DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-4.016

Моделювання техніко-тактичних дій спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в плаванні способом брас на дистанціях різної довжини

Ольга Пилипко, Катерина Дружинінська

Анотація


Мета: визначення модельних параметрів техніко-тактичних дій спортсменів високої кваліфікації, які спеціалізуються в плаванні способом брас на дистанціях різної довжини.

Матеріал і методи: аналіз літературних джерел, відеозйомка, хронометрування, методи математичної обробки даних. Контингент обстежуваних склали спортсмени, які спеціалізувалися на дистанціях 50, 100 та 200 метрів у плаванні способом брас і мали рівень спортивної кваліфікації: МСУ, МСМК.

Результати: авторами встановлено, що техніко-тактичні дії висококваліфікованих спортсменів під час пропливання дистанцій 50, 100 та 200 метрів способом брас мають свої особливості; визначено ступінь впливу показників швидкості, темпу і «кроку» циклу гребкових рухів на результат пропливання дистанцій 50, 100 та 200 метрів; розроблено їх модельні характеристики.

Висновки: визначення дистанційної спеціалізації в способі плавання брас повинно здійснюватися із урахуванням відповідності індивідуальних показників техніко-тактичних дій спортсменів модельним параметрам.

 


Ключові слова


брас; спортсмени; дистанції; техніко-тактичні дії; взаємозв'язок; модельні характеристики

Повний текст:

PDF

Посилання


Бородай, А.В. (1990), Индивидуализация подготовки высококвалифицированных пловцов-спринтеров на основе изучения структуры соревновательной деятельности и функциональной подготовленности, автореф. дис. канд. пед. наук, Киев, 24 с.

Булгакова, Н.Ж., Чеботарева, И.В. (2003), "Особенности телосложения юного пловца как критерий специализации внутри вида", ПЛАВАНИЕ. Исследования, тренировка, гидрореабилитация, С. 167-170.

Давыдов, В.Ю., Авдиенко, В.Б. (2012), Отбор и ориентация пловцов по показателям телосложения в системе многолетней подготовки (Теоретические и практические аспекты), ВГАФК, Волгоград.

Комоцкий, В.М. (1986), Взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и подготовленности высококвалифицированных пловцов-спринтеров: автореф. дис. канд. пед. наук, Киев, 24 с.

Парфенов, В.А. (1990), Компоненты соревновательной деятельности пловцов высокого класса: Пособие для тренеров и спортсменов, Киев.

Пилипко, О.А. (2014), "Особенности технико-тактических действий высококвалифицированных спортсменок при проплывании соревновательных дистанций 50, 100 и 200 метровспособом кроль на спине", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6(44), С. 92-96, doi: 10.15391/snsv.2014-6.017.

Пилипко, О.А. (2017), "Динамика технико-тактических показателей у высококвалифицированных спортсменок при проплывании дистанций различной длины способом баттерфляй", Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту: збірник наукових праць, ХДАФК, Харків, С. 59-64.

Пилипко, О.А. (2014), "Моделирование профиля высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в плавании способом кроль на груди", Науковий журнал «Science Rise», № 3/1(3), С. 78-86.

Платонов, В.Н. (1997), Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте, Олимпийская литература, Киев.

Платонов, В.Н. (2000), Плавание, Олимпийская литература, Киев.

Платонов, В.Н. (2012), Спортивное плавание: путь к успеху: в 2 кн., Олимпийская литература, Киев.

Соломатин, В.Р. (2009), "Модельные характеристики и нормативные требования специальной работоспособности высококвалифицированных пловцов", Вестник спортивной науки, № 3, С. 17-20.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Ольга Пилипко, Катерина Дружинінська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge