Vol 5, No 2(41) (2009)

Information technology

Table of Contents

Information technology

Диагностическая модель для задач выявления закономерностей функционирования компонентов корпоративной IP-сети PDF (Русский)
С. А. Соколов, А. Л. Стокипный 4-8
Применение метода анализа иерархий для выбора речевого кодека, оптимального по совокупности показателей качества PDF (Русский)
Валерий Михайлович Безрук, Ю. В. Скорик 9-14
Выбор оптимальных характеристик при проектировании программного интерфейса PDF (Русский)
Роксана Валериевна Мельникова 14-17
Методологічні аспекти побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень в особливих ситуаціях PDF (Українська)
Олександр Степанович Андрощук, Віталій Вячеславович Огурцов, Олена Іванівна Демідова 18-21
Информационная система поддержки принятия решений на основе мультиагентного подхода PDF (Русский)
Л. А. Мильцева 22-26
Формальні моделі веб-сторінки та історії її інформаційного наповнення PDF (Українська)
Олександр Леонідович Березко 26-32
Комп’ютерні засоби прогнозування техногенних навантажень на атмосферу PDF (Українська)
Андрій Васильович Яцишин, Олександр Олександрович Попов, Володимир Олександрович Артемчук 33-36
Застосування фактологічної реляційної моделі для інтеграції неоднорідних структур даних PDF (Українська)
Андрій Юліанович Берко 37-40
Интеллектуальная революция 21 века в системе высшего образования PDF (Русский)
К. Л. Бравый 41-45
Анализ сетей наземного цифрового вещания для стран со сложным рельефом местности PDF (Русский)
Гассан Халиль 46-51
Исследование возможности минимизации вычислительной сложности криптографических алгоритмов путем их распараллеливания PDF (Русский)
Галина Михайловна Кривошеева 52-54
Автоматизированная информационная система для торговой компании по продажам компьютеров и комплектующих PDF (Русский)
А. Ю. Мельников 55-59