Про журнал

Галузь та проблематика

 

Журнал включає статті, в яких відображено матеріали сучасних наукових досліджень у галузі фізичної культури та спорту.
Журнал призначено для викладачів, тренерів, спортсменів, аспірантів, докторантів, наукових працівників та інших фахівців галузі

Тематика:

  • Фізичне виховання різних груп населення
  • Удосконалення підготовки спортсменів різної кваліфікації
  • Медико-біологічні аспекти фізичної культури та спорту
  • Здоров’я людини, фізична реабілітація та фізична рекреація
  • Біомеханічні й інформаційні засоби і технології у фізичній культурі та спорті
  • Управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні та філософські аспекти фізичної культури та спорту
  • Історичні аспекти розвитку фізичної культури та спорту

 

Процес рецензування

Журнал використовує політику подвійного сліпого рецензування.

Процес рецензування передбачає наступне.

  • Всі рукописи спочатку розглядаються редакторами, на предмет оцінки їх відповідності тематиці і вимогам журналу.
  • Після рішення редакторів представлені рукописи направляються рецензенту, працюючому у відповідній області.
  • Коментарі рецензентів передаються авторам разом з можливою рекомендацією до перегляду рукопису. Редактор повідомляє авторам, чи прийнято рукопис таким, що не вимагає перегляду, або авторам надається можливість переробити рукопис і представити його знову, або ж рукопис відхиляється.

Періодичність публікації

 Журнал виходить 1 раз на 2 місяці:

№ 1 - Лютий. Статті приймаються до 1 лютого.
№ 2 - Квітень. Статті приймаються до 1 квітня.
№ 3 - Червень. Статті приймаються до 1 червня.
№ 4 - Серпень. Статті приймаються до 1 серпня.
№ 5 - Жовтень. Статті приймаються до 1 жовтня.
№ 6 - Грудень. Статті приймаються до 1 грудня.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Видається з 1997р. Журнал включений до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Постанова президії ВАК України: №3–05/11 вiд 10.11.1999р.; №1–05/34 від 14.10. 2009р.; Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.09.2014 № 1081). Свідоцтво державної реєстрації – КВ №12221-1105Р від 17.01.2007р. Друкується за постановою вченої ради Харківської державної академії фізичної культури.