Проблеми контролю техніко-тактичної підготовленості тхеквондистів високої кваліфікації

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15391/ed.2024-2.08

Ключові слова:

єдиноборства, тхеквондо, контроль, техніко-тактична підготовленість, висококваліфіковані спортсмени

Анотація

Мета: проаналізувати сучасний стан проблеми контролю техніко-тактичної підготовленості тхеквондистів високої кваліфікації на основі науково-методичної літератури. Матеріал та методи. Методи дослідження: аналіз спеціальної, науково-методичної літератури та мережі Інтернет, аналіз документальних матеріалів.Результати: на основі аналізу науково-методичної літератури охарактеризовано сучасні тенденції розвитку тхеквондо ВТФ, особливості техніко-тактичної підготовленості спортсменів, які спеціалізуються у тхеквондо ВТФ, та критерії її результативності. Розгляд наукових даних з контролю, накопичених в теорії та методиці спортивної підготовки тхеквондистів високої кваліфікації, свідчить про недостатній обсяг як теоретичного, так і експериментального матеріалу з організаційно-методичних засад контролю техніко-тактичної підготовленості, відзначаються резерви щодо наукового обґрунтування засобів та методів контролю, які б відповідали змісту навантаження техніко-тактичної підготовки та умовам змагальної діяльності спортсменів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей та сучасним тенденціям тренувального процесу (застосування різноманітного обладнання та інвентарю, застосування методів сполученого впливу та методу моделювання тощо). Висновки.Встановлено, що проблема контролю техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих тхеквондистів, досліджена більше з боку оцінювання техніко-тактичних дій змагальної діяльності, а у процесі підготовки – заходи контролю даного виду підготовленості здійснюються більше на суб’єктивному оцінюванні тренером рівня опанування техніко-тактичними прийомами, що ускладнює процеси відстеження прогресу або зниження кількісно-якісних показників та чітко не визначає критерії їх результативності.

Біографії авторів

П. Пшенічніков, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

аспірант

О. Мітова, Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

д.фіз.вих, професор

Посилання

Байбіков, М.А. (2023). Аналіз змагальної діяльності висококваліфікованих таеквондистів на Чемпіонаті Європи 2023. Єдиноборства, 4(30), 04–15. DOI:10.15391/ed.2023-4.01

Бачинська, Н.В., & Кощеєв, О.С. (2010). Контроль загальної та спеціальної фізичної підготовленості тхеквондистів 12-13 років. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 1, 6- 9.

Бріскін, Ю., Задорожна, О., Пітин, М., & Кукурудзяк, І. (2018). Актуальні напрями тактичної підготовки в спортивних єдиноборствах. Спортивна наука України, 4(86), 3–10.

Бубка, С.Н., & Платонов, В.М. (2018). Система олімпійської підготовки: основи менеджменту. Перша друкарня, Київ.

Височіна, Н., & Ромолданова, І. (2021). Організація контролю психологічної підготовленості кваліфікованих тхеквондистів у чотирирічних олімпійських циклах. Наука в олимпийском спорте, 3:26-36.

Вороний, В., & Лукіна, О. (2020). Спеціальна фізична підготовка кваліфікованих борців греко-римського стилю на етапі спеціалізованої базової підготовки. Спортивний вісник Придніпров’я, 1, 6-15.

Гейтенко, В.В., Пристинський, В.М., & Зайцев, В.О. (2021). Теорія і методика дитячого та юнацького спорту. Вид-во Б.І.Маторіна, Слов’янськ.

Давидов, П.О., & Бачинська, Н.В. (2013). Тхеквондо-ВТФ: історія і тенденції розвитку в Україні. http://www. rusnauka.com/28_NPM_2013/Istoria/1_145900.

Івченко, О.М. (2019). Комплексний контроль підготовленості баскетболістів на етапі попередньої базової підготовки (Автореф. дис. … к.фіз.вих фізичного виховання і спорту). Дніпро, Україна.

Кіприч, С.В. (2019). Теоретичні та методичні основи спеціальної фізичної підготовки спортсменів високої кваліфікації у боксі (Дис… доктора. наук з фізичного виховання і спорту). Полтава, Україна.

Конох, А., & Воронцов, А. (2019). Пріорітетні напрямки вдосконалення системи підготовки в жіночому боксі. Спортивний вісник Придніпров`я, № 3, 11-18.

Коробейников, Г.В., & Радченко, Ю.А. (2009). Сучасна змагальна діяльність у греко-римській боротьбі (на основі виступу збірної команди України на чемпіонаті Європи 2008). Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2, 56-58.

Коробейніков, Г.В., Коробейнкова, Л.Г., Коробейнікова, І.Г., Бережна, А.В. &, Коханевич, А.І. (2022). Оцінка психологічного стану борців різних збірних команд. Адаптаційні можливості дітей та молоді, 84-89.

Корягін, В.М, & Блавт, О.З. (2019). Інноваційні технології тестового контролю у фізичному вихованні і спорті: монографія. Вид-во Львівської політехніки, Львів.

Костюкевич, В.М. (2017). Теоретико-методичні основи контролю у фізичному вихованні та спорті : монографія. ТОВ «Планер», Вінниця.

Кощеєв, О.С. (2009) Тхеквондо (ВТФ): Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. Київ.

Кощеєв, О.С. (2014). Побудова тренувального процесу в передзмагальному мезоциклі у висококваліфікованих тхеквондистів (Автореф. дис. … к.фіз.вих фізичного виховання і спорту). Дніпро, Україна.

Литвиненко, А.М., & Ашанін, В.С. (2022). Побудова інформаційних моделей змагальної діяльності в бойовому хортингу. Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі фізичної культури і спорту, 6, 10-16.

Лукіна, О., Стрельчук, С., Gandziarski, K., Puszczałowska, &, Е. Lizis (2019). Аналіз змагальної діяльності тхеквондистів-кадетів до та після змін правил (версія ВТФ). Спортивний вісник Придніпров’я, № 3, 19-29.

Лукіна, О.В. (2009). Оптимізація спеціальної фізичної підготовленості юних тхеквондистів на етапі попередньої базової підготовки (Автореф. дис. … к.фіз.вих фізичного виховання і спорту). Дніпро, Україна.

Мітова, О., & Шинкарук, О. (2022). Обґрунтування підходу до формування системи контролю в командних спортивних іграх. Спортивний вісник Придніпров’я, 1, 191-200.

Мітова, О.О. (2022). Теоретико-методичні основи контролю в командних спортивних іграх у процесі багаторічної підготовки. Монографія. Дніпро.

Палій, О.В. (2021). Аналіз змагальної діяльності тхеквондистів 12-14 років. Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3(83), 53-59.

Пашков, І. (2022). Особливості змагальної діяльності в тхеквондо. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах, 1, 26-29.

Пашков, І., & Палій, О. (2020). Динаміка показників витривалості тхеквондистів 12–14 років під впливом запропонованих засобів. Єдиноборства, (2(16)), 43-51. DOI:10.15391/ed.2020-2.05

Пашков, І.М. (2019). Загальна структура координаційних здібностей юних тхеквондистів 12–14 років. Єдиноборства, (3), 46-54. DOI:10.15391/ed.2019-3.06

Пашков, І.М., & Кощеєв, О.С. (2022). Тхеквондо ВТФ. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, шкіл вищої спортивної майстерності, закладів спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання. Міністерствo молоді і спорту України, Київ.

Пашков, І.М., & Пашкова, В.І. (2020). Особливості техніко-тактичної підготовки в єдиноборствах. Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти, 29–32.

Пашкова, В.І. (2023) Показники фізичної підготовленості тхеквондистів15-17 років. Єдиноборства, (29), 70–80.

Платонов, В.М. (2020). Сучасна система спортивного тренування. Перша друкарня, Київ.

Подрігало, О.О. (2020) Теоретико-методичні засади прогнозування успішності спортивної діяльності на етапах базової підготовки (Дис… доктора. наук з фізичного виховання і спорту). Київ, Україна.

Приходько, В., Москаленко, Н., Микитчик, О., Лукіна, О., & Новіков В. (2023). Особливості фізичної підготовленості спортсменів- єдиноборців (на прикладі боксу і тхеквондо ВТФ) Спортивний вісник Придніпров’я, № 1, 203-211.

Проскурін, А.В. (2023). Прогнозування та моделювання в системі спортивного відбору в боксі. The I International Scientific and Practical Conference, 248-250.

Радченко, Ю.А. (2011). Контроль технічної підготовленості борців греко-римського стилю з урахуванням психофізіологічних особливостей (Автореф. дис. … к.фіз.вих фізичного виховання і спорту). Київ, Україна.

Романенко, В.В., Голоха, В.Л., Алексєєв, А.Ф., & Коваленко, Ю.М. (2020). Методика оцінки змагальної діяльності одноборців з використанням комп’ютерних технологій. Слобожанський науково-спортивний вісник, 6(80), 65-72.

Ромолданова, І. (2020). Психологічне забезпечення підготовки тхеквондистів у чотирьохрічних олімпійських циклах. Спортивна наука та здоров´я людини, 2(4):114-129. DOI:10.28925/2664-2069.2.10.

Сайт Всесвітньої Федерації Тхеквондо – [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www.worldtaekwondo.org (дата звернення: 12.11.2023)

Сайт Глобального членства Всесвітньої Федерації Тхеквондо – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://worldtkd.simplycompete.com (дата звернення: 12.11.2023)

Сайт Союза Тхеквондо Європи – [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://europetaekwondo.org-3.01 (дата звернення: 12.11.2023)

Скирта, О.С. (2015). Вдосконалення техніко-тактичної підготовленості кікбоксерів на етапі спеціалізованої базової підготовки (Автореф. дис. … к.фіз.вих фізичного виховання і спорту). Дніпро, Україна.

Скринник, Д., & Бойченко, Н. (2023). Моделювання техніко-тактичної підготовки дзюдоїстів 19-21 років середніх вагових категорій на основі аналізу змагальної діяльності. Physical Culture and Sport: Scientific Perspective, (3), 8–16. DOI:10.31891/pcs.2023.3.1

Стрельчук, С.Г. (2023). Удосконалення техніко-тактичних дій тхеквондистів на етапі спеціалізованої базової підготовки. (Автореф. дис. … к.фіз.вих фізичного виховання і спорту). Дніпро, Україна.

Тищенко, В.О., Омельяненко, Г.А., & Батирь, К.О (2018). Система комплексного контролю в гандболі. Вісник Запорізького національного університету, №2, 124-129.

Топол, Г.А. (2017). Комплексна оцінка підготовленості кваліфікованих спортсменок у художній гімнастиці (Автореф. дис. … к.фіз.вих фізичного виховання і спорту). Київ, Україна.

Черноколенко, А., & Долбишева, Н. (2023). Контроль за технічною та техніко-тактичною підготовленістю в навчально-тренувальному процесі дівчат, які займаються боксом, на етапі попередньої базової підготовки. Спортивный вісник Придніпров’я, №1, 240-250. DOI:10.32540/2071-1476- 2023-1-240

Шенпен, Го (2020). Система поточного контролю спеціальної працездатності кваліфікованих боксерів (Автореф. дис. … доктора філософії). Київ, Україна.

Шинкарук О. (2018) Використання тестів у процесі контролю фізичної підготовленості спортсменів. Актуальні проблеми фізичного виховання та методики спортивного тренування, 1, 47-53.

Ясько, Л., & Сова, В. (2022). Становлення та розвиток тхеквондо в Україні. Спортивна наука та здоров´я людини,1(7):140-152. DOI:10.28925/2664-2069.2022.111

Barrientos, M., Saavedra-García, M.A., Arriaza-Loureda, R., Menescardi, C., & Fernández-Romero, J.J. (2021). An Updated Technical-Tactical Categorisation in Taekwondo: From General Tactical Objectives to Combat Situations. Sustainability, 13(19), 10493.

Janowski, M., Zieliński, J., Ciekot-Sołtysiak, M., Schneider, A., & Kusy, K. (2020). The effect of sports rules amendments on exercise intensity during taekwondo-specific workouts. Int J Environ Res Publ Health, 17(18): 6779. pmid:32957546

Janowski, M., Zieliński, J.Ю., & Kusy, K. (2021). Exercise Response to Real Combat in Elite Taekwondo Athletes Before and After Competition Rule Changes. Journal of Strength and Conditioning Research, 35(8), 2222-2229. DOI: 10.1519/JSC.0000000000003110

Koshcheyev, A., & Dolbysheva, N. (2021). Basics of planning a pre-competitive mesocycle during taekwondo training. Journal of Physical Education and Sport, 21(4):204:1613–1621. DOI:10.7752/jpes.2021.04204

Sushko, R.O. (2011). Model descriptions of skilled basketball-players on the basis of account of playing line of functions. Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, (1), 45–52. https://journals.uran.ua/index.php/1991-0177/article/view/35529

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-09

Номер

Розділ

Статті