Стійкість ліній та гібридів соняшнику до ураження основними патогенами в умовах північного Степу України

Автор(и)

  • Н.М. Кутіщева Інститут олійних культур НААН, Ukraine
  • Н.О. Шугурова Інститут олійних культур НААН, Ukraine
  • К.М. Макляк Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30835/2413-7510.2021.251033

Ключові слова:

соняшник, гібрид, лінія, стійкість, селекція, інфекційний фон, патоген, шкодочинність, урожайність

Анотація

Мета досліджень – визначення рівня прояву хвороб соняшнику та їх поєднання з цінними господарськими ознаками залежно від генотипу, а також виділення кращих ліній і гібридів для подальшого використання у виробництві. Для досягнення мети вирішували такі задачі: створення стаціонарного інфекційного фону соняшнику; дослідження рівня прояву основних хвороб соняшнику залежно від умов року; оцінка ліній і гібридів за цінними господарськими ознаками та за стійкістю до комплексу патогенів; виділення кращих ліній і гібридів.

Матеріали та методи. Фітопатологічні дослідження проводили в умовах багаторічної (2005-2020 рр.) монокультури соняшнику, на штучному польовому інфекційному фоні, для створення якого використовували інфіковані в природних умовах частини рослин і лабораторний інфекційний матеріал. Досліджували стійкість ліній і гібридів соняшнику до патогенів, розповсюдженим в умовах північного Степу України: несправжної борошнистої роси (Plasmopara helianthi Novot.), сухої гнилі (Rhyzopus nigricans Ehrend) і ембелізії (Embellisia helianthi (Hansf.) Pidolp). Рівень прояву інфекційного фону визначали шляхом підрахунку відсотка уражених збудниками хвороб рослин соняшнику по відношенню до загальної кількості висіяних сім'янок зразка. За методикою конкурсного випробування проводили облік цінних господарських ознак генотипів. Матеріалом для досліджень були лінії і гібриди соняшнику селекції ІОК НААН та ІР імені В.Я. Юр'єва НААН, всього 60 зразків.

Обговорення результатів. Показник рівня інфекційного фону, визначений як відсоток уражених рослин, коливався за роками досліджень. Розмах мінливості склав: за несправжньою борошнистою росою в 2005-2020 рр. – 7,2-27,3 %; за сухою гниллю в 2012-2020 рр. – 47,1-82,2 %; за ембелізією в 2012-2020 рр. – 11,0-88,8 %. Виділено лінію-стерильний аналог (ЗЛ70А), лінію-відновник фертильності пилку (Х 114 В) і гібриди (Хазар, Коляда, Первісток і Приз), які мають високу (бал 7) і дуже високу (бал 9) стійкість до трьох досліджених патогенів. Високу стійкість до несправжньої борошнистої роси і сухої гнилі показала лінія Х 720 В, а також простий стерильний гібрид ХЗ 1701 А. За високою стійкістю до несправжньої борошнистої роси виділено лінії Сх 1008 А, ЗЛ72А, ЗЛ42А, ЗЛ260В і гібрид Гайчур.

За роки досліджень цінних господарських ознак (2017-2020 рр.) спостерігали високий рівень інфекційного фону основних патогенів соняшнику, що дозволило виділити кращі зразки, що поєднують високу стійкість (бал стійкості 7 і 9) з високою врожайністю, високою масою 1000 насінин (до 58,6 г), високим умістом олії в насінні (до 52,12 %) і низькою лушпинністю, яка не перевищувала 24,6 %. Тривалість періоду «сходи-фізіологічна стиглість»у кращих за стійкістю гібридів була 95-105 діб, у ліній 85-105 діб. Кращим за врожайністю (3,61 т/га) був гібрид Коляда, спільної селекції ІР імені В.Я. Юр'єва НААН та ІОК НААН. Гібрид Коляда з 2020 року занесено до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні.

Висновки. Доведено можливість виділення генотипів (ліній і гібридів) з груповою стійкістю до основних патогенів соняшнику, розповсюдженим в умовах північного Степу України. Виділено лінії та їх гібридні комбінації, які поєднують високу стійкість до основних патогенів з високим рівнем прояву господарських ознак.

 

Посилання

Petrenkova VP. Status and prospects of sunflower breeding for disease resistance. Resistance of sunflower to bio- and abiotic factors. Proc. of the Internat. scien.-applic. conf. (2014 June 24–25). Plant Production Institute nd. a. VYa Yuriev of NAAS. Kharkiv, 2014. P.16–17.

Shevchenko IA, Kutishcheva NN, Shuhurova NA. Infectious background - the key to creating sunflower hybrids with complex resistance to major diseases. Tekhnika I tekhnolohiia APK. 2017; 2(89): 41–44.

Peresypkin VF. Atlas of field crop diseases. Kyiv: Upozhay, 1987. 144 p.

Shuhurova N, Demyanenko Т. Dry head rot of sunflower. The Ukrainian Farmer. 2017; No-vember. P. 76–78.

Demyanenko ТT, Krasnokutska YuV, Pohorilchuk ZI. Embellisia blotch (Embellisia helianthi (Hansf.) Pidolp) in Ukraine. Naukovo-tekhnichnyi buleten IOC of NAAS. 2017; 24: 68–76.

Kutishcheva NM, Shuhurova NO. Creation of sunflower hybrids with high values of economi-cally valuable traits and resistance to pathogens. Naukovo-tekhnichnyi buleten IOC of NAAS. 2015; 22: 75–81.

Kyrychenko VV, Petrenkova VP, Makliak KM, Borovska IYu. Results of sunflower breeding for resistance to major pathogens. Sel. Nasinn. 2010; 98: 3–12.

Borovska IYu, Kyrychenko VV, Petrenkova VP, Makliak KM, Kutishcheva NM. Resistance of modern sunflower hybrids bred in Zaporizhia to dangerous diseases in the Eastern Forest-Steppe of Ukraine. Visnyk Tsentru Naukovoho zabezpechennia APV Kharkivskoyi oblasti. 2012; 13: 27–34.

Chumakov AE, Minkevich II, Vlasov YuI et al. The main methods of phytopathological re-search. In: AE Chumakov, red. Moscow: Kolos, 1974. 190 p.

Bilay VI. Fundamentals of general mycology. Кyiv: Vyshcha shkola, 1989. 392 p.

Monitoring of pests and diseases of agricultural crops. In: VP Omeliuta, red. Kyiv: Urozhay, 1986. P. 2–15.

Dospekhov BA. Methods of field experience. Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.

Methods of state variety trials of agricultural crops. Issue 3. Oilseeds, essential-oil-bearing plant, medicinal and technical crops, mulberry, mulberry silkworm. Moscow, 1983. 184 p.

Methods of state variety trials of agricultural crops. Is. 1. The general part. Kyiv, 2000. 100 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-30

Номер

Розділ

МЕТОДИ І РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ