Психологічні засади розвитку уваги школярів у початковій школі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-55.50-71

Ключові слова:

увага учнів, ставлення до навчання, інтерес до окремих предметів, емоційно-вольові якості, темперамент, психічні стани, система розумових дій, причини зниження стійкості уваги дітей

Анотація

Мета емпіричного дослідження: вивчення індивідуальних особливостей стійкості та концентрації довільної уваги учнів 1-2 класів, специфіки її розвитку залежно від організації навчання на уроках англійської мови, особливо в динаміці упродовж навчального року.

Методи дослідження. Для розв'язання поставлених у роботі завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення. В якості експериментального методу використано метод спостереження, інтерв'ю та метод проведення констатувального дослідження. Учасниками нашого дослідження стали

140 учнів початкових класів (першого та другого) з м. Київ (Україна). Експеримент тривав упродовж 2020-2021 років.

В експерименті використовувалися методики «Пошук чисел», «Дослідження концентрації уваги», «Дослідження обсягу уваги», «Дослідження стійкості уваги», «Коректурна проба (тест Бурдона)», «Таблиці Шульте», методика «Оцінка переключення уваги», методика Шульте-Горбова «Червоно-чорна таблиця», методика К.К. Платонова «Арабсько-римські таблиці».

Результати дослідження. Підтверджено, що найбільш значущими індивідуальними відмінностями стійкості уваги є такі, що зумовлені особливостями розвитку структури уваги. Експериментальні дані, отримані нами, дозволяють стверджувати, що існують співвідношення стійкості довільної уваги з індивідуально-психологічними особливостями особистості молодших школярів (їх ставленням до навчальних занять, інтересом до окремих предметів, емоційно-вольовими якостями характеру, темпераментом, психічними станами).

Доведено, що оцінка результатів діяльності також може мати негативний вплив на ефективність функціонування довільної уваги. Експериментальне вивчення стійкості уваги на матеріалі англійської мови свідчить про те, що недостатньою мірою розвинене усвідомлення суспільної, а, іноді, й особистісної значущості навчання, невпевненість у власних знаннях граматики, слабкі орфографічні вміння і навички, незнання і недотримання певної системи розумових дій стали причинами зниження стійкості уваги підлітків при написанні словникового диктанту з коментуванням в умовах оцінки їх діяльності. Також наші дослідження свідчать про те, що в молодшому шкільному віці діапазон індивідуальних відмінностей у розвитку обсягу, переключення і стійкості уваги значно розширюється, а по відношенню до розподілу уваги, навпаки, - звужується.

Висновки. Доведено, що молодший шкільний вік - період формування різних видів навчальної роботи, розумової діяльності дітей, до оволодіння якими учні мають бути добре підготовленими.

Експериментально доведено, що високий рівень розвитку властивостей уваги позитивно впливає на успішність навчання. Результати експериментів показали, що у школярів з високим рівнем розвитку уваги успішність із усіх предметів безпосередньо залежить від індивідуального темпу психомоторної діяльності. В учнів з низьким

рівнем розвитку уваги індивідуальний моторний темп безпосередньо не пов'язаний з їхньою успішністю. На нашу думку, за умов відносно низького індивідуального моторного темпу і низького рівню розвитку уваги постійне тренування уваги може дещо стабілізувати індивідуальний темп. У свою чергу, високий рівень розвитку уваги постає умовою перетворення індивідуального моторного темпу в джерело підвищення успішності навчання. Ми дійшли до висновку, що існує також чітко виражений зв'язок між успішністю учнів і показниками стійкості уваги.

Посилання

Bila, I.M. (2009). Osoblyvosti formuvannia zadumu rozviazannia tvorchykh zadach [The peculiarities of the formation of the idea of solving creative problems]. Aktualni problemy psykholohii - Current issues of psychology. Vol. 12 (8). P. 23-33 [in Ukrainian].

Booth, J.R., MacWhinney, B., & Harasaki, Y. (2000). Developmental differences in visual and auditory processing of complex sentences. Child Development, 71(4), 981-1003.

Bredart, S. (1991). Word interruption in self-repairing. Journal of Psycholinguistic Research, 20, 123-137. Retrieved from https://doi.org/10.1007/bf01067879 .

Chernobay, A.D., & Fedotova, Yu.Yu. (2005). Metodiki diagnostiki svoistv vospriiatiia, vnimaniia i pamiati [Methods for diagnosing the characteristics of perception, attention and memory]. Vladivostok. Retrieved from https://msun.ru/upload/folders/edu_lit/kaf/phsihology/029. pdf [in Russian].

Crookes, G. (1989). Planning and interlanguage variation. Studies in Sec¬ond Language Acquisition, 11, 367-383. Retrieved from https://doi.org/10.1017/s0272263100008391 .

de Bot, K. (1992). A bilingual production model: Levelt’s “speaking” model adapted. Applied Linguistics, 13, 1-24. Retrieved from https://doi.org/10.1093/applin/13.1.1.

Derwing, T.M., Munro, M.M., Thomson, R.I., & Rossiter, M.J. (2009). The relationship between L1 fluency and L2 fluency development. Studies in Second Language Acquisition, 31, 533-557. Retrieved from https://doi.org/10.1017/s0272263109990015.

Dijkgraaf, A., Hartsuiker, R.J., & Duyck, W. (2017). Predicting upcoming information in native-language and non-native-language auditory word recognition. Bilingualism: Language and Cognition, 20(5), 917-930.

Honcharuk, Nataliia, & Onufriieva, Liana. (2018). Psykholohichnyi analiz rivniv pobudovy komunikatyvnykh dii [Psychological analysis of levels of communicative actions’ constructing]. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika - Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 24(1), 97-117. Retrieved from https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-1-97-117 [in Ukrainian].

Ivashkevych, Ed., & Hudyma, O. (2019). Psychological ways of the development of intercultural competence of pupils in the field of “Foreign Language Education” (according to the experience of education in foreign countries). Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» - Collection of research papers “Problems of modern psychology", 49, 84-105. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.84-105.

Mykhalchuk, Nataliia, & Onufriieva, Liana. (2020). Psychological Analysis of Different Types of Discourse. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» - Collection of research papers “Problems of modern Psychology", 50, 188-210. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-50.188-210 .

Mykhalchuk, Nataliia, & Khupavsheva, Natalia (2020). Facilitation of the Understanding of Novels by Senior Pupils as a Problem of Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika - Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 28(1), 214-238. DOI: https://doi.org/10.31470/2309-1797-2020-28-1-214-238

Mytnyk, Alexandr, Matvienko, Olena, Guraliuk, Andrii, Mykhalchuk, Nataliia, & Ivashkevych, Ernest (2021). The development of constructive interaction skill as a component of social success of junior pupil. Rezeknes Tehnologiju akademija. Proceedings of the International Scientific Conference, II, 387-401. Retrieved from https://doi.org/10.17770/sie2021vol2.6406 .

Onufriieva, L.A. (2017). The Psychology of Professional Realization of a Future Specialist’s Personality: Theoretical and Methodological Aspect. Rzeszow. ISBN 978-83-65441-83-6.

Vygotskyi, L.S. (1997). Psikhologiia iskusstva. Analiz esteticheskoi reaktsii [Psychology of Art. Aesthetic reaction analysis]. Moskva: Labyrinth [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-20

Як цитувати

Ляшенко, Л., & Куриця, А. (2022). Психологічні засади розвитку уваги школярів у початковій школі. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (55), 50–71. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-55.50-71