Психологічний зміст проблеми формування учнів як суб’єктів учіння

Автор(и)

  • Наталія Терновик Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1425-2423
  • Алла Сімко Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6197-9086

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-52.253-274

Ключові слова:

Суб’єкт, суб’єктність, розуміння романів, певний рівень духовності, «оцінка» результатів виконання, «накопичення» індивідуального досвіду

Анотація

Метою дослідження є проведення експерименту в закладі загальної освіти з метою встановлення ступеня розвитку учнів як Суб’єктів пізнавальної діяльності на основі аналізу змісту внутрішнього спілкування школярів і їх квазіспілкування з романами на різних етапах розуміння їхнього змісту в ситуаціях розв’язання дискурсивних творчих завдань у різноманітному літературному й особистісному середовищі.

Для розв’язання поставлених у роботі завдань використано такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. У якості експериментального методу використано авторську анкету «Анкета для школярів».

Результати дослідження. Доведено, що всі рівні позицій суб’єкта концентруються в одному діючому індивіді. Обґрунтовано, що залежно від своєї активності індивід виявляє себе функціонально на одному чи іншому рівні суб’єктності, залишаючись структурно на певному рівні духовності.

Показано, що суб’єктність як схильність до відтворення, творення себе у відповідних, а часом і в несприятливих умовах, є універсальною властивістю живої матерії. Власна активність людини якісно перетворюється на кожному етапі онтогенезу, її роль у психічному розвитку зростає в моменти породження психічного змісту. Суб’єктність не виникає раптово і не привноситься ззовні, вона є генетичним наслідком трансформації нижчих форм у вищі завдяки саморозвитку суб’єктного початку в людині, яка активно взаємодіє із зовнішнім світом. При цьому соціальне оточення індивіда як суб’єкта активності відіграє адекватну йому роль зовнішніх чинників, умов, але не детермінант, не причин психічного розвитку тощо.

Висновки. Отже, суб’єктом психічної активності індивід може вважатися в тому випадку, якщо об’єктом для нього постає його власна психіка в її функціонуванні й розвитку; регуляцію процесів розвитку здійснює сам суб’єкт, а не будь-які зовнішні сили, причому як на свідомому, так і на неусвідомлюваному рівнях (в напрямку від того, що не усвідомлюється, до того, що все більшою мірою усвідомлюється з переходом опанованих форм саморегулювання на підсвідомі рівні). Суб’єктом психічної активності індивід може поставати лише за умов розвитку власних суб’єктних структур і нарощування відповідних потенцій. Доведено, що зрілого суб’єкта психічної активності характеризують його потреби і здатності до: 1) «цілепокладання» свого психічного розвитку і себе як регулятора цього процесу; 2) «вибору», «знаходження», «продукування» психологічних засобів, необхідних для досягнення поставленої мети; 3) «прийняття рішень» щодо того, коли і за яких умов поставлена мета може бути досягнута обраними засобами максимальною мірою; 4) виконання прийнятих рішень; 5) «оцінки» результатів виконання, аналізу причин успіху-неуспіху; 6) «накопичення» індивідуального досвіду, «фіксації» результатів і способів розвитку своєї психіки і своїх суб’єктних якостей.

Посилання

Abrams, D., & Hogg, M. (1999). Social Identity and Social Cognition. Oxford.

Adler, A., Lindzey, G., & Hall, C. (1997). Individual Psychology. Theories of Personality, (pp. 114–156). New York : New York Wiley.

Bach, R. (2003). Jonathan Livingston Seagull. Moscow : Iris Press.

Beauvillain, C. (1994). Morphological structure in visual word recognition: Evidence from prefixed and suffixed words. Language and Cognitive Processes, 9 (3), 317–339.

Bennett, M. (1998). Basic concepts of Intercultural Communication: Selected Readings. Yarmouth.

Brédart, S. (1991). Word interruption in self-repairing. Journal of Psycholinguistic Research., 20, 123–137. Retrieved from https://doi.org/10.1007/bf01067879.

Dubovyk, S. H., Mytnyk, A. Ya., Mykhalchuk, N. O., Ivashkevych, E. E., & Khupavtseva, N. O. (2020). Preparing Future Teachers for the Development of Students’ Emotional Intelligence. Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment, 8 (3), 430–436. Retrieved from https://www.lifescienceglobal.com/journals/journal-of-intellectual-disability-diagnosis-and-treatment/volume-8-number-3/82-abstract/jiddt/4038-abstract-preparing-future-teachers-for-the-development-of-students-emotional-intelligence. DOI https://doi.org/10.6000/2292-2598.2020.08.03.20.

Mykhalchuk, Nataliia, & Kryshevych, Olga (2019). The peculiarities of the perception and understanding of Sonnets written by W. Shakespeare by the students of the Faculty of Foreign Languages. Psycholinguis tics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika – Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 26 (1), 265–285. Pereiaslav-Khmelnytskyi : FOP Dombrovska Ya. M. DOI 10.31470/2309-1797-2019-26-1-265-285.

Onufriieva, L., Chaikovska, O., Kobets, O., Pavelkiv, R., & Melnychuk, T. (2020). Social Intelligence as a Factor of Volunteer Activities by Future Medical Workers. Journal of History Culture and Art Research, 9 (1), 84–95. DOI http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i1.2536.

Vovk, M., Emishyants, O., Zelenko, O., Drobot, O., & Onufriieva, L. (2020). Psychological Features of Experiences of Frustration Situations in Youth Age. International Journal of Scientific & Technology Research, 8 (01), 920–924. Retrieved from http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-0120-28117.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-01

Як цитувати

Терновик, Н., & Сімко, А. (2021). Психологічний зміст проблеми формування учнів як суб’єктів учіння. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (52), 253–274. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-52.253-274