DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-3.016

Удосконалення тренувального процесу кваліфікованих спортсменок, які займаються бодібілдингом, у загальнопідготовчому етапі підготовчого періоду з урахуванням біологічного циклу

Вячеслав Мулик, Євгенія Джим, Віктор Джим

Анотація


Мета: обґрунтування методику тренувального процесу кваліфікованих спортсменок, які займаються бодібілденгом у загальнопідготовчому етапі підготовчого періоду з урахуванням біологічного циклу.

Матеріал і методи: у дослідженні брали участь 18 кваліфікованих спортсменок, які займаються бодібілдингом, що включені до складу збірної команди Харківської області з бодібілдингу.

Результати: наведено порівняльну характеристику найбільш часто використовуваних методик тренувального процесу у бодібілдингу. Розроблено і обґрунтовано оптимальну методику для кваліфікованих спортсменок, які займаються бодібілдингом, у залежності від вихідної форми спортсменки на початку загальнопідготовчого етапу тренування. Наводиться залежність зміни маси тіла спортсменок від тренувального процесу.

Висновки: на основі проведеного дослідження автором пропонується оптимальна методика тренування в залежності від мезоциклу тренувань у підготовчому періоді загальнопідготовчому етапі.


Ключові слова


структуризація тренування; бодібілдинг; тренувальний процес; кваліфіковані спортсменки; оптимальна методика; мезоцикл

Повний текст:

PDF

Посилання


Блауберг, И.В., Юдин, Э.Г. (1973), Становление и сущность системного подхода, Наука, Москва.

Гришина, Ю.И. (2011), Основы силовой подготовки, Феникс, Ростов на Дону.

Джим, В.Ю. (2013), "Особливості харчування бодібілдерів у підготовчому періоді тренувань", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(37), С. 15-19.

Дворкін, Л.С. (1989), Важка атлетика і вік (науково-педагогічні основи системи багаторічної підготовки юних важкоатлетів), Изд-во Урал. ун-та, Свердловск.

Шейко, Б.И. (2003), Пауэрлифтинг: настольная книга тренера, Спортсервис, Москва.

Олешко, В.Г (1999), Силовые виды спорта, Олимпийская литература, Киев.

Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, Олимп. лит., Киев.

Стеценко, А.І. (2008), Пауерліфтинг, НДІТЕХІМу, Черкаси.

Камаєв, О.І., Безкоровайний, Д.О. (2014), Розвиток силових здібностей 13–15-річних юнаків у силових видах спорту, ХДАФК, Харків.

Усыченко, В.В. (2006), "Периодизация годичного цикла подготовки спортсменов специализирующихся в бодибилдинге", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту, № 7, С. 123-125.

Зверев, В.Д. (2003), Планирование тренировочной нагрузки в подготовительном периоде в бодибилдинге с учётом силовой направленности, СПбГАФК им. П. Ф. Лесгафта, СПб.

Уайдер, Джо (1991), Система строительства тела, Физкультура и спорт, Москва.

Вейдер, Б., Вейдер, Д. (2003), Классический бодибилдинг: современный подход «Система Вейдеров», Изд-во Эксмо, Москва.

Коннорс, Э., Гримковски, П., Кимбер, Т., Мак-Кормик, М. (2000), Бодибилдинг: баланс красоты и здоровья, ФАИР-ПРЕСС, Москва.

Джим, В.Ю. (2013), "Сравнительный анализ техники рывковых упражнений в тяжелой атлетике и гиревом спорте", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 11, С. 10–16.

Kleiner, S.M., Bazzarre, T.L. & Ainsworth, B.E. (1994), "Nutrional status of nationally ranked elite bodybuilders", International Journal of Sport Nutrition, No. 4, pp. 54-69.

Cornelius, A.E., Brewer, B.W. & Van Raalte, J.L. (2007), "Applications of multilevel modeling in sport injury rehabilitation research", International Journal of Sport and Exercise Psychology, Vol. 5(4), pp. 387–405, doi: 10.1080/1612197X.2007.9671843.

Visek, A.J., Watson, J.C., Hurst, J.R., Maxwell, J.P. & Harris, B.S. (2010), "Athletic identity and aggressiveness: A cross-cultural analysis of the athletic identity maintenance model", International Journal of Sport and Exercise Psychology, Vol. 8(2), pp. 99-116, doi: 10.1080/1612 197X.2010.9671936.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Вячеслав Мулик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge