DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-4.005

Удосконалення змагальних вправ на кільцях гімнастів 10–12 років засобами спеціальної фізичної підготовки

Альфія Дейнеко

Анотація


Мета: виявити вплив рівня спеціальної фізичної підготовленості гімнастів 10–12 років на техніку виконання вправ на кільцях.

Матеріал і методи: для вирішення поставлених завдань були проведені тестування рівня спеціальної фізичної і технічної підготовленості гімнастів 10–12 років, які тренуються на базі Школи вищої спортивної майстерності м. Харкова.

Результати: за підсумками проведеного дослідження була оцінена динаміка якісних та кількісних показників рівня спеціальної фізичної підготовленості гімнастів 10–12 років та його вплив на техніку виконання змагальної програми на кільцях.

Висновки: результати проведеного експерименту підтверджують ефективність і значущість використання засобів спеціальної фізичної підготовки, які позитивно впливають на техніку виконання змагальної комбінації на кільцях гімнастів на етапі попередньої базової підготовки. 


Ключові слова


гімнасти 10–12 років; рівень спеціальної фізичної підготовленості; рівень технічної підготовленості; змагальна програма; тестування; кільця

Повний текст:

PDF

Посилання


Гавердовский, Ю.К. (2007), Обучение спортивным упражнениям. Биомеханика. Методология. Дидактика, Физкультура и спорт, Москва.

Гавердовский, Ю.К. (2014а), Теория и методика спортивной гимнастики. Учебник в 2-х томах. Том 1, Советский спорт, Москва.

Гавердовский, Ю.К. (2014б), Теория и методика спортивной гимнастики. Учебник в 2-х томах. Том 2, Советский спорт, Москва.

Дейнеко, А.Х. (2017), "Ефективність використання ігрового методу для розвитку швидкісно-силових здібностей спортсменів-батутистів на етапі початкової підготовки", Слобожанський науково-спортивний вісник, С. 22-25.

Журавин, М.Л., Загрядская, О.В., Казакевич, Н.В. (2002), Гимнастика, Академия, Москва.

Марченко, Ю.П., Єретик, А.А., Терещенко, І.А. (2003), Спортивна гімнастика: Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, Київ.

Муллагильдина, А.Я., Красова, И.В., Дейнеко, А.Х. (2014), "Анализ соревновательных программ вольных упражнений гимнастов высокой квалификации", Через физическую культуру и спорт к здоровому образу жизни. Материалы ІІ Международной научно-практической конференции, Уфа, С. 573-580.

Смолевский, В.М. (1999), Спортивная гимнастика, Олимпийская литература, Киев.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Альфія Дейнеко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.