DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-4.013

Комплекс показників професійної працездатності військовослужбовців-операторів

Микола Корчагін, Олег Ольховий

Анотація


Мета: визначення показників професійної працездатності та їхнього впливу на успішність професійної діяльності військовослужбовців-операторів у циклі бойового чергування.

Матеріал і методи: показники професійної працездатності військовослужбовців-операторів визначалися за допомогою теоретичного аналізу, систематизації й узагальнення даних науково-методичних джерел, медико-біологічних, психодіагностичних методів та математичних методів обробки результатів дослідження.

Результати: визначено, що найбільш інформативними непрямими показниками професійної працездатності військовослужбовців-операторів контрактної служби Повітряних Сил Збройних Сил України є: фізичний стан, психоемоційний стан, фізична працездатність, аеробна витривалість, статична витривалість м'язів спини, шиї та пресу, швидкість сприйняття інформації, оперативна пам'ять, концентрація та переключення уваги. Виявлено кореляційну залежність рівня професійної підготовленості військовослужбовців-операторів від непрямих показників професійної працездатності: фізичного стану (r=0,58), психоемоційного стану (r=0,51), фізичної працездатності (r=0,34), аеробної витривалості (r=0,59), статичної витривалості м'язів спини та шиї (r=0,52), статичної витривалості м'язів пресу (r=0,48), простої сенсомоторної реакції (r=0,44), короткочасної (оперативної) пам’яті (r=0,40), концентрації та переключення уваги (r=0,46).

Висновки: комплексна характеристика показників психофізіологічних функцій організму спеціаліста може бути використана для оцінки динаміки та прогнозування професійної працездатності військовослужбовців-операторів Повітряних Сил в циклі бойового чергування.


Ключові слова


військовослужбовець-оператор; показники професійної працездатності; професійна підготовленість

Повний текст:

PDF

Посилання


Бородін, Ю.А., Красота, В.М., Ольховий, О.М., Піддубний, О.Г. (2006), "Вплив несприятливих факторів військово-професійної діяльності на фізичний стан офіцерів – спеціалістів операторського профілю", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 6, С. 10-12.

Бочарова, С.П. (1981), "Память как базовая функциональная система в структуре деятельности человека-оператора", Психологический журнал, Т. 2, № 3, С. 3-12.

Корольчук, М.С. (2002), Психофізіологія діяльності, КІМУ, Київ.

Корчагін, М.В. (2010), "Спеціальна фізична підготовка військовослужбовців-операторів Повітряних Сил Збройних Сил України", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4, С. 33-36.

Красота, В.М. (2006), "Інтегральний показник професійної працездатності офіцерів – спеціалістів операторського профілю", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 9, С. 89-91.

Крушельницька, Я.В. (2000), Фізіологія і психологія праці: навч. посібник, КНЕУ, Київ.

Ольховий, О.М. (2015), Теорія та методика наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті, ХДАФК, Харків.

Ошанин, Д.А., Конопкин, О.А. (1973), Психологические вопросы регуляции деятельности, Педагогика, Москва.

Руснак, І.С., Крюков, М.П., Кохно, В.Д. (2005), "Будівництво Повітряних Сил Збройних Сил України: питання теорії та практики", Наука і оборона, № 4, С. 8-13.

Сапов, И.А., Солодков, А.С. (1986), Состояние функций организма и работоспособности моряков, Медицина, Ленинград.

ХНУПС (2009), Заключний звіт про науково-дослідну роботу ”Розробка тереоретично-методичних засад функціонування системи фізичної підготовки військовослужбовців Збройних сил України”, ХНУПС, Харків.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Микола Корчагін, Олег Ольховий

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge