«ЗОЛОТИЙ ОБРУЧ» Б. ЛЯТОШИНСЬКОГО В УСПАДКУВАННІ ДУХОВНО-МІФОЛОГІЧНИХ НАСТАНОВ МУЗИЧНОГО ТЕАТРУ ЄВРОПИ

Автор(и)

  • Ольга Муравська

DOI:

https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2023.289839

Анотація

Мета дослідження – виявлення поетико-інтонаційної унікальності «Золотого обруча» Б. Лятошинського в річищі духовно-міфологічних настанов європейського музичного театру XIX–XX століть. Методологія роботи. Істотними для цієї роботи виявилися міждисциплінарний, історико-культурологічний, жанрово-стильовий підходи, що дозволяють виявити духовно-містеріальні підвалини опери «Золотий обруч» Б. Лятошинського та її літературного першоджерела. Наукова новизна статті визначена її аналітичним ракурсом, що виявляє духовно-містеріальну ґенезу опери «Золотий обруч» Б. Лятошинського, закарбовану не тільки поетикою українського музичного театру та його духовно-естетичними настановами, але й християнсько-міфологічними підвалинами західноєвропейської опери епохи романтизму. Висновки. «Золотий обруч» Б. Лятошинського (1929) став видатним твором українського і європейського загалом музичного театру першої половини ХХ століття. З одного боку ця опера виникла на перетині «громадівських» ідей І. Франка та їх художнього втілення в повісті «Захар Беркут», а також духовно-етичних настанов творчості Б. Лятошинського, сформованих на тлі містеріально-міфологічного підґрунтя українського «образу світу» та культури. З іншого боку, духовно-смислова специфіка аналізованого опусу з очевидною мінімалізацією в ньому власне історичного фактору, посиленням міфологічного початку (співіснування трьох світів – богів, героїв та людей), переосмисленням (у порівнянні з літературним першджерелом) авторами опери її фіналу з підкресленням його жертовно-спокутного сенсу, – все це викликає певні аналогії між «Золотим обручем» та широким спектром тем та образів  європейської культури минулого та сучасності та її біблійно-християнським містеріальним тлом.

Ключові слова: «Золотий обруч» Б. Лятошинського, «Захар Беркут» І. Франка, містерія та опера, українська музична культура.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-25

Номер

Розділ

Музичне мистецтво