DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-4.005

Удосконалення змагальних вправ на кільцях гімнастів 10–12 років засобами спеціальної фізичної підготовки

Альфія Дейнеко

Анотація


Мета: виявити вплив рівня спеціальної фізичної підготовленості гімнастів 10–12 років на техніку виконання вправ на кільцях.

Матеріал і методи: для вирішення поставлених завдань були проведені тестування рівня спеціальної фізичної і технічної підготовленості гімнастів 10–12 років, які тренуються на базі Школи вищої спортивної майстерності м. Харкова.

Результати: за підсумками проведеного дослідження була оцінена динаміка якісних та кількісних показників рівня спеціальної фізичної підготовленості гімнастів 10–12 років та його вплив на техніку виконання змагальної програми на кільцях.

Висновки: результати проведеного експерименту підтверджують ефективність і значущість використання засобів спеціальної фізичної підготовки, які позитивно впливають на техніку виконання змагальної комбінації на кільцях гімнастів на етапі попередньої базової підготовки. 


Ключові слова


гімнасти 10–12 років; рівень спеціальної фізичної підготовленості; рівень технічної підготовленості; змагальна програма; тестування; кільця

Повний текст:

PDF

Посилання


Гавердовский, Ю.К. (2007), Обучение спортивным упражнениям. Биомеханика. Методология. Дидактика, Физкультура и спорт, Москва.

Гавердовский, Ю.К. (2014а), Теория и методика спортивной гимнастики. Учебник в 2-х томах. Том 1, Советский спорт, Москва.

Гавердовский, Ю.К. (2014б), Теория и методика спортивной гимнастики. Учебник в 2-х томах. Том 2, Советский спорт, Москва.

Дейнеко, А.Х. (2017), "Ефективність використання ігрового методу для розвитку швидкісно-силових здібностей спортсменів-батутистів на етапі початкової підготовки", Слобожанський науково-спортивний вісник, С. 22-25.

Журавин, М.Л., Загрядская, О.В., Казакевич, Н.В. (2002), Гимнастика, Академия, Москва.

Марченко, Ю.П., Єретик, А.А., Терещенко, І.А. (2003), Спортивна гімнастика: Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, Київ.

Муллагильдина, А.Я., Красова, И.В., Дейнеко, А.Х. (2014), "Анализ соревновательных программ вольных упражнений гимнастов высокой квалификации", Через физическую культуру и спорт к здоровому образу жизни. Материалы ІІ Международной научно-практической конференции, Уфа, С. 573-580.

Смолевский, В.М. (1999), Спортивная гимнастика, Олимпийская литература, Киев.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Альфія Дейнеко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge