Продуктивне мислення та проблема творчості особистості

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-56.129-149

Ключові слова:

продуктивне мислення, проблема творчості, створення мотиваційних доменів, самореалізація, особистісне зростання, особистісний розвиток, мотиви особистісного зростання, ефективне сприйняття дійсності

Анотація

Метою нашого дослідження є вивчення теорій розвитку креативності людини в парадигмі гештальт-психології, яка розрізняє творче, продуктивне та репродуктивне мислення, засноване на запам’ятовуванні, повторенні та відтворенні; розкриття основних концепцій компенсаторної теорії, за допомогою яких люди розвивають науку, мистецтво та інші галузі культури значною мірою для компенсації своїх недоліків; репрезентація іншої теорії творчості – когнітивної, за допомогою якої дослідник, який активно інтерпретує світ, аналізує процеси отримання інформації, вміє ефективно прогнозувати і водночас творчо взаємодіяти з навколишнім світом; окреслити проблему творчості в гуманістичній психології.

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань використовувалися такі теоретичні методи дослідження: категоріальний, структурно-функціональний, аналіз, систематизація, моделювання, узагальнення.

Результати дослідження. Показано, що найбільш важливим для теорії творчості є питання мотивації, яку описано в термінах ієрархії потреб за принципами пріоритету та домінування. В основі творчої діяльності особистості покладені найвищі особистісні потреби – потреба в самореалізації, зростанні та розвитку. Доведено, що задоволення потреб, які фіксуються із самого низу зазначеної ієрархії, робить можливим цілковите усвідомлення потреб, розміщених зверху творчої парадигми, та участі суб’єктів у створенні мотиваційних доменів. Показано, що чим вище людина здатна піднятися в парадигмі цієї ієрархії, тим краще вона здатна продемонструвати індивідуальність, людські якості, психічне здоров’я та здатність до творчості.

Висновки. Найбільш істотною, з позицій психології творчості, є гіпотеза А. Маслоу (1982) щодо існування у людини дефіцитарних мотивів, пов’язаних із біологічними потребами, та мета потреб (найвищих цінностей, мотивів особистісного зростання), таких як істина, краса, досконалість, справедливість. На основі проведених емпіричних досліджень (Nabochuk, 2021) зроблено висновок, що люди, які живуть повноцінно (особистості, які самоактуалізуються), мають такі характеристики: ефективне сприйняття реальності; прийняття себе, інших людей та оточуючої природи; прагнення до самореалізації; центрація на проблемі, поглинання своєю справою як актуалізація свого покликання; автентичність – відверта, відкрита поведінка у ставленні до себе та інших; наголошення на простоті та природності своєї поведінки; незалежність, автономність у судженнях; упевненість у своїх силах, адекватність самооцінки, здатність до актуалізації вершинних переживань; суспільний інтерес; глибокі міжособистісні взаємостосунки; ініціативність та гнучкість у прийнятті рішень; демократичний характер власної діяльності; здатність до розмежування засобів та цілей; філософське почуття гумору; критичність та висока ступінь особистісної рефлексії; безпосередня сприйнятливість у ставленні до нового.

Посилання

Adler, A. (1997). O nervicheskom kharaktere [About the nervous character] = Über den nervösen Charakter. E.V. Sokolova (Ed.); I.V. Stefanovich (Trans.). St. Petersburg: University Book. ISBN 5-7914-0011-X [in Russian].

Freud, S. (1992). Der Witz and seine Beziehung zum Unbewussten. 2nd ed. Frankfurt: Frankfurt am Main [in German].

Fromm, E. (2007). Anatomiia chelovecheskoi destruktivnosti [Anatomy of human destructiveness] = Anatomie der menschlichen Destruktivität. E.M. Teliatnikova (Trans.). Moskva: AST, Keeper, Midgard [in Rus¬sian].

Honcharuk, Nataliia, & Onufriieva, Liana. (2018). Psykholohichnyi analiz rivniv pobudovy komunikatyvnykh dii [Psychological analysis of levels of communicative actions’ constructing]. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika, 24(1), 97-117. Retrieved from https://doi.org/10.31470/2309-1797-2018-24-1-97-117 [in Ukrainian].

Ivashkevych, Ed., & Hudyma, A. (2019). Psychological ways of the development of intercultural competence of pupils in the field of “Foreign Language Education” (according to the experience of education in foreign countries). Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» - Collection of research papers “Problems of modern psychology", 49, 84-105. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-49.84-105.

Kelly, J.A. (2000). Teoriia lichnosti. Psikhologiia lichnykh konstruktov [The theory of Personality. The Psychology of personal constructs]. A.A. Alekseeva (Trans.). St. Petersburg: Speech [in Russian].

Maslow, A. (1982). Samoaktualizatsiia. Psikhologiia lichnosti. Teksty [Self-actualization. The Psychology of Personality. Texts]. Moskva: MGU Publishing House [in Russian].

Moliako, V.A. (2013). Psikhologiia tvorcheskoi deiatelnosti [Psychology of creative activity]. Kyiv. Retrieved from https://pidruchniki.com/14860110/psihologiya/molyako_psihologiya_tvorcheskoy_deyatelnosti [in Russian].

Mykhalchuk, Nataliia, & Kryshevych, Olga (2019). The peculiarities of the perception and understanding of Sonnets written by W.Shakespeare by the students of the Faculty of Foreign Languages. Psycholinguistics. Psykholinhvistyka. Psikholingvistika - Psycholinguistics. Psycholinguistics. Psycholinguistics, 26(1), 265-285. Retrieved from https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-26-1-265-285.

Nabochuk, A. (2021a). The productive approach to the problem of facilitative interaction and the development of the person’s creativity. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» - Collection of research papers “Problems of modern psychology", 51, 165-189. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-51.165-189.

Nabochuk, A. (2021b). The developing of the teacher’s creativity by using authentic material at the lessons. Zbirnyk naukovykh prats «Problemy suchasnoi psykholohii» - Collection of research papers “Problems of modern psychology", 52, 182-203. Retrieved from https://doi.org/10.32626/2227-6246.2021-52.182-203.

Onufriieva, L.A. (2017). The Psychology of Professional Realization of a Future Specialist’s Personality: Theoretical and Methodological Aspect. BonusLiber: Rzeszow. ISBN 978-83-65441-83-6.

Ponomarev, Ya.A. (1991). Issledovanie tvorcheskogo potentsiala cheloveka [The study of human creativity]. Psikhologicheskii zhurnal - Psychological journal, 12(1). P. 3-11 [in Russian].

Teplov, B.M. (1985). Sposobnosti i odarionnost [Abilities and Talent]. Vol. 1. Moskva: Pedagogy [in Russian].

Jung, C. (1998). Psikhologicheskie tipy [Psychological types]. Minsk: “Potpourri” LLC [in Russian].

Rupprecht, S.B. (1993). Alternative Methoden. Deutsch als Fremdsprache, 2,119-124.

Starkweather, E.K. (1998). Studies of the creative potential of young children. F.E. Williams (Ed.). Creativity at home and in school. St. Paul, MN: Macalester Creativity Project, Macalester Colledge.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Як цитувати

Набочук, О. (2022). Продуктивне мислення та проблема творчості особистості. Збірник наукових праць "Проблеми сучасної психології", (56), 129–149. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2022-56.129-149