Емпіричне дослідження рівня вираження суверенності психологічного простору в студентів

Автор(и)

  • Ірина Гаврилюк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна https://orcid.org/0000-0001-6893-4908

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.53-71

Ключові слова:

психологічний простір особистості, суверенність психологічного простору, соціально-психологічна адаптація, комплекс соціально-психологічного комфорту особистості, студенти

Анотація

Статтю присвячено теоретичному й емпіричному обґрунтуванню модальних ознак психологічного простору студентської молоді у соціально-адаптивному вимірі. Проаналізовано базові конструкти особистісного простору й окреслено вікові та соціально-психологічні характеристики студентської молоді. Зазначено, що повноцінне функціонування особистісного простору інвестує процеси ефективної соціально-психологічної адаптації. Розроблено процедурно-методичне забезпечення вивчення проблеми взаємозв’язку модальних ознак особистісного простору та показників соціально-психологічної адаптації студентської молоді. У дослідженні взяли участь 157 студентів психологічних і соціологічних спеціальностей. Конкретизовано модальні ознаки особистісного простору та з’ясовано профіль соціально-психологічної адаптованості студентів, диференційованих за критерієм суверенності психологічного простору: студенти з високим рівнем суверенності психологічного простору продемонстрували реальну контрольованість життєвого середовища (сприйняття фізичного тіла, території, речей, звичок, соціальних зв’язків і цінностей), що є ознакою соціально-психологічної адаптації та психічного благополуччя людини, й увібрали високі показники автономності, незалежності та самостійності власної особистості; у групі студентів із середнім рівнем суверенності психологічного простору відзначено виражену модальну ознаку суверенності території, речей і цінностей, а у показниках соціально-психологічної адаптованості домінує більш розвинуте самоприйняття, прийняття інших та інтернальності; у студентів із низьким рівнем суверенності психологічного простору виявилися вираженими модальні ознаки суверенності речей і цінностей, а показники соціально-психологічної адаптованості локалізовані у сфері прагнення до емоційного комфорту. Зроблено висновок про детермінацію модальних ознак особистісного простору показниками соціально-психологічної адаптації студентської молоді, оформлених у комплекси соціально-психологічного комфорту особистості: у групі з високими показниками суверенності психологічного простору верифіковано комплекс самостійного контролю; у групі із середніми показниками суверенності – комплекс інтернальної раціональності; у групі з низьким рівнем суверенності – комплекс емоційної фрустрованості. Комплекс самостійного контролю та комплекс інтернальної раціональності визначають позитивні ознаки соціально-психологічної адаптованості особистості, на відміну від комплексу емоційної фрустрованості, який увібрав дезадаптаційні характеристики поведінки студентів.

Біографія автора

Ірина Гаврилюк, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

аспірантка

Посилання

Abul’hanova-Slavskaja, K. A. (1991). Strategija zhizni [Life strategy]. Moskva : Mysl’ [in Russian].

Bjujul’, A., & Cefel’, P. (2005). SPSS: Iskusstvo obrabotki informacii. Analiz statisticheskih dannyh i vosstanovlenie skrytyh zakonomernostej [SPSS: The Art of Information Processing. Analysis of statistical data and the restoration of hidden laws]. Sankt-Peterburg : «DiaSoftJuP» [in Russian].

Hoshovskyi, Ya. O. (2008). Resotsializatsiia depryvovanoi osobystosti [Resocialization of deprived personality]. Drohobych : Kolo [in Ukrai-

nian].

Koshyrets, V. V. (2010). Informatsiinyi prostir osobystosti: interpretatsiini protyrichchia vyznachennia [Information space of personality: interpretative contradictions of definition]. Psykholohichni perspektyvy – Psychological Prospects, 17, 118–125 [in Ukrainian].

Koshyrets, V. V. (2014). Psykholohichni osoblyvosti formuvannia osobystisnoho prostoru studentskoi molodi [Psychological peculiarities of the formation of the personal space of student youth]. Extended abstract of candidate’s thesis. Ostroh [in Ukrainian].

Maksimenko, S. D. (2013). K voprosu o vnutrennem prostranstve svobody lichnosti [On the issue of the internal space of individual freedom].

S. D. Maksymenko, L. A. Onufriieva (Eds.). Problemy suchasnoi psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. I. Ohiienka, Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Problems of Modern Psychology: the Collection of Research Papers of Kamianets-Podilskyi I. Ohienko National University and G. S. Kostiuk Institute of Psychology, 20, 7–18 [in Russian].

Nartova-Bochaver, S. K. (2002). Ponjatie «psihologicheskoe prostranstvo lichnosti» i ego jevristicheskie vozmozhnosti [The concept of «psychological space of the personality» and its heuristic capabilities]. Psihologicheskaja nauka i obrazovanie – Psychological science and education, 1, 35–42 [in Russian].

Nartova-Bochaver, S. K. (2005). Psihologicheskoe prostranstvo lichnosti [Psychological space of personality]. Moskva : Prometej [in Russian].

Serbin, Yu. (2018). Vplyv osobystisnoho adaptyvnoho potentsialu studentiv humanitariiv na protses yikhnoi adaptatsii do navchannia [Influence of personal adaptive potential of students of humanities on the process of their adaptation to studying]. Nauka i osvita – Science and education, 5–6, 19–25 [in Ukrainian].

Berlyne, D. E. (2014). Conflict, arousal and curiosity. New York : McGraw-Hill.

Plutchik, R., & Kellerman, H. (Eds.) (1990). Emotions and psychotherapy: A psychoevolutionary perspective. Theory, research and experience. New York : Academic Press. Vol. 5. P. 3–41.

Rory, C., O’Connor, & Noel, P. (2001). Sheehy. Suicidal behaviour. The Psychologist, 14 (1), 20–24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-03-22

Як цитувати

Гаврилюк, І. (2019). Емпіричне дослідження рівня вираження суверенності психологічного простору в студентів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (44), 53–71. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.53-71