Слобожанський науково-спортивний вісник

НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ЖУРНАЛ

ISSN (Ukrainian ed. Print) 1991-0177
ISSN (Ukrainian ed. Online) 1999-818X                                                                                                    
ISSN (English ed. Online) 2311-6374

Журнал включає статті, в яких відображено матеріали сучасних наукових досліджень у галузі фізичної культури та спорту.
Журнал призначено для викладачів, тренерів, спортсменів, аспірантів, докторантів, наукових працівників та інших фахівців галузі.

Рік заснування: 1997
Країна: Україна
Засновник: Харківська державна академія фізичної культури
Періодичність: 6 разів на рік
Мови видання: українська, російська, англійська

Журнал включений до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України №1081 вiд 29.09.2014 р.)
.

Тематика:

  • Фізичне виховання різних груп населення.
  • Удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації.
  • Медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту.
  • Здоров’я людини, фізична реабілітація та фізична рекреація.
  • Біомеханічні й інформаційні засоби і технології у фізичній культурі та спорті.
  • Управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні та філософські аспекти фізичної культури та спорту.
  • Історичні аспекти розвитку фізичної культури та спорту.

Розміщення журналу у наукометричних базах, репозитаріях: Ulrich’s Periodical Directory; WorldCat; DOAJ; ERIH PLUS; SPORTDiscus (EBSCO); OpenAIRE; Sherpa/Romeo; ROAD; Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського; CrossRef; EZB (Electronic Journals Library)Trinity western university (Canada) ; Електронна наукова бібліотека eLIBRARY.ruWorldwide eLibrary; AcademicKeys; JournalTOCsThe Open Access Digit LibraryOpen Science Directory; Stanford University Libraries (USA); British Library's Electronic Table of Contents (ETOC); ZDB(Germany); COPAC(UK); SUDOC(France)Lancaster University Library (UK); General Impact Factor (GIF); Science Impact Factor (SIF); Global Impact Factor (GIF); Sjournals IndexindexCopernicus; CiteFactor; Google Scholar; JIFactor;  Cosmos Impact FactorOpen Academic Journals IndexScientific indexing serviceMIAR2016BASE; Journal Factor;  International Institute of Organized Research (I2OR) database; Research Bible; PBN; Scilit; Open Science Directory; InfoBase Index; Dogpile; Aol; Ask.


Анонси

 

До уваги науковців!

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gif Англомовну версію журналу  "Slobozhanskyi herald of science and sport" можна подивитися за посиланням: http://journals.uran.ua/sport_herald

 
Опубліковано: 2016-03-08
 

До уваги науковців!

 

http://justclickit.ru/flash/alfa/alfa%20(859).gifДля отримання особистого ідентифікатору автора ORCID зареєструйтеся на сайті https://orcid.org/register, отримайте цифровий код та повідомте його при поданні статті до редакції.

 
Опубліковано: 2014-02-14
 
Більше анонсів...