DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-4.021

Масовий студентський спорт у вітчизняній та зарубіжній практиці

В’ячеслав Шутєєв, Тетяна Шутєєва, Андрій Єфременко, Олена Насонкіна, Михайло Марченков

Анотація


Мета: проведення порівняльного аналізу особливостей організації масового студентського спорту у вітчизняній та зарубіжній практиці та їх вплив на особистість студентів.

Матеріал і методи: аналіз спеціальної літератури, в якій розкриваються особливості організації вітчизняного та зарубіжного масового студентського спорту.

Результати: на даний час у розвитку студентського спорту вирізняються два стратегічно відмінні напрями. Один, започаткований ще на теренах Радянського Союзу і який реалізується в сучасній Україні, передбачає для студентів обов’язкові заняття фізичними вправами в межах навчальної дисципліни «Фізичне виховання», а також заняття спортом за власним вибором на дозвіллі. Другий напрям, який є наслідком еволюції євро-американської цивілізації, передбачає створення для студентів умов і можливостей для вільного вибору ними видів рухової активності, як одної з форм їх дозвіллєвої діяльності.

Висновки: проведений аналіз свідчить про те, що в Україні в студентському середовищі існує чотири можливих напрями впливу спорту на формування особистості студентів: а) спортизовані заняття з фізичного виховання в межах навчального процесу; б) спортивні секції; в) бюджетні спортивні клуби; г) спортивні клуби, які функціонують на комерційній основі. У закордонній практиці вплив спорту на формування особистості студентів реалізується через різноманітні форми клубної роботи.


Ключові слова


фізичне виховання студентів; фізичне здоров’я; рухова активність; фізкультурно-спортивна діяльність; секційні заняття; потреби

Повний текст:

PDF

Посилання


Кашуба, В.А., Футорный, С.М., Андреева, А.В. (2012), "Современные подходы к здоровьесбережению студентов в процессе физического воспитания", Физическое воспитание студентов, № 5, С. 50-58.

Леонтьев, А.Н. (1977), Деятельность. Сознание. Личность, Просвещение, Москва.

Міністерство освіти і науки України (2006), Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах, Наказ від 11.01.2006 № 4, режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0249-06.

Сутула, В.О., Луценко, Л.С., Булгаков, О.І., Дейнеко, А.Х., Сутула, А.В., Шутєєв, В.В. (2016), "Щодо сучасних інновацій в системі фізичного виховання студентської молоді", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1(51), С. 99-106, doi: 10.15391/snsv.2016-1.017.

Salita-Lisowska, J. (2006), "Poles` Participation in Sport for All-Motivations and Barriers", in Kosiewicz, J. (Ed.), Movement recreation for all, BK Wydawnictwo i Księgarnia, Legionowo, Warszawa, рр. 139-153.

Radiuk-Strzeżek, Joanna & Dąbrowski, Andrzej (2010), "Physical Recreation of Students of Selected Warsaw Non-Public Higher Education Institutions – Preferences and Motivations", Physical Culture and Sport. Studies and Research, No. 48(48), pp. 99-109.

Національний юридичниий унiверситет іменi Ярослава Мудрого (2017), Офіційний вебсайт, режим доступу: http: nlu.edu.ua/ru/спорт/ (доступний на 22 липня 2017 року).

Спортивно-технічний клуб Київського університету ім. Т. Шевченка (2017), Анкета компанії, режим доступу: http: b2btoday.com.ua/id/2550244 (доступний на 22 липня 2017 року).

Спортивно-плавальний клуб "Соколи" Прикарпатського університету ім. В. Стефаника (2017), Анкета компанії, режим доступу: http: b2btoday.com.ua/id/3460129 (доступний на 22 липня 2017 року).

New World Encyclopedia (2015), Physical fitness, available at: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Physical_fitness (accessed 22 July 2017).

University of South Florida (Wikipedia) (2017), Company page, available at: https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_South_Florida (accessed 22 July 2017).

University of New England (2017), Company page, available at: http://epoch-abroad.com/institution/694.htm (accessed 22 July 2017).

New Mexico Institute of Mining and Technology (2017), Official Website, available at: http://www.nmt.edu/gym (accessed 22 July 2017).

The art of manliness (2014), The History of Physical Fitness, available at: http://www.artofmanliness.com/2014/09/24/the-history-of-physical-fitness/ (accessed 22 July 2017).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 В’ячеслав Шутєєв, Тетяна Шутєєва, Андрій Єфременко, Олена Насонкіна, Михайло Марченков

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge