Індивідуальні цінності як психологічні механізми формування соціального капіталу

Автор(и)

  • І.І. Семків

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%25p

Ключові слова:

цінності, соціальний капітал, ресурс, відкритість до змін.

Анотація

У статті здійснено аналіз сучасних теорій соціального капіталу та
цінностей як механізмів його формування. Здійснено опис емпіричного
дослідження цінностей та соціального капіталу молоді. Доведено, що
просоціальні цінності та цінності відкритості до змін є основними
мотиваційними механізмами набуття соціального капіталу.

Посилання

Васютинський В. О. Ціннісно орієнтаційні площини сучас

ного українського суспільства / В. О. Васютинський //

Проблеми загальної та педагогічної психології / За ред.

С.Д. Максименка. – К., 2006. – Т. 8, № 6 – С.40 45.

Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий //

Общественные науки и современность. – 2001. – № 3. –

С.122 139.

Патнам Р. Творення демократії: Традиції громадської

активності в сучасній Італії / Р. Патнам, Леонарді Р. [пер. з

англ. В. Ющенко] – Київ: Основи, 2001. – 302 с.

Семків І.І. Адаптація методики “Портрет цінностей” (Por

trait values questionnaire) / І.І. Семків // Науковий часопис

НПУ імені М.П. Драгоманова Серія №12 Психологічні

науки / За ред. С.Д. Максименка. – К., 2009. – Вип. 26(50).

Частина ІІ. – С. 289 294.

Титаренко Т. М. Домагання особистості у контексті ефективного

життєздійснення / Т.М.Титаренко // Наукові студії з соціальної

та політичної психології. – Київ. – 2008 –Вип. 20 – С.3–13.

Фукуяма Ф. Великий крах. Людська природа і відновлення

соціального порядку. — Львів : Кальварія, 2005. – 380 с.

Bourdieu P. The forms of capital / J. Richardson // Handbook

of Theory and Research for the Sociology of Education. – New

York: Greenwood, 1986. – С. 241 258.

Herbst J. Oblicza spoleczeсstwa obywatelskiego / J. Herbst. –

Warszawa : Fundacja rozwoju spoleczeсstwa obywatelskiego,

– 179c.

Lin N. Social capital: a theory of social structure and action / N.

Lin. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 278с.

Schwartz S., Value consensus and importance. A Cross National

Study / S.Schwartz, G.Sagie // Journal of cross cultural psy

chology. – 2000. – Vol. 31, № 4. – P. 465 497.

Schwartz S.H. Universals in the structure and content of val

ues: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. /

In M.P.Zanna // Advances in Experimental Social Psychology. –

Orlando, FL : Academic. – 1992. –Vol. 25.–P.1 65

##submission.downloads##

Як цитувати

Семків, І. (2019). Індивідуальні цінності як психологічні механізми формування соціального капіталу. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (10). https://doi.org/10.32626/2227-6246.2010-10.%p