Позиціонування різних типів ресурсностей особистості у координатах «всупереч-і-завдяки»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-55.173-193

Ключові слова:

персональна ресурсність, психологічна ресурсність, ресурсна насиченість, психологічний капітал, навчена ресурсність, позиціонування типів ресурсності

Анотація

Метою дослідження було встановити характер співвідношення різних типів ресурсностей особистості на основі емпіричних даних.

У емпіричному дослідженні використано метод психологічного опитування, а також математико-статистичні методи кореляційного, класифікаційного, дискримінантного, багатофакторного, сигніфіка- тивного, порівняльного аналізу. Емпіричне дослідження реалізовано за моделлю Нельсона, що дає змогу описати досліджуване явище за наявних умов.

Результати дослідження. Індикаторами порівняння за даними мультиваріативного тесту сигніфікативності і порівняльного аналізу за тестом Шеффе обґрунтовано життєстійкість, самоцінність, свободу, відповідальність. Варто відзначити, що емпірична аргументація життєстійкості як індикатора порівняння, а, відтак, і вектора позиціонування типів ресурсності, є слабкою. Персональна ресурсність найбільше відрізняється від інших досліджуваних типів ресурсності за найменшою часткою представленості у обсязі узагальненої ресурсності і за другорядністю смислової значущості; ресурсна насиченість є найменш операціоналізованою; психологічний капітал є найбільш увиразненим типом ресурсності; психологічна ресурсність є найбільш операціоналізованим типом ресурсності.

Висновки. У вияві ресурсності особистості наявний досвід долання складних життєвих ситуацій, водночас головним є досвід самостійного вибору за совістю, свобода скористатись можливістю вибору і відповідальність за його наслідки. Зроблено висновок що, позиціонування типів психологічної ресурсності у координатах «всупереч-і-завдяки» відбувається значною мірою завдяки опорі людини на етичність вибору. Емпіричне порівняння типів ресурсності за обґрунтованими індикаторами дає змогу визначити характер їх співвідношення, як констеляцію - упорядковану матрицю взаємопов'язаних значущих даностей. Прикладне значення позиціонування типів ресурсностей особистості полягає у можливості прогнозування зміни типу ресурсності людини за вибором нею свободи і відповідальності та наявності внутрішнього діалогу з совістю.

Посилання

Grozinger, A., Wolff, S., & Ruf, P.J. (2022). The power of shared positivity: organizational psychological capital and firm performance during exogenous crises. Small Bus Econ., 58, 689-716. Retrieved from https://doi.org/10.1007/s11187-021-00506-4.

Hobfoll, Stevan E., Halbesleben, J., Neveu, J.-P., & Westman, M. (2018). Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 5 (1), 103-128. Retrieved from https://link.springer.com/article/10.1007/s11187-021-00506-4 .

Koriakina, Julia. (2015). Conditions for fulfilled life: description and measurement of existential motivations. National Psychological Journal, 4, 49-65. Retrieved from https://doi.org/10.11621/npj.2015.0404.

Kryvtsova, N.V., & Biron, B.V. (2019). Rol vidchuttia koherentsii u zrostan- ni resursnosti osobystosti ta rivniv samoefektyvnostii [The role of a sense of coherence in the growth of personal resources and levels of self-efficacy]. Science and Education. A New Dimension. Pedagogy and Psychology, 79 (197), 70-73. Retrieved from https://repo.odmu.edu.ua:443/xmlui/handle/123456789/9719 [in Ukrainian].

Langle, A., Orgler, Ch., & Kundi, M. (2003). The Existence Scale. A new approach to assess the ability to find personal meaning in life and to reach existential fulfilment. European Psychotherapy, 4 (1), 135-151. Retrived from https://www.existenzanalyse.org/wp-content/uploads/ESK-Article-EP2003.pdf.

Sadeghpour, M., Fereydooni-Moghadam, M., & Namnabati, M. (2021). The Impact of Kobasa and Maddi Hardiness Model on Stress and Hardiness of Iranian Pediatric Nurses: A Clinical Trial Study. Iranian journal of nursing and midwifery research, 26(1), 42-46. Retrieved from https://doi.org/10.4103/ijnmr.IJNMR_128_20.

Savchin, M. (2016). Personality abilities [Personality abilities]. Kyiv: “Academy” [in Ukrainian].

Shtepa, O. (2020). Resursna nasychenist osobystosti [Resource richness of personality]. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psy- kholohii» - Collection of research papers “Problems of modern psychology” , 47, 231-252. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-47.231-252 [in Ukrainian].

Shtepa, O.S. (2018). Opytuvalnyk psykholohichnoi resursnosti osobystosti: rezultaty rozrobky i aprobatsii avtorskoi metodyky [Questionnaire of psychological resource personality: results of development and testing of the author’s method]. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» - Collection of research papers “Problems of modern psychology”, 39, 380-399. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2018_39_33 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-04-20

Як цитувати

Штепа, О. (2022). Позиціонування різних типів ресурсностей особистості у координатах «всупереч-і-завдяки». Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (55), 173–193. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-55.173-193