Психологічні механізми вираження абсурдного смислу в творах В. Шекспіра

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-43.126-146

Ключові слова:

абсурд, commedia dell’arte, абсурдистські фрейми, метафоричні контексти, психологічні механізми вираження абсурдного смислу.

Анотація

У статті проаналізовано сутність терміна «абсурд», парадигму
commedia dell’arte з психологічної точки зору. Окреслено роль абсурду в
творах В. Шекспіра. Зазначено, що термін «абсурд» походить від лат.
аbsurdus – нісенітниця, безглуздя. Абсурд, з одного боку, пов’язаний зі
«скептицизмом» Сократа (знаю те, що нічого не знаю), а з іншого – із
сократівською іронією (не виокремлювати нічого завершеного, закін-
ченого, назавжди даного і незмінного). Зазначено, що вже в антично-
му мистецтві прийоми абсурду використовувалися для досягнення ро-
зуміння невідомих речей і дій. Зокрема, в античній виставі-пантомімі
клоун з’являється як moros або stupidus; його абсурдна поведінка постає
немовби результат його неспроможності зрозуміти найпростіші ло-
гічні зв’язки.
Наголошено, що завдяки абсурду В. Шекспір відкриває в ренесансно-
му дуалізмі нові грані, нові глибини і, разом з тим, – трагізм. Зазначено,
що офіційний статус людини В. Шекспір вважав несправжнім, тимчасо-
вим; негативні персонажі в його драмах – це люди, які прагнуть до заво-
ювання чи зміцнення свого офіційного статусу. Така життєва мета –
несправжня, облудна і призводить, зрештою, до життєвої поразки.
Заради досягнення своєї облудної мети такі люди нерідко тамують у
собі природні почуття чи жертвують природними зв’язками, тобто
вбивають свою природну сутність.
З огляду на абсурдистські фрейми, експліковані у творах В. Шекспі-
ра, виокремлено психологічні механізми вираження абсурдного смислу
письменником. Це такі механізми, як: експлікація абсурдистських фрей-
мів, існуючих у свідомості особистості; зображення абсурдних за зміс-
том випадкових деталей, архетипів, метафоричних контекстів; екс-
плікація абсурдно прихованого характеру причинно-наслідкових зв’язків,
які постають очевидними внаслідок вживання автором твору певних
лексичних одиниць, лексико-стилістичних засобів тощо; презентація
автором твору абсурдної зав’язки; презентація автором твору розв’язки
твору з абсурдно зміщеним центром.
У статті наголошено, що слід звернути увагу, передусім, на те,
що розуміння абсурду виникає внаслідок неочікуваного читачем пере-
творення напруженого контексту твору в цілком очевидні смислові
фрейми. За таких умов дотепний абсурд уміщуватиме те, що спочат-
ку сприймається читачем твору за істину, що вводить його в оману, а
потім перетворюється на стійкі абсурдистські фрейми, які закріплю-
ються, фіксуються у свідомості особистості. Такі фрейми, в свою чергу,
можуть розумітися читачем як такі, що вміщуватимуть нісенітницю,
безглуздість, можуть призводити до створення стійких кліше (побу-
дованих за принципом «гри ідей»), які згодом стають структурними
компонентами свідомості людини.

Біографії авторів

Наталія Михальчук, Рівненський державний гуманітарний університет, м. Рівне

доктор психологічних наук, професор 

Ірина Коваль, Хмельницький національний університет, м. Хмельницький

кандидат психологічних наук, доцент

Посилання

Shportun, O. M. (2018). Psykholohiia i patopsykholohiia humoru: model, diahnostyka, korektsiia [Psychology and pathopsychology of humor: the model, the diagnosis, correction]. Extended abstract of Doctor’s thesis : 19.00.04]. Kyiv : In-t psykholohii im. H. S. Kostiuka NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Gregor, J. (1933). Weltgeschichte des Theaters. Vienna : Mitteldeutscher Verlag. 308 s. [in German].

Sewell, E. (1952). The Field of Nonsense. London : D. Campbell Publishers Ltd. 184 p.

Shakespeare, W. (1997). Romeo and Juliet. Cambridge : Mass. 189 p.

Shakespeare, W. (1998). Hamlet. Cambridge : Mass. 204 p.

Stephens, W. (1968). Hypotheses and Evridence. New York : Harper & Row Publishers. 367 p.

Stockwell, Р. (2002). Соgnitive Роеtics : Аn Intoduction. London, New York : Penguin Books. 193 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-01-21

Як цитувати

Михальчук, Н., & Коваль, І. (2019). Психологічні механізми вираження абсурдного смислу в творах В. Шекспіра. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (43), 126–146. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-43.126-146