Редакційний процес

Журнал дотримується політики подвійного сліпого рецензування. Редакційний процес складається з двох етапів: попереднє рецензування та рецензування.

Перший етап: попереднє рецензування

Усі представлені рукописи, отримані редакцією, будуть перевірені заступником головного редактора журналу, щоб визначити, чи відповідає рукопис тематиці та етичній політиці журналу, чи є науково обґрунтованим, чи підготовлений він належним чином. Рукописи, які не відповідають стандартам журналу чи етичній політиці журналу, будуть відхилені до рецензування.

Другий етап: рецензування

Якщо стаття не відхилена на етапі попереднього рецензування, вона подається на рецензування. Кожна стаття зазвичай рецензується двома незалежними рецензентами (при необхідності їх може бути більше, а в деяких випадках процес рецензування може ґрунтуватися на звіті лише одного рецензента), після чого член редакційної ради, що займається відповідною науковою проблематикою, приймає рішення про публікацію одним із наступних способів:

  • Відхилити – стаття є неприйнятною для публікації, повторна подача не розглядається
  • Серйозна редакція – стаття вимагає серйозних змін та вимагає повторного розгляду без гарантії прийняття
  • Незначна редакція – стаття приймається в попередньому порядку за умови дотримання умов, які необхідно виконати під час підготовки остаточної версії рукопису.

В обох випадках перегляду авторам надається 2-тижневий термін повернення виправлених рукописів. Будь-яке продовження цього періоду необхідно обговорити із головним редактором.