Вміст та біологічна цінність білка у зерні зразків ячменю ярого

Автор(и)

  • N. I. Vasko Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2421-1625
  • M. L. Serik Государственный университет питания и торговли, Ukraine
  • M. R. Kozachenko Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН, Ukraine
  • O. G. Naumov Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН, Ukraine
  • Vazhenina O. E. Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН, Ukraine
  • P. M. Solonechnyi Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН, Ukraine
  • O. V. Solonechna Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН, Ukraine
  • T. A. Sheliakina Институт растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30835/2413-7510.2018.134357

Ключові слова:

ячмінь ярий, сорт, вміст білка, біологічна цінність, перетравлюваність білка, голозерний ячмінь

Анотація

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження було виділення генотипів з високим вмістом білка як матеріалу для селекційних досліджень із створення сортів ячменю ярого харчового напряму використання. Для цього було досліджено мінливість вмісту білка у різних зразків ячменю – плівчастих і голозерних із звичайним та waxy крохмалем. З метою визначення цінності білка було визначено його перетравлюваність.

Матеріали і методи. Дослідження проводили в Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН у 2015–2017 рр. Вихідним матеріалом були 70 ліній та сортів ячменю ярого різного еколого-географічного походження та різновидів. Сорти та лінії вирощували в дослідах сортовипробування, площа ділянки 10 м2. Істотність відмінностей між варіантами визначали за допомогою дисперсійного аналізу ANOVA, апостеріорне порівняння – за Homogenous groups (Fisher LSD) по програмі STATISTICA 10. Вміст білка в зерні визначали на ИнфраЛЮМ ФТ-10М 09495.

Перетравлюваність білка визначали в лабораторії медико-біологічних проблем технології харчових продуктів на кафедрі хімії, мікробіології та харчування Державного університету харчування та торгівлі на основі методики О. Покровского і И. Эртанова.

Обговорення результатів. Установлено, що в погодних умовах 2015–2017 років вміст білка у зерні зразків ячменю ярого в залежності від умов вирощування істотно не змінюється і визначається, в основному, генотипом. У зразків голозерного ячменю цей показник істотно вищий (12,05–15,46 %), ніж у плівчастих (10,91–13,82 %). Серед плівчастих сортів істотно вищий за середнє значення по досліду вміст білка був лише у сорту Резерв (13,82 %), а у голозерних – у 11 сортів з 16 вивчених. У шестирядних ячменів, як плівчастих, так і голозерного, вміст білка нижчий, ніж у двохрядних. За перетравлюваністю білка як показником біологічної цінності виділено сорти Парнас і Беркут (69,80 і 74,20 мг тирозину на 1 г білка відповідно). Сорт Беркут створено добором з гібридної популяції Парнас / Омский голозерный 1, тому Парнас є можливим джерелом білка з високою перетравлюваністю, що представляє інтерес для селекції сортів ячменю для виробництва продукції дитячого та дієтичного харчування.

Висновки. Таким чином, у результаті трирічних досліджень виділено зразки із стабільно високим вмістом білка. Це голозерні сорти вітчизняної селекції Гатунок (15,46 %), Козацький (15,16 %), Ахіллес (14,61 %) та закордонної Merlin (15,23 %), Alamo (14,93 %), Mebere (14,54 %), Millhouse (14,29 %), Голозерный 1 (14,56 %), Майский (14,29 %).

Установлено, що характерним є більш низький вміст білка у шестирядних зразків у порівнянні з двохрядними у всіх виділених групах.

За показником біологічної цінності білка виділено сорти Парнас і Беркут (69,80 і 74,20 мг тирозину на 1 г білка відповідно). Сорт Парнас є можливим джерелом білка з високою перетравлюваністю. Це має значення для селекції сортів ячменю для виробництва продукції дитячого і дієтичного харчування.

Біографія автора

N. I. Vasko, Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН України

Провідний науковий співробітник лабораторії селекції та генетики ячменю

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-07-30

Номер

Розділ

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ