Особиста доцільність актуалізування психологічних ресурсів

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-51.266-284

Ключові слова:

психологічні ресурси, актуалізація, особиста доцільність, переживання, цінності

Анотація

Мета дослідження – емпірична характеристика особистої доцільності актуалізування особою власних психологічних ресурсів.

Методи та методики дослідження. В емпіричному дослідженні було застосовано методи психологічного опитування, а також такі методи математико-статистичного аналізу даних, як кластерний, регресійний, кореляційний, класифікаційний, дискримінантний аналіз. Емпіричне дослідження реалізовано за моделлю Нельсона, що передбачала дискримінування показників особистої доцільності актуалізування особою власних психологічних ресурсів системною рефлексією та когерентністю.

Результати дослідження. Особистим вмістом чуття когерентності, яке ґенералізує доцільність актуалізування психологічних ресурсів, є переживання і цінності, що надаються системній рефлексії, а саме: аспекти переживання – зусилля і задоволеність, мотиваційні цінності – самостійність і універсалізм. Показниками актуалізування чуття когерентності є персональна ресурсність й уміння особи оперувати власними ресурсами, тобто знати їх, уміти оновлювати і вміщувати. Рефлексований ресурсний контент чуття когерентності складають такі ресурси: позитивні взаємини з іншими, цілі у житті, віра, милосердя, творча діяльність, міркування, фізична активність, упевненість у собі, любов, творчість, віра у добро, робота над собою, відповідальність.

Висновки. Особистий вміст когерентності можна тлумачити як досягнення людиною благополучного авторського способу буття завдяки докладанню власних зусиль. Уміння вміщувати власні ресурси є головним показником актуалізування ресурсів у чутті когерентності, який характеризує прагнення позитивних взаємин з іншими, творчої діяльності та фізичної активності. Особиста доцільність актуалізування психологічних ресурсів розкривається у задоволеності людини докладанням власних зусиль щодо самостійного розуміння милосердного ставлення щодо інших як визначальної цілі власного життя.

Посилання

Bilousova, N. M. (2015). Fenomen «perezhyvannia»: teoretychni ta prykladni aspekty problemy [The phenomenon of «experience»: theoretical and applied aspects of the problem]. Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Ser.: Psykholohichni nauky – Bulletin of Chernihiv National Pedagogical University. Ser.: Psychological Sciences, 126, 11–16. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2015_126_5 [in Ukrainian].

Nizovskikh, N. A. (2014). Chelovek kak avtor samogo sebia: psikhoseman-ticheskoie issledovaniie lichnostnogo razvitiia [Man as the author of himself: psychosemantic study of personal development]. Moskva – Berlin : Direkt-Media [in Russian].

Maksymenko, S. D., Kuzikova, S. B., Zlyvkov, V. L. (Eds.). (2019). Psykholohichni tekhnolohii efektyvnoho funktsionuvannia ta rozvytku osobystosti [Psychological technologies of effective functioning and development of personality]. Sumy : Vyd-vo SumDPU imeni A. S. Makarenka [in Ukrainian].

Semkiv, I. I. (2013). Adaptatsiia metodyky Sh. Shvartsa «Portret tsinnostei» ukrainskoiu movoiu [Adaptation of Schwartz’s method «Portrait of values» in Ukrainian]. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota – Practical Psychology and Social Work, 1, 12–28 [in Ukrainian].

Sokur, A. V. (2019). Hotovnist do probachennia yak osobystisnyi resurs uspishnosti podolannia zhyttievykh uskladnen [Readiness to forgiveness as a personal resource of success in overcoming life complications]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Shtepa, O. S. (2019). Pokaznyky aktualizovanosti psykholohichnykh resursiv [Indicators of actualization of psychological resources]. Problemy suchasnoi psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podіlskoho natsіonalnoho unіversytetu іmenі Іvana Ohiienka, Іnstytutu psykholohii іmenі G. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Problems of Modern Psychology. Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 44, 346–367. Kamianets-Podilskyi : Aksioma. Retrieved from https:// doi.org/10.32626/2227-6246.2019-44.346-367 [in Ukrainian].

Shtepa, O. S. (2020). Resursna nasychenіst osobystostі [Resource-based richness of personality]. Problemy suchasnoi psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Kamianets-Podіlskoho natsіonalnoho unіversytetu іmenі Іvana Ohiienka, Іnstytutu psykholohii іmenі G. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Problems of Modern Psychology. Collection of research papers of Kamianets-Podilskyi National Ivan Ohiienko University, G. S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 47, 231–252. Kamianets-Podilskyi : TOV «Drukarnia «Ruta». Retrieved from doi.org/ 10.32626/2227-6246.2020-47.231-252 [in Ukrainian].

Antonovsky, A. (1993). The structure and properties of the sense of coherence scale. Soc. Sci. Med., 36 (6), 725–733. Retrieved from https:// doi.org/10.1016/0277-9536(93)90022-Z.

Hochwälder, J. (2019). Sense of Coherence: Notes on Some Challenges for Future Research. Psychological Reports, 9 (2), 1–8. Retrieved from journals.sagepub.com. DOI https://doi.org/10.1177/2158244019846687.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-03-18

Як цитувати

Штепа, О. (2021). Особиста доцільність актуалізування психологічних ресурсів. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (51), 266–284. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-51.266-284