Діагностика і диференційна діагностика гострого стресового розладу та посттравматичного стресового розладу в загальномедичній практиці

Автор(и)

  • І.А. Коваль

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2015-27.%25p

Ключові слова:

гострий стресовий розлад (ГСР), посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), диференційна діагностика, адаптація, стрес, дистрес, алгоритм лікування, психічна дезадаптація, травма, предиктор травми.

Анотація

В статті проаналізовано дані сучасної літератури, що включають у себе інформацію про симптоми і прояви посттравматичного стресового розладу (ПТСР) та гострого стресового розладу (ГСР). Досліджено медичні літературні джерела, що містять інформацію щодо особливостей симптомів ПТСР, підходів до діагностики особистостей з психологічними травмами, аналіз травматичних подій і особливості психофізіологічних предикторів, що можуть свідчити про більшу вірогідність розвитку травматичного розладу. Здійснено порівняння основних симптоматичних проявів ГСР і ПТСР для того, щоб полегшити ранню діагностику й оптимізувати алгоритм лікування, що включає в себе індивідуальний підхід. Дані про соматичні прояви розладів адаптації враховано при складанні психодіагностичного алгоритму діагностики і при розгляді схем психофармакологічного лікування. Зроблено висновок, що при виконанні кожного пункту, маючи теоретичну підготовку стосовно диференційної діагностики травматичних розладів (ГСР і ПТСР) та практичні навички щодо психодіагностики, можна забезпечити ранню вірну діагностику розладу. Це дозволяє уникнути гіпо- і гіпердіагностики, своєчасно надати допомогу пацієнту, запобігти тривалості симптомів, що призводять до морфофункціональних змін в органах і системах, а також можливість оптимізувати використання часу на діагностику та фіксацію даних. Обґрунтовано доцільність подальшого вдосконалення алгоритму, що буде базуватися на нових дослідженнях психосоматичних особливостей стресових розладів та розладів адаптації.

Посилання

Игрунова К.Н. Психофизиологический механизм стресса /

К.Н. Игрунова // Таврический медико-биологический вестник. – 2004. – С. 8–16.

Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс и профилактика / Ф.З. Меерсон. – Москва : Наука, 1981. – С. 115–162.

Международная классификация болезней (10-й пересмотр).

Клинические описания и указания по диагностике. – Киев :

Сфера, 2005. – С. 145–151.

American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical

Manual of Mental Disorders, 4th ed. – Washington, DC. – 1994.

Chu J.A: Rebuilding Shattered Lives : The Responsible Treatment of Complex Posttraumatic and Dissociative Disorders. –

New York, John Wiley & Sons. Inc., 1998.

Herman J.L. Trauma and Recovery. – New York : HarperCollins, 1992.

Hornor G. Posttraumatic Stress Disorder: Journal of Pediatric

Health Care. – 2013. – 27 (3). – S. e29-e38

van der Kolk B.A. The body keeps score: Approaches to the

psychobiology of posttraumatic stress disorder. – New York,

The Guilford Press, 1996.

##submission.downloads##

Як цитувати

Коваль, І. (2019). Діагностика і диференційна діагностика гострого стресового розладу та посттравматичного стресового розладу в загальномедичній практиці. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (27). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2015-27.%p