Публікаційна етика

Етичні стандарти публікації існують для забезпечення високої якості наукових публікацій, суспільної довіри до наукових відкриттів та того, щоб люди отримували визнання за свою роботу та ідеї.

Редакція журналу прагне дотримуватись норм етичної поведінки на всіх етапах видавничого процесу. Ми уважно стежимо за галузевими асоціаціями, такими як Комітет з етики публікацій (COPE), Міжнародний комітет редакторів медичних журналів (ICJME) та Всесвітня асоціація медичних редакторів (WAME), які встановлюють стандарти та надають рекомендації щодо передового досвіду, щоб відповідати цим вимогам. Журнал повністю дотримується Кодексу поведінки та Керівних принципів передової практики Комітету з етики публікацій (COPE).

Оцінка статті

Усі рукописи проходять рецензування та мають відповідати стандартам академічної переваги. Редактори журналу застосовують суворий процес рецензування разом із суворими етичними політиками та стандартами, щоб забезпечити додавання високоякісних наукових досліджень до галузі наукових публікацій. У разі схвалення редактором подані матеріали будуть розглянуті рецензентами, чиї особи залишаться анонімними для авторів. У тих випадках, коли нам стає відомо про етичні проблеми, ми зобов'язуємося провести розслідування та вжити необхідних заходів для збереження достовірності літератури та забезпечення безпеки учасників дослідження.

Авторське право та ліцензування

На всі статті, опубліковані у журналі, авторські права зберігаються за авторами. Статті розповсюджуються під ліцензією Creative Commons CC BY 4.0 з відкритим доступом, що означає, що будь-хто може завантажити та прочитати статтю безкоштовно. Крім того, статтю можна використовувати повторно та цитувати за умови посилання на оригінальну опубліковану версію. Ці умови дозволяють максимально використовувати та експонувати роботу, гарантуючи при цьому, що автори набувають належного визнання.

 ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ДЛЯ АВТОРІВ

Дублювання подачі та надмірна публікація

Журнал розглядає лише оригінальний контент, тобто статті, які раніше не публікувалися, у тому числі мовою, відмінною від англійської. Будуть розглянуті статті, що ґрунтуються на змісті, раніше опублікованому тільки на сервері препринтів, інституційному репозиторії або в дисертації.

Рукописи, подані в журнал, не повинні бути надіслані в інші місця, поки вони знаходяться на розгляді, і повинні бути відкликані до того, як будуть представлені в іншому місці. Автори, чиї статті одночасно були представлені в іншому місці, можуть бути піддані санкціям.

Якщо автори використовували свою власну раніше опубліковану роботу або роботу, яка в даний час знаходиться на розгляді, як основа для представленого рукопису, вони повинні цитувати попередні статті та вказувати, чим їхній рукопис відрізняється від їх попередньої роботи. Повторне використання власних слів авторів поза Методики має бути зазначено чи процитовано у тексті. Для повторного використання власних малюнків авторів або суттєвих обсягів формулювань може бути потрібним дозвіл власника авторських прав, і автори несуть відповідальність за його отримання.

Журнал розглядатиме розширені версії статей, опублікованих на конференціях, за умови, що це зазначено в супровідному листі, попередня версія чітко цитується та обговорюється, є значний новий контент та отримані всі необхідні дозволи.

Повторна публікація, неналежний поділ результатів дослідження на більш ніж одну статтю (також відомий як нарізка салямі) може призвести до відхилення або запиту на об'єднання представлених рукописів, а також до виправлення опублікованих статей. Повторна публікація однієї і тієї ж або дуже схожої статті може призвести до відкликання пізнішої статті, а автори можуть бути санкціями.

Авторство

Редакція журналу слідує рекомендаціям Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE), в яких йдеться, що для того, щоб претендувати на авторство рукопису, автори повинні відповідати таким критеріям:

- Суттєвий внесок у концепцію або дизайн роботи; або отримання, аналіз чи інтерпретація даних для роботи

- Складання проекту роботи або її критичний перегляд на предмет важливого інтелектуального змісту

- Остаточне затвердження версії для публікації

- Згода нести відповідальність за всі аспекти роботи, забезпечуючи належне розслідування та вирішення питань, пов'язаних з точністю чи достовірністю будь-якої частини роботи.

Ті, хто зробив свій внесок у роботу, але не має права претендувати на авторство, мають бути перераховані у подяках. Більш докладний посібник з авторства дає Міжнародна рада редакторів медичних журналів (ICMJE).

Плагіат, фальсифікація даних та маніпулювання зображеннями

Плагіат неприйнятний у журналі. Плагіат включає копіювання тексту, ідей, зображень або даних з іншого джерела, навіть з ваших власних публікацій, без посилання на першоджерело.

Повторне використання тексту, скопійованого з іншого джерела, має бути укладено в лапки, а першоджерело має бути процитовано. Якщо дизайн дослідження, структура чи мова рукопису були надихнуті попередніми дослідженнями, ці дослідження мають бути процитовані.

Усі представлені матеріали перевіряються на плагіат за допомогою програмного забезпечення Unicheck. Якщо в процесі рецензування буде виявлено плагіат, рукопис може бути відхилено. Якщо після публікації буде виявлено плагіат, буде проведено розслідування та вжито заходів відповідно до наших політиків.

Файли зображень не можна змінювати або настроювати будь-яким чином, що може призвести до неправильного тлумачення інформації, що міститься у вихідному зображенні. Якщо в процесі рецензування буде виявлено та підтверджено неправильні маніпуляції із зображеннями, ми можемо відхилити рукопис. Якщо неправильна маніпуляція із зображенням буде виявлена ​​та підтверджена після публікації, ми можемо виправити або відкликати статтю.

Подані дані мають бути оригінальними і не повинні бути неналежним чином відібрані, змінені, покращені чи сфабриковані. Це включає: 1) виключення точок даних підвищення значимості висновків, 2) фальсифікацію даних, 3) вибір результатів, що підтверджують конкретний висновок, з допомогою суперечливих даних, 4) навмисний вибір інструментів чи методів аналізу підтримки конкретного висновку.

Дослідження за участю людей

У дослідженнях, у яких беруть участь люди, людський матеріал, людські тканини чи людські дані, автори повинні заявити, що дослідження проводилися відповідно до правил Гельсінської декларації 1975 р., переглянутій у 2013 році.

Для неінтервенційних досліджень (наприклад, опитувань, досліджень у соціальних мережах) всі учасники повинні бути повністю поінформовані про те, чи забезпечена анонімність, чому проводиться дослідження, як будуть використовуватися їх дані та чи існують якісь ризики, пов'язані з цим. Як і в усіх дослідженнях за участю людей, перед проведенням дослідження необхідно одержати етичне схвалення відповідного комітету з етики.

Від кожного учасника дослідження має бути отримана письмова поінформована згода на публікацію. У разі участі у дослідженні дітей – поінформована згода має бути отримана від їхніх батьків чи опікунів.

Для рукописів, які включають будь-які подробиці випадку, особисту інформацію та/або зображення учасників, автори повинні отримати підписану поінформовану згоду на публікацію від учасників (або їх родичів/опікунів) до подання до журналу.

Відомості про учасника дослідження мають бути максимально анонімними.

Якщо у дослідженні повідомляється про дослідження за участю вразливих груп, може бути проведена додаткова перевірка. Поданий рукопис буде ретельно вивчений редакцією, і на запит мають бути надані документальні докази (форми згоди та будь-які відповідні документи для обговорення на раді з етики). Крім того, коли в дослідженнях описуються групи з раси, етнічного походження, статі, інвалідності, захворювання тощо, у статті має бути чітко зазначено, чому така категоризація необхідна.

Редакція залишає за собою право відхилити будь-який матеріал, який не відповідає цим вимогам.

Приклад етичної заяви: «Всі випробувані дали свою поінформовану згоду на участь у дослідженні. Дослідження проводилося відповідно до Гельсінської декларації».

Етичні принципи використання тварин у дослідженнях

Редакція дотримується принципу, що користь, потенційно отримана внаслідок будь-якого дослідження, що завдає шкоди тваринам, має бути значною порівняно з будь-якими витратами, понесеними тваринами, і щоб проведені процедури не ображали більшість читачів. Автори повинні особливо стежити, щоб їх дослідження відповідали загальноприйнятим:

- Заміна тварин альтернативами скрізь, де це можливо.

- Скорочення кількості використовуваних тварин.

- Уточнення експериментальних умов та процедур для мінімізації шкоди тваринам.

Автори повинні включити до свого рукопису детальну інформацію про розміщення, догляд за тваринами та знеболювання.

Дослідження за участю тварин повинні проводитись лише після одержання схвалення відповідного етичного комітету.

Якщо немає комітету з етики тварин для розгляду заявок, автори повинні знати, що етичність їх досліджень оцінюватимуться рецензентами та редакторами. Автори мають надати заяву, яка виправдовує роботу з етичної точки зору.

Стать та гендер у дослідженнях

Ми закликаємо наших авторів дотримуватися «статевої та гендерної рівності в дослідженнях — SAGER-рекомендаціях» і включати статеві та гендерні аспекти, де це доречно. Автори повинні використовувати терміни «стать» (біологічна ознака) та «гендер» (визначений соціальними та культурними обставинами) з обережністю, щоб не плутати обидва терміни. Заголовки статей та/або тези повинні чітко вказувати, до якої статі відноситься дослідження. Автори також повинні вказати загалом, чи можна очікувати статевих та/або гендерних відмінностей; повідомити, як стать та/або гендер враховувалися при розробці дослідження; надавати дезагреговані дані за статтю та/або гендером, де це доречно; та обговорити відповідні результати. Якщо статевий та/або ґендерний аналіз не проводилася, в Обговоренні має бути дано обґрунтування. Ми рекомендуємо нашим авторам ознайомитися з повним посібником перед відправкою.

Конфлікт інтересів

Конфлікти інтересів (COI, також відомі як «конкуруючі інтереси») виникають, коли питання, що не стосуються досліджень, можуть обґрунтовано сприйматися як такі, що впливають на нейтральність або об'єктивність роботи або її оцінки. Це може статися на будь-якому етапі дослідницького циклу, у тому числі на етапі експериментів, під час написання рукопису або в процесі перетворення рукопису на опубліковану статтю.

Якщо не впевнені, заявіть про потенційний інтерес або обговоріть із редакцією. Недекларовані інтереси можуть спричинити санкції. Статті з неоголошеними конфліктами, які виявляються пізніше, можуть бути відхилені.

Конфлікти інтересів який завжди перешкоджає публікації роботи чи участі когось у процесі рецензування. Однак вони мають бути задекларовані. Чіткий опис усіх можливих конфліктів — незалежно від того, чи вони впливали насправді чи ні — дозволяє іншим приймати поінформовані рішення про роботу в процесі її перевірки.

Якщо після публікації виявляться конфлікти інтересів, можливо, знадобиться повторна оцінка, публікація виправлень або, у серйозних випадках, відкликання статті. Для отримання додаткової інформації про COI див. посібник ICMJE та WAME.

Конфлікти включають наступне:

- Фінансові – фінансування та інші платежі, товари та послуги, отримані чи очікувані авторами у зв'язку з предметом роботи чи від організації, зацікавленої в результатах роботи.

- Аксесуари – робота в консультативній раді або член організації, зацікавленої в результатах роботи.

- Інтелектуальна власність – патенти чи товарні знаки, що належать будь-кому або їх організації.

- Особисті – друзі, сім'я, стосунки та інші близькі особисті зв'язки.

- Ідеологія – переконання чи активність, наприклад, політична чи релігійна, що стосується роботи.

- Академічний – конкуренти чи той, чия робота піддається критиці.

Автори повинні вказати всі потенційні інтереси у розділі «Конфлікти інтересів», у якому слід пояснити, чому інтереси можуть бути конфліктом. Якщо таких немає, автори повинні зазначити: «Автор(и) заявляють(ють) про відсутність конфлікту інтересів щодо публікації цієї статті». Автори, що представляють статтю до журналу, несуть відповідальність за співавторів.

Автори повинні декларувати поточне чи нещодавнє фінансування (включаючи плату за опрацювання статті) та інші платежі, товари чи послуги, які можуть вплинути на роботу. Все фінансування, чи то конфлікт, чи ні, має бути заявлене у «Звіті про фінансування».

Заявлені конфлікти інтересів будуть розглянуті редактором та рецензентами та включені до статті, що публікується.

Політика цитування

Автори повинні стежити за тим, щоб у тих випадках, коли матеріал узятий з інших джерел (включаючи їх власні опубліковані роботи), джерело чітко цитувалося та щоб було отримано відповідний дозвіл.

Автори не повинні займатися надмірним самоцитуванням власних робіт.

Автори не повинні копіювати посилання з інших публікацій, якщо вони не читали цитовану роботу.

Автори не повинні переважно цитувати свої публікації чи публікації своїх друзів, колег чи установ.

Автори не повинні цитувати рекламу чи рекламні матеріали.

Редактори та рецензенти не повинні просити авторів включати посилання лише для того, щоб збільшити кількість посилань на свою власну роботу чи роботу колеги, на журнал чи інший журнал, з яким вони пов'язані.

Відповідно до рекомендацій COPE ми очікуємо, що «вихідне формулювання, взяте безпосередньо з публікацій інших дослідників, має бути поміщене в лапки з відповідними посиланнями». Ця умова поширюється і на роботу автора. COPE підготував дискусійний документ щодо маніпулювання цитуванням з рекомендаціями щодо передової практики.

ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ДЛЯ РЕЦЕНЗЕНТІВ

Потенційний конфлікт інтересів

Ми просимо рецензентів повідомляти редактору журналу, якщо вони мають конфлікт інтересів, який може вплинути на звіт про рецензії, як у позитивний, так і в негативний бік. Редакція перевірить, наскільки це можливо, перед запрошенням. Тим не менш, ми цінуємо співпрацю рецензентів у цьому питанні.

Рецензенти повинні відмовитися від участі у поданні, якщо вони:

- мають недавню публікацію або поточну заявку з будь-яким автором.

- Співпрацюють чи нещодавно співпрацювали з будь-яким автором.

- Мати тісний особистий зв'язок із будь-яким автором.

- мати фінансову зацікавленість у предметі роботи.

- Почуваються нездатним бути об'єктивним.

Рецензенти повинні вказати будь-які інтереси у Формі рецензії, які будуть розглянуті редактором.

Конфіденційність та анонімність

Рецензенти повинні зберігати конфіденційність змісту рукопису, включаючи реферат. Вони повинні повідомити редакцію, якщо вони хочуть, щоб колега завершив рецензування від їхнього імені.

Журнал проводить подвійне сліпе рецензування. Рецензенти мають бути обережними, щоб не розкривати свою особистість авторам у своїх коментарях.

ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ДЛЯ АКАДЕМІЧНИХ РЕДАКТОРІВ

Поряд із редакцією, головні редактори, члени редакційної колегії та запрошені редактори несуть відповідальність за чесність редакційного процесу та за ухвалення рішення про те, які статті приймаються до публікації. Редактори діють збалансовано, об'єктивно та справедливо під час виконання своїх обов'язків, без дискримінації за ознакою статі, сексуальної орієнтації, релігійних чи політичних переконань, етнічного чи географічного походження авторів.

Якщо науковий редактор має етичні побоювання з приводу рукопису, відправленого на рецензування, або якщо він має інформацію про можливе порушення етичних норм після публікації, він повинен якнайшвидше зв'язатися з редакцією. Потім наша редакція проведе розслідування відповідно до рекомендацій COPE.

Для підтримки академічних редакторів перевірки здійснюють управляючі редактори. Проте редактори все одно повинні повідомляти про будь-які проблеми з будь-якого аспекту. Перевірки включають:

- Етичне схвалення та дозволи на дослідження за участю людей або тварин.

- Плагіат, дублювання публікації та необхідний дозвіл правовласника на включення вже опублікованих малюнків чи зображень.

- Міжнародний реєстр клінічних випробувань для попередньої реєстрації клінічних випробувань або посилання на реєстрацію у розділі «Методи».

- Авторський досвід та кваліфікація.

Приймаючи остаточне рішення про прийняття рукопису, академічні редактори мають враховувати таке:

- Будь-які факти, які можуть бути сприйняті як можливий конфлікт інтересів автора (авторів), мають бути розкриті у документі до подання.

- Автори повинні точно подати результати свого дослідження та включити об'єктивне обговорення значущості своїх результатів.

- Дані та методи, використані в дослідженні, мають бути подані у статті докладно, щоб інші дослідники могли повторити роботу.

Коментарі та скарги

Читачі, які мають побоювання чи скарги на опубліковані статті, повинні спочатку зв'язатися з відповідним автором, щоб спробувати вирішити проблему безпосередньо, перш ніж звертатися до редакції.

До редакції можна звертатись у тих випадках, коли контактувати з авторами недоцільно, якщо автори не відповіли або якщо проблема не була вирішена. Редакція координуватиме свої дії із заявником, автором/ами та головними редакторами або членами редакційної колегії для розслідування, виправлення чи вирішення будь-яких проблем чи скарг.

Скарги, коментарі або запити на оновлення щодо наукової обґрунтованості, етичних чи правових аспектів або статті, або процесу її рецензування будуть додатково вивчені, де це доречно. Усі скарги, коментарі чи запити на оновлення щодо опублікованих статей розслідуються редакцією за підтримки редакційної колегії та остаточного затвердження головним редактором. З етичних міркувань остаточні рішення приймаються головним редактором або членами редакційної колегії, яких підтримує редакція, щоб сприяти дотриманню основних принципів публікаційної етики, сформульованих Комітетом з публікаційної етики. При необхідності будуть проводитися консультації з іншими особами та установами, включаючи керівництво університетів або експертів у цій галузі. Адвокат може бути запитаний, якщо скарга має юридичні наслідки.

Особисті коментарі чи критика не приймаються. Усі скарги розслідуються, зокрема анонімні скарги. Заявники можуть вимагати, щоб редакція розглянула їхню скаргу конфіденційно, і редакція, будь-які головні редактори або інші члени редакційної колегії намагатимуться зробити це, наскільки це доречно та відповідно до наших внутрішніх процедур.

Рішення про виправлення, коментарі та відповіді, висловлювання побоювань або спростування в результаті розслідування приймаються головними редакторами, головними редакторами розділів або членами редколегії та доводяться до відома авторів.

Якщо скарга не вважається обґрунтованою, подальше спілкування розглядатиметься лише в тому випадку, якщо буде подано додаткову інформацію, що підтверджує стурбованість.

Заявники можуть не отримувати оновленої інформації про статус розслідування доти, доки не буде ухвалено остаточне рішення, проте заявники будуть повідомлені, якщо оновлення буде опубліковано. Редакція та члени редколегії не зобов'язані надавати додаткову інформацію. Спілкування буде припинено, якщо воно не вважається чесним чи поважним. Читачі зі скаргами чи побоюваннями повинні знати, що для проведення розслідування потрібен час.

Редакція журналу тісно співпрацює з авторами та редакторами, щоб сприяти дотриманню основних принципів публікаційної етики, сформульованих Комітетом з публікаційної етики (COPE). Ми заохочуємо використання ресурсів COPE, доступних на веб-сайті. Усі рукописи мають відповідати стандартам етичної поведінки. Коли нам стає відомо про етичні проблеми, ми зобов'язуємося проводити розслідування та вживати необхідних дій.

Видавець і редактори завжди готові опублікувати виправлення, пояснення, відгуки та вибачення, якщо є законна необхідність.