapov // Izvestija SNC RAN. – 2008. – №1. – S. 188–194.

Stefanenko T. G. Jetnopsihologija. / T. G. Stefanenko. – M.: Institut psihologii RAN, «Akademicheskij proekt», 1999. – 320 s.

Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski – Narodowy Spis Powszechny Ludności Mieszkań 2011 [Electronic resourse] // Zakład Wydawnictw Statystycznych Warszawa, al. Niepodległości 208. – 2015. – Mode of access: http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/nsp-2011/nsp-2011-

wyniki/struktura-narodowo-etniczna-jezykowa-i-wyznaniowaludnosci-polski-nsp-2011,22,1.html?pdf=1 (viewed on September 18, 2016). – Title from the screen.

Ugoda mizh Urjadom Ukrai’ns’koi’ Radjans’koi’ Socialistychnoi’ Respubliky i Pol’s’kym Komitetom Nacional’nogo vyzvolennja pro evakuaciju ukrai’ns’kogo naselennja z terytorii’ Pol’shhi i pol’s’kyh gromadjan z terytorii’ URSR [Electronic resourse] // Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. – 2006. – Mode of access: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/616_065 (viewed on September 18, 2016). – Title from the screen.

Weber M. Economy and society; an outline of interpretive sociology / Weber. – New York: Bedminster Press Incorporated, 1968. – 1712 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-10-07

Як цитувати

Shaparenko, Y. (2016). Особливості ціннісних орієнтацій лемків, де- портованих з території Лемківщини впродовж 1944–1946 років. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (34). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2016-34.%p