Аутосугестивні фонологічні способи навчання старшокласників англійської мови

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-54.185-208

Ключові слова:

аутосугестивні фонологічні способи навчання англійської мови, комунікативна діяльність, комунікативна компетентність, граматична компетентність, соціолінгвістична компетентність, компетентність висловлювання, компетентність мовленнєвої стратегії

Анотація

Мета статті – висвітлити сутність комунікативних прийомів навчання, згідно з якими процес навчання є гармонійною моделлю процесу спілкування; досягти комунікативної активності учнів шляхом пропонування її домінуючим законам; розкрити визначення терміна «комунікативна компетентність»; з’ясувати чотири компоненти, що формують комунікативну компетентність особистості у процесі вивчення іноземної мови (граматична компетентність, соціолінгвістична компетентність, компетентність висловлювання, компетентність мовленнєвої стратегії); обґрунтувати методи вивчення іноземних мов відповідно до комунікативного підходу в методології сучасної англійської мови; описати деякі важливі методи автоматичного навіювання англійської мови, які є фонетичними стратегіями й аутосугестивними фонологічними способами навчання.

Для розв’язання поставлених у роботі завдань використано такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення.

Результати дослідження. У старших класах відбулась актуалізація (акцентуація) знань школярів у визначенні вибору ними власного освітнього шляху, тобто неабияке значення мав рефлексивний компонент аутосугестивної взаємодії школярів. У зв’язку з цим особливого значення набув принцип діалогової рефлексії, що базувався на аналізі речей, предметів або явищ із різних точок зору, часом – протилежних і зовсім несумісних. Окреслений принцип розглядався нами як принцип додатковості, а тому посилення (інтенсифікація) аутосугестивної взаємодії школярів у старшій школі має здійснюватися на основі не антагоністичності внутрішнього й зовнішнього діалогів, а їх поєднання, що актуалізувало значущість моделювання діалогу, діалогічної взаємодії, діалогічного впливу і діалогічної культуровідповідності.

Висновки. Проаналізовано психоаналітичні й культурно-історичні детермінанти організації освітнього процесу в закладах середньої освіти за допомогою аутосугестивної взаємодії. Доведено, що аутосугестивна взаємодія базується на засадах несвідомого або неусвідомленого змісту, коли фрейми чи скрипти, що актуалізуються, фактично не усвідомлюються самою особистістю. Отже, в колективному несвідомому сконцентрований увесь досвід, накопичений людством за всю історію його існування, і цей досвід не можна нівелювати, а лише можна його витіснити у сферу несвідомого. Показано, що саме в несвідомому стародавніх народів – міфах – можна побачити неабияку кількість сюжетів, що надають Дитині особливого призначення: вона виконує роль Месії, для неї підвладні найпотаємніші знання. Отже, стає значною мірою зрозумілим дивовижне знання, яке Дитина у молодшому віці навіть не намагається опанувати. Так, дитяче мовлення характеризується великою мірою егоцентризмом, коли дитина не дбає про співрозмовників, тобто не намагається бути зрозумілою навколишніми, і висловлюється лише для самої себе – її мовлення є суто монологічним. Крім того, мовлення дитини не є повною мірою соціалізованим, спрямованим на самого себе, і ґрунтується не лише на синкретизмі міркування, яке щільно пов’язане із синкретизмом розуміння. Дитина з огляду на деякі зрозумілі для неї слова співрозмовника створює деякий образ теми, часом – помилковий, адже слова не завжди є логічно пов’язаними, і на підставі цієї цілісної для себе схеми опановує новим матеріалом, намагаючись його пояснити з огляду на аналогію з певними, добре знайомими речами. У силу цього дитина, стаючи дорослою, все більшою мірою долучається до суспільного життя, її мовлення стає універсальним, тобто – втрачає свою внутрішню спрямованість, переходячи до форми суто зовнішнього мовлення.

Посилання

Honcharuk, N., & Onufriieva, L. (2018). Psykholohichnyi analiz rivniv pobudovy komunikatyvnykh dii [Psychological analysis of the levels of construction of communicative actions]. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika. Psycholinguistics – Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 24 (1), 97–117. Retrieved from https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-1-97-117 [in Ukrainian].

Maksymenko, S., Тkach, B., Lytvynchuk, L., & Onufriieva, L. (2019). Neiropsykholinhvistychne doslidzhennia politychnykh hasel iz zovnishnoi reklamy [A neuropsycholinguistic research of political slogans from outdoor advertising]. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika. Psycholinguistics – Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 26 (1), 246–264 [in Ukrainian].

Onufriieva, L.А. (2020). Rozvytok profesionalizmu maibutnikh fakhivtsiv sotsionomichnykh profesii: sotsialno-psykholohichnyi vymir [The development of the professionalism of future specialists of socionomic professions: socio-psychological aspect]. Kyiv : Publisher Bykhun V.Yu. ISBN 978-617-7699-08-7 [in Ukrainian].

Ternovyk, N., & Simko, A. (2020). Khudozhnia literatura yak zasib formuvannia pidlitka yak subiekta piznavalnoi diialnosti [Fiction as a means of forming a teenager as a subject of cognitive activity]. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» – Collection of research papers «Problems of modern psychology», 49, 322– 341. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.322-341 [in Ukrainian].

Barnes, D., & Todd, F. (1997). Communication and learning in small groups. London.

Camerad, J., & Epling, W.F. (1989). Successful problem solving as a function of interaction style for non-native students of English. Applied linguistics, 10 (4), 392–403. Oxford.

Crookes, G. (1989). Planning and interlanguage variation. Studies in Second Language Acquisition, 11, 367–383. Retrieved from https://doi.org/10.1017/s0272263100008391 .

Mykhalchuk, N., & Bihunova, S. (2019). The verbalization of the concept of «fear» in English and Ukrainian phraseological units. Cognitive Studies | Études cognitives, 19, 20–43. Warsaw (Poland). Retrieved from https://doi.org/10.11649/cs.2043 .

Mykhalchuk, N., & Kryshevych, O. (2019). The peculiarities of the perception and understanding of Sonnets written by W. Shakespeare by the students of the Faculty of Foreign Languages. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika. Psycholinguistics – Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 26 (1), 265–285. Retrieved from https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-26-1-265-285 .

Vovk, M., Emishyants, O., Zelenko, O., Drobot, O., & Onufriieva, L. (2020). Psychological Features of Experiences of Frustration Situations in Youth Age. International Journal of Scientific & Technology Research, 8 (01), January, 920–924. Retrieved from http://www.ijstr.org/paper-references.php?ref=IJSTR-0120-28117 .

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-07

Як цитувати

Харченко, Є., & Комарніцька, Л. (2021). Аутосугестивні фонологічні способи навчання старшокласників англійської мови. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (54), 185–208. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-54.185-208