Метафоричні асоціативні карти в роботі психолога

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-50.289-307

Ключові слова:

метафоричні асоціативні карти, діагностичний і психокорекційний інструментарій, психологічні функції метафоричних асоціативних карт, метафора, актуальні стани, особистісний смисл, ресурси.

Анотація

Мета статті – описати переваги метафоричних асоціативних карт як інструменту роботи психолога.

Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс теоретичних методів дослідження: аналіз, синтез, узагальнення матеріалу, представленого у науковій літературі з досліджуваної проблеми.

Результати дослідження. Проаналізовано психологічні функції метафоричних асоціативних карт. Показано, що реалізація цих функцій дає змогу ефективно використовувати метафоричні карти як діагностичний і психокорекційний інструментарій. Узагальнено цілі вправ на основі метафоричних асоціативних карт. Представлено, що цілі безпосередньо пов’язані з проявом і реалізацією різних психологічних функцій. Зроблено акцент на тому, що правила застосування метафоричних карт є максимально гнучкими і слугують керівництвом для створення бажаного контексту, в якому кожна людина отримує доступ до свого творчого джерела.

Висновки. Презентовано, що метафоричні асоціативні карти (проектні або психотерапевтичні карти) застосовуються як спеціальний психодіагностичний і психотерапевтичний інструмент у професійній психологічній практиці, в тому числі у діяльності ведучого психологічних груп (для «розігріву» групи, встановлення довірчих відносин між членами групи, діагностики актуальних потреб групи тощо).

Обґрунтовано, що асоціації, які виникають у людини при описанні карт і коментарів до них, виявляють актуальні стани, переживання і потреби, дають змогу виявляти основні страхи і бажання, внутрішні конфлікти, визначати особистісні риси, життєві стратегії та цілі, особистісний сенс минулого досвіду, «побачити» ресурси (як внутрішні, так і зовнішні).

Описано, що метафоричні асоціативні карти через метафору (асоціації) дозволяють швидко отримати доступ до психотравмуючої ситуації, що, з одного боку, допомагає виявити незавершені внутрішні процеси, а з іншого – уникнути додаткової ретравматизації. Крім того, метафоричні асоціативні карти створюють безпечний контекст для пошуку і моделювання рішення, запускають внутрішні процеси самозцілення і пошуку свого унікального шляху виходу з кризової життєвої ситуації.

Біографія автора

Віталія Шебанова, Херсонський державний університет, м. Херсон

Доктор психологічних наук, професор, професор кафедри практичної психології

Посилання

Солсо Р. Когнитивная психология [пер. с англ. С. Комаров; гл. ред. Е. Строганова]. Санкт-Петербург : Питер, 2006. 589 с. (Серия: «Мастера психологии»).

Фанч Ф. Преобразующие диалоги: практические техники для содействия личностным изменениям [пер. с англ. Д. А. Ивахненко]. Киев : Ника-центр, 1997. 400 с.

Шебанова В. И. Тренинг нормализации пищевого поведения: Программа психологического сопровождения на пути к свободе от переедания «Парус мечты». Практическое руководство. Херсон : ПП Вишемирский В. С., 2014. 394 с.

Шебанова В., Тавровецька Н. Застосування інструментарію візуально-наративного підходу у психологічній допомозі особистості. Психолінгвістика. Психолингвистика. Psycholinguistics. 2018. Вип. 24 (1). С. 381–402. URL : https://doi.org/10.31470/2309- 1797-2018-24-1-381-402.

Bandler, R., & Grinder, J. (1982). Reframing: NLP and the Transformation of Meaning. New York : Real People Press. 208 р.ф

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-15

Як цитувати

Шебанова, В. (2020). Метафоричні асоціативні карти в роботі психолога. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (50), 289–307. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-50.289-307