DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-4.021

Масовий студентський спорт у вітчизняній та зарубіжній практиці

В’ячеслав Шутєєв, Тетяна Шутєєва, Андрій Єфременко, Олена Насонкіна, Михайло Марченков

Анотація


Мета: проведення порівняльного аналізу особливостей організації масового студентського спорту у вітчизняній та зарубіжній практиці та їх вплив на особистість студентів.

Матеріал і методи: аналіз спеціальної літератури, в якій розкриваються особливості організації вітчизняного та зарубіжного масового студентського спорту.

Результати: на даний час у розвитку студентського спорту вирізняються два стратегічно відмінні напрями. Один, започаткований ще на теренах Радянського Союзу і який реалізується в сучасній Україні, передбачає для студентів обов’язкові заняття фізичними вправами в межах навчальної дисципліни «Фізичне виховання», а також заняття спортом за власним вибором на дозвіллі. Другий напрям, який є наслідком еволюції євро-американської цивілізації, передбачає створення для студентів умов і можливостей для вільного вибору ними видів рухової активності, як одної з форм їх дозвіллєвої діяльності.

Висновки: проведений аналіз свідчить про те, що в Україні в студентському середовищі існує чотири можливих напрями впливу спорту на формування особистості студентів: а) спортизовані заняття з фізичного виховання в межах навчального процесу; б) спортивні секції; в) бюджетні спортивні клуби; г) спортивні клуби, які функціонують на комерційній основі. У закордонній практиці вплив спорту на формування особистості студентів реалізується через різноманітні форми клубної роботи.


Ключові слова


фізичне виховання студентів; фізичне здоров’я; рухова активність; фізкультурно-спортивна діяльність; секційні заняття; потреби

Повний текст:

PDF

Посилання


Кашуба, В.А., Футорный, С.М., Андреева, А.В. (2012), "Современные подходы к здоровьесбережению студентов в процессе физического воспитания", Физическое воспитание студентов, № 5, С. 50-58.

Леонтьев, А.Н. (1977), Деятельность. Сознание. Личность, Просвещение, Москва.

Міністерство освіти і науки України (2006), Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах, Наказ від 11.01.2006 № 4, режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0249-06.

Сутула, В.О., Луценко, Л.С., Булгаков, О.І., Дейнеко, А.Х., Сутула, А.В., Шутєєв, В.В. (2016), "Щодо сучасних інновацій в системі фізичного виховання студентської молоді", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(51), С. 99-106, doi: 10.15391/snsv.2016-1.017.

Salita-Lisowska, J. (2006), "Poles` Participation in Sport for All-Motivations and Barriers", in Kosiewicz, J. (Ed.), Movement recreation for all, BK Wydawnictwo i Księgarnia, Legionowo, Warszawa, рр. 139-153.

Radiuk-Strzeżek, Joanna & Dąbrowski, Andrzej (2010), "Physical Recreation of Students of Selected Warsaw Non-Public Higher Education Institutions – Preferences and Motivations", Physical Culture and Sport. Studies and Research, No. 48(48), pp. 99-109.

Національний юридичниий унiверситет іменi Ярослава Мудрого (2017), Офіційний вебсайт, режим доступу: http: nlu.edu.ua/ru/спорт/ (доступний на 22 липня 2017 року).

Спортивно-технічний клуб Київського університету ім. Т. Шевченка (2017), Анкета компанії, режим доступу: http: b2btoday.com.ua/id/2550244 (доступний на 22 липня 2017 року).

Спортивно-плавальний клуб "Соколи" Прикарпатського університету ім. В. Стефаника (2017), Анкета компанії, режим доступу: http: b2btoday.com.ua/id/3460129 (доступний на 22 липня 2017 року).

New World Encyclopedia (2015), Physical fitness, available at: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Physical_fitness (accessed 22 July 2017).

University of South Florida (Wikipedia) (2017), Company page, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_South_Florida (accessed 22 July 2017).

University of New England (2017), Company page, available at: http://epoch-abroad.com/institution/694.htm (accessed 22 July 2017).

New Mexico Institute of Mining and Technology (2017), Official Website, available at: http://www.nmt.edu/gym (accessed 22 July 2017).

The art of manliness (2014), The History of Physical Fitness, available at: http://www.artofmanliness.com/2014/09/24/the-history-of-physical-fitness/ (accessed 22 July 2017).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 В’ячеслав Шутєєв, Тетяна Шутєєва, Андрій Єфременко, Олена Насонкіна, Михайло Марченков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.