DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-5.006

Профілактика агресивної поведінки у танцювальному дуеті

Олена Гант, Сергій Ткачов, Едуард Валюх

Анотація


Мета: вивчити особливості агресивності та основні напрямки профілактики агресивних форм поведінки у спортсменів, які займаються спортивними танцями на етапі попередньої базової підготовки.

Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури, методика «Особистісна агресивність та конфліктність».

Результати: проведено теоретичний аналіз проблеми агресивної поведінки в спортивних танцювальних дуетах. Визначено рівень агресивності спортсменів спортивних танців на етапі попередньої базової підготовки. Розкрито причини формування агресивної поведінки у юних спортсменів. Виділено напрямки профілактичної та психокорекційної роботи з агресивними спортсменами.

Висновки: високий рівень агресії було виявлено у 19 (31,67%) учасників дослідження. Детермінантами агресивної поведінки в спортивній бальній парі виступають особливості сімейного виховання та стиль педагогічної діяльності тренера. Корекція агресивної поведінки юних спортсменів повинна носити комплексний системний характер і враховувати основні характерологічні особливості агресивних спортсменів. 


Ключові слова


спортивні танці; міжособистісна взаємодія; агресивна поведінка; конфлікт

Повний текст:

PDF

Посилання


Артемьева, Г.П. (2007), "Учёт совместимости двигательной деятельности партнёров при подборе пар в спортивных танцах", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 3, С. 9-11.

Артемьева, Г.П., Мулик, В.В. (2007), "Влияние “чувства партнёра” на эффективность спортивных выступлений в акробатическом рок-н-ролле", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 7, С. 11-13.

Бєрон, Р., Ричардсон, Д. (1997), Агресія, Питер, СПб.

Васильченко, Н.А. (2005), Особенности агрессивности и образа родителей у подростков: дис. канд. психол. наук, Краснодар, 162 c.

Ениколопов, С.Н. (2001), "Понятие агрессии в современной психологи", Прикладная психология, № 1, С. 60-71.

Валюх, Е.В., Гант, О.Є. (2015), "Особистісні характеристики спортсменів 7–10 років, які займаються спортивними бальними танцями", Збірник наукових праць харківської державної академії фізичної культури, № 2, С. 32-36.

Воронова, В., Соронович, И., Спесивых, Е. (2013), "Детерминанты успешности пар в спортивном танце", Проблемы теории и методики физической культуры и спорта, валеологии и безопасности жизнедеятельности, Воронеж, С. 82-90.

Воронова, В.И., Соронович, И.М., Спесивых, Е.А. (2013), "Исследование уровня внутриличностной конфликтности спортсменов, занимающихся спортивным танцем", 9 Международная научно-практическая конференция психологов физической культуры и спорта «Рудниковские чтения»: материалы, Москва, С. 129-131.

Гант, О.Є. (2014), Психолого-педагогічний тренінг «Ефективні комунікації в спортивній діяльності» для студентів психолого-педагогического профиля, ХДАФК, Харків.

Гант, О.Є., Малахов, М.О. (2015), "Характеристика комунікативної компетентності у спортсменів 17–20 років, які займаються спортивними бальними танцями", Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури, № 2, С. 136-139.

Гант, О.Є., Валюх, Е.В. (2015), "Емоційний стан спортсменів бальних танців 7–10 років", Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10–11 грудня 2015 р., С. 290-291.

Жаворонкова, И.А. (2005), "Совершенствование толерантных отношений в танцевальном спорте", Духовное возрождение, Вып. XXI, С. 9-12.

Журавлев, В.С. (2001), "Почему агрессивны подростки", СоцИс, № 2, С. 18-19.

Зимелева, З.А. (2002), Психологические условия возникновения и коррекции агрессивного поведения подростков: дис. канд. психол. наук, Москва, 149 c.

Квадрициус, М.П. (2000), Предупреждение агрессивности подростков средствами семейного воспитания: дис. канд. пед. наук, Оренбург, 165 c.

Киселева, А.В. (2005), Внутренний ценностный конфликт как фактор агрессивного поведения в юношеском возрасте: дис. канд. психол. наук, Москва, 220 c.

Корытченкова, Н.И. (2000), Влияние стилей семейных отношений на агрессивность личности ребенка: дис. канд. психол. наук, Новосибирск, 197 c.

Краев, Ю.В. (1999), Влияние особенностей вида спорта на проявления агрессии и агрессивности у спортсменов: дис. канд. психол. наук, СПб., 141 c.

Райгородский, Д.Я. (2008), Энциклопедия психодіагностики, Том 1, Самара, ISBN 978-5-94648-070-3.

Реан, А.А. (1996), "Агрессия и агрессивность личности", Психологический журнал, Том 17, № 5, С. 3.

Рогов, Е.И. (2001), Настольная книга практического психолога, Кн. 1, ВЛАДОС, Москва.

Соловьева, С.Л. (1996), Агрессивность как свойство личности в норме и патологии: дис. д-ра психол. наук, СПб., 600 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Олена Гант, Сергій Ткачов, Едуард Валюх

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge