Про журнал

Видання Харківської державної академії фізичної культури; кафедри одноборств.

Журнал включений до Переліку електронних наукових фахових видань України (категорія «Б»), в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України №975 від 11.07.2019).

Спеціалізоване видання з проблем єдиноборств

ISSN (online) 2523-4196

Рік заснування: 2016

До 2016 (з 2004) журнал видавався як матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах»

Галузь і проблематика: У журналі представлено статті з проблем організації навчально-тренувального процесу в закладах вищої освіти, ДЮСШ; вдосконалення підготовки спортсменів в сучасних умовах; стану фізичної, техніко-тактичної та психологічної підготовленості спортсменів; ефективності змагальних показників; організації патріотичного виховання молоді України в процесі занять єдиноборствами; вдосконалення процесу фізичного виховання студентів з використанням єдиноборств. Для аспірантів, докторантів, магістрів, тренерів, спортсменів, викладачів навчальних закладів, вчителів середніх шкіл.

Періодичність: 4 рази на рік.

Журнал включено до баз даних:

ROAD Directory of Open Access scholarly Resources); Google Scholar; Index Copernicus; NBUV (Національна бібліотека імені В. І. Вернадського, електронний фонд); OUCI (Open Ukrainian Citation Index).

Поточний номер

№ 3(33) (2024): Єдиноборства
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-06-01

Весь випуск

Статті

Переглянути всі випуски