Криза сенсу як переломний момент життя людини

Автор(и)

  • Галина Чуйко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці, Україна https://orcid.org/0000-0002-3424-3348

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.405-428

Ключові слова:

смисложиттєва криза, життєстійкість, сенс життя, залученість, екзистенційний невроз, криза безглуздості.

Анотація

Статтю присвячено теоретичному аналізу феномену смисложиттє-
вої кризи, її особливостей, проявів і наслідків для життя особистості,
а також життєстійкості як можливого бар’єру гострому і тривало-
му переживанню людиною кризи сенсу життя (аналогічно до подолан-
ня стресового стану та перетворення його на можливість винесення
уроків із його перебігу й особистісного зростання).
Зазначено, що смисложиттєва криза хоча й зустрічається рідше
за інші кризи особистості, проте переживається особливо гостро, а 

за силою впливу на людину, її подальше життя та можливою ката-
строфічністю наслідків – це найвагоміша подія на життєвому шляху
особистості.
Проаналізовано погляди на смисложиттєву кризу та її специфіку
відомих зарубіжних (Ф. Е. Василюк, К. В. Карпинский, С. Мадді, В. Франкл,
В. Э. Чудновский, І. Ялом та ін.) психологів. Зазначено, що В. Франкл на-
звав її переживанням екзистенційного вакууму з відповідними наслідка-
ми, І. Ялом – кризою сенсу, або кризою безглуздості, С. Мадді – «малою
смертю», чи екзистенційним неврозом, К. В. Карпінський використовує
назву «смисложиттєва криза», під якою розуміє смислову кризу в роз-
витку особистості, що блокує, насамперед, смислову регуляцію і про-
цеси смислотворення індивідуального життєвого шляху та визначає
її основні прояви, причиною чого є проблеми з пошуком чи реалізацією
сенсу життя особистості.
Виявлено, що смисложиттєва криза переживається людиною як
тривалий і / чи гострий внутрішній конфлікт між бажаним (життє-
во необхідним, надважливим для неї) та об’єктивно можливим. При
цьому людина, навіть уявляючи шлях досягнути бажаного, не завжди
може ним скористатися, що змушує її прийняти все, як є, і намагати-
ся справитися із ситуацією. У переживанні смисложиттєвої кризи не-
можливо відділити внутрішні та зовнішні її причини, оскільки вона за-
вжди переживається на суб’єктивному рівні.
Зроблено висновок, що життєстійкість може бути використана
для подолання смисложиттєвої кризи особистості, мінімізуючи її не-
гативні наслідки та перетворюючи на можливість розвитку особис-
тості шляхом засвоєння життєвих уроків і знаходження нового осо-
бистісного життєвого сенсу.

Біографія автора

Галина Чуйко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

кандидат філологічних наук,  доцент

Посилання

Abul’hanova-Slavskaja, K. A. (1991). Strategija zhizni [Life strategy]. Moskva : Mysl’ [in Russian].

Varban, Ye. O. (2010). Zhyttieva kryza: poniattia, kontseptsii ta proiavy [Life crisis: the notion, the concepts and manifestations]. Problemy suchasnoi psyhologii – Problems of modern psychology: Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology of NAES of Ukraine, 8, 120–133 [in Ukrainian].

Vasiljuk, F. E. (1981). Psihologicheskij analiz preodolenija kriticheskih situatsij [Psychological analysis of overcoming critical situations]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moskva : MGU [in Russian].

Vasiljuk, F. E. (1984). Psihologija perezhivanija (analiz preodolenija kriticheskih situatsij) [Psychology of experiencing (analysis of overcoming critical situations)]. Moskva : Izd-vo Mosk. un-ta [in Russian].

Vasiljuk, F. E. (1995). Tipologija perezhivanija razlichnyh kriticheskih situatsij [Typology of experiencing various critical situations]. Psi-hologicheskij zhurnal – Psychological Journal, 5, Vol. 16, 104–114 [in Russian].

Hryniv, O. (2013). Konstruktyvne podolannia zhyttievykh kryz yak determinanta psykholohichnoho blahopoluchchia osobystosti v rannii doroslosti [Constructive overcoming of life crises as a determinant of psychological well-being of a personality in early adulthood]. Psykholohiia osobystosti – Psychology of personality, 1 (4), 173–179 [in Ukrainian].

Karpinskij, K. V. (2008). Oprosnik smyslozhiznennogo krizisa [Questionnaire on the meaning of life crisis]. Grodno : GrGU [in Russian].

Leont’ev, D. A., & Burovihina, I. A. (2007). Fasilitirujushchie jeffekty opyta «maloj smerti» [Facilitating effects of the «small death» experience]. D. A. Leont’ev (Ed.). Tret’ja vserossijskaja nauchno-praktic heskaja konferentsija po jekzistentsial’noj psihologii – The Third All-Russian Scientific and Practical Conference on Existential Psychology: Proceedings of the conference (pp. 140–145). Moskva : SMYSL. Retrieved from http://institut.smysl.ru/article/smdie.php [in Russian].

Tytarenko, T. M. (2007). Zhyttievi kryzy: tekhnolohii konsultuvannia [Life Crises: Technology of Counseling]. P. 1. Kyiv : Glavnyk [in Ukrainian].

Frankl, V. (1990). Chelovek v poiskah smysla [Man in search of meaning]. L. Ja. Gozman, D. A. Leont’ev (Eds.). Moskva : Progress [in Russian].

Chaplak, Ya. V., & Chuiko, H. V. (2017). Sens zhyttia yak oriientyr na zhyttievomu shliahu liudyny [The meaning of life as a landmark on the human’s life way]. Psykholohichnyi chasopys – Psychological journal, 1 (5), Issue 5, 100–111. Retrieved from http://ua.appsyjournal.com/ [in Ukrainian].

Chudnovskij, V. Je. (2015). Problema optimal’nogo smysla zhizni [The problem of the optimal meaning of life]. Psihologija i shkola – Psychology and school: scientific and methodical journal, 1, 100–117. Retrieved from http://akme31.narod.ru/1.html [in Russian].

Chudnovskij, V. Je. (1998). Smysl zhizni i sud’ba cheloveka [The meaning of life and the fate of man]. Obshchestvennye nauki i sovremennost’. Kul’tura – Social sciences and modernity. Culture, 1, 175–183. Re-trieved from http://ecsocman.hse.ru/data/154/128/1218/017Chudnovskij.pdf [in Russian].

Chuiko, H. V., Hulias, I. A., & Koltunovych, T. A. (2009). Ekzystentsiina psykholohiia [Existential psychology]. Chernivtsi : Prut [in Ukrainian].

Chuiko, H.V., & Komisaryk, M. I. (2019). Problema zhyttievykh kryz osobystosti u psykholohii [The problem of life crises of personality in psychology]. Psykholohichnyi chasopys – Psychological journal, 1 (21), 41–56. doi.org/10.31108/1.2019.1.21.3 [in Ukrainian].

Jalom, I. (2008). Jekzistentsial’naja psihoterapija [Existential psychotherapy]. Moskva : RIMIS [in Russian].

Lindemann, E. (1944). Symptomatology and management of acute grief. American Jornal of Psychiatry, 101 (2), 141–148. DOI 10.1176/ajp.101.2.141.

Lindsey, E., & Hills, M. (1992). An analysis of the concept of hardiness. The Canadian journal of nursing research, 24, Issue 1, 39–50. Retrieved from http://cjnr.archive.mcgill.ca/article/view/1141.

Maddi, S. R. (2006). Hardiness: the courage to grow from stresses. The Journal of Positive Psychology, 1, Issue 3, 160–168. doi.org/10.1080/ 17439760600619609.

Maddi, S. R., Matthews, M. D., & Kelly, D. R. (2012). The role of hardiness and grit in predicting performance and retention of USMA cadets. Military psychology, 24, Issue 1, 19–28. doi.org/10.1080/08995605. 2012.639672.

Maddi, S. R. (2002). The story of hardiness: twenty years of theorizing, research and practice. Consulting psychology journal: practice and research, 54 (3), 173–185. doi.org/10.1037/1061-4087.54.3.173.

Puri, R. (2016). Does Hardiness Improve Resilience? International Journal of Engineering Technology Science and Research, 3, Issue 4, 47–49. Retrieved from http://www.ijetsr.com/images/short_pdf/ 1460797113_iciresm275_ijetsr.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-05-05

Як цитувати

Чуйко, Г. (2019). Криза сенсу як переломний момент життя людини. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (45), 405–428. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-45.405-428