DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-5.005

Вплив технології початкового навчання плаванню на показники технічної підготовленості дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу

Василь Босько

Анотація


Мета: розробити інноваційну технологію початкового навчання плаванню способом кроль на спині дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу (ДЦП) та оцінити її ефективність.

Матеріал і методи: використовувались методи: аналіз науково-методичної літератури, педагогічний експеримент, експертна оцінка, статистичні методи. До педагогічного експерименту було залучено 29 дітей з діагнозом дитячий церебральний параліч, з яких сформовано дві досліджувані групи: експериментальна група – до якої входило 14 дітей, з них 6 – зі спастичною диплегією та 8 – з геміпаретичною формою, та контрольна група кількістю 15 осіб, з яких 6 – зі спастичною диплегією та 8 – з геміпаретичною формою церебрального паралічу. Після експерименту нами проведено експертне опитування з метою виявлення думки експертів щодо рівня оволодіння технікою плавання кролем на спині дітьми з наслідками дитячого церебрального паралічу.

Результати: головним засобом реалізації технології є розроблена нами Web-орієнтована інформаційна система «SwimCP (Swimming with Cerebral Palsy)», яка сприяє ефективному навчанню плаванню дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу на початковому етапі спортивної підготовки шляхом підбору та рекомендації орієнтовного комплексу вправ з урахуванням особливостей рухових порушень відповідно до конкретної форми дитячого церебрального паралічу та етапу навчання рухової дії.

Висновки: за допомогою експертної оцінки підтверджено, що запропонована технологія початкового навчання плавання способом кроль на спині дітей з наслідками дитячого церебрального паралічу є ефективною.


Ключові слова


техніка плавання; кроль на спині; інформаційні технології; дитячий церебральний параліч; експертна оцінка

Повний текст:

PDF

Посилання


Ашанін, В.С., Пятисоцька, С.С. (2005), "Оптимізація тренувального процесу юних спортсменів з використанням інформаційних технологій", Молода спортивна наука України, Вип. 9, Т. 1, С. 43-47.

Босько, В.М. (2017), "Кінематичні характеристики техніки плавання кролем на спині кваліфікованих плавців з наслідками дитячого церебрального паралічу", Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 2(58), С. 23-28, doi: 10.15391/snsv.2017-2.004.

Брискин, Ю.А., Евсеев, С.П., Передерий, А.В. (2010), Адаптивный спорт, Советский спорт, Москва.

Когут, І.О. (2016), Соціально-гуманістичні засади розвитку адаптивної фізичної культури в Україні (на матеріалі адаптивного спорту), автореф. дис. д-ра наук з фіз. вих. і спорту, Київ, 44 с.

Кравцевич, П.В. (2015), Влияние лечебного плавания на функциональные резервы организма детей со спастическими формами детского церебрального паралича, дис. канд. биол. наук, Липецк, 152 с.

Кривошлик, Ю. (2013), "Сучасні методи фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, хворих на церебральний параліч: версії, теорії, суперечки (огляд літератури)", Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 2, С. 157-160.

Мосунов, Д.Ф., Клешнев, И.В., Шпак, С.Л. (2007), Гидрореабилитация ребенка с последствиями детского церебрального паралича, СПб ГУФК им. П.Ф. Лесгафта, СПб.

Передерій, А.В. (2002), Технічна підготовка спортсменів з наслідками церебрального паралічу з урахуванням особливостей рухової пам’яті (на прикладі легкої атлетики), автореф. дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту, Львів, 19 с.

Скалій, О.В. (2002), Комп'ютерні технології диференціації процесу фізичного виховання школярів (на прикладі навчання плавання), автореф. дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту, Львів, 18 с.

Таран, І.Н. (2014), Гідрокінезотерапія як засіб поетапного формування рухових навичок дітей 3–5 років з церебральним паралічем спастичної форми, дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту, Львів, 215 c.

Томенко, О.А. (2000), Навчання плаванню дітей-інвалідів з ушкодженнями опорно-рухового апарату з використанням методів контролю, автореф. дис. канд. наук з фіз. вих. і спорту, Луцьк, 14 с.

Borges Dos Santos, K., Lara, P.R.J. & Rodacki, A.L.F. (2017), "Reproducibility, repeatability and accuracy analysis of three-dimensional kinematics of the front crawl stroke trajectories in impaired swimmers", Journal of Physical Education and Sport, No. 17 (1), pp. 367-370.

Martens, J., Einarsson, I., Schnizer, N., Staes, F. & Daly, D. (2011), "Lower trunk muscle activity during front crawl swimming in a single leg amputee", Portuguese Journal of Sport Sciences, No. 11 (2), pp. 751-754.

Moretto, P., Pelayo, Р., Chollet, D. & Robin, H. (1996), "Effects of training including biomechanical biofeedback in swimmers with cerebral palsy", Journal of human movement studies, No. 31, pp. 263-284.

Osborough, C., Daly, D. & Payton, C. (2014), "Effect of swim speed on leg-to-arm coordination in unilateral arm amputee front crawl swimmers", Journal of Sports Sciences, No. 4, pp. 1-9.

Papadimitriou, K., Loupos, D., Tsalis, G. & Manou, B. (2017), "Effects of proprioceptive neuromuscular facilitation (PNF) on swimmers leg mobility and performance", Journal of Physical Education and Sport, No. 17 (2), pp. 663-668.

Varfolomeeva, Z., Podolyaka, O., Panova, N. & Dobryakova, V. (2017), "Assessment of motor skills of adolescents with cerebral palsy during hydrotherapy", Journal of Physical Education and Sport, No. 17 (2), pp. 498-501.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Василь Босько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.