DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-5.006

Профілактика агресивної поведінки у танцювальному дуеті

Олена Гант, Сергій Ткачов, Едуард Валюх

Анотація


Мета: вивчити особливості агресивності та основні напрямки профілактики агресивних форм поведінки у спортсменів, які займаються спортивними танцями на етапі попередньої базової підготовки.

Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури, методика «Особистісна агресивність та конфліктність».

Результати: проведено теоретичний аналіз проблеми агресивної поведінки в спортивних танцювальних дуетах. Визначено рівень агресивності спортсменів спортивних танців на етапі попередньої базової підготовки. Розкрито причини формування агресивної поведінки у юних спортсменів. Виділено напрямки профілактичної та психокорекційної роботи з агресивними спортсменами.

Висновки: високий рівень агресії було виявлено у 19 (31,67%) учасників дослідження. Детермінантами агресивної поведінки в спортивній бальній парі виступають особливості сімейного виховання та стиль педагогічної діяльності тренера. Корекція агресивної поведінки юних спортсменів повинна носити комплексний системний характер і враховувати основні характерологічні особливості агресивних спортсменів. 


Ключові слова


спортивні танці; міжособистісна взаємодія; агресивна поведінка; конфлікт

Повний текст:

PDF

Посилання


Артемьева, Г.П. (2007), "Учёт совместимости двигательной деятельности партнёров при подборе пар в спортивных танцах", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 3, С. 9-11.

Артемьева, Г.П., Мулик, В.В. (2007), "Влияние “чувства партнёра” на эффективность спортивных выступлений в акробатическом рок-н-ролле", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 7, С. 11-13.

Бєрон, Р., Ричардсон, Д. (1997), Агресія, Питер, СПб.

Васильченко, Н.А. (2005), Особенности агрессивности и образа родителей у подростков: дис. канд. психол. наук, Краснодар, 162 c.

Ениколопов, С.Н. (2001), "Понятие агрессии в современной психологи", Прикладная психология, № 1, С. 60-71.

Валюх, Е.В., Гант, О.Є. (2015), "Особистісні характеристики спортсменів 7–10 років, які займаються спортивними бальними танцями", Збірник наукових праць харківської державної академії фізичної культури, № 2, С. 32-36.

Воронова, В., Соронович, И., Спесивых, Е. (2013), "Детерминанты успешности пар в спортивном танце", Проблемы теории и методики физической культуры и спорта, валеологии и безопасности жизнедеятельности, Воронеж, С. 82-90.

Воронова, В.И., Соронович, И.М., Спесивых, Е.А. (2013), "Исследование уровня внутриличностной конфликтности спортсменов, занимающихся спортивным танцем", 9 Международная научно-практическая конференция психологов физической культуры и спорта «Рудниковские чтения»: материалы, Москва, С. 129-131.

Гант, О.Є. (2014), Психолого-педагогічний тренінг «Ефективні комунікації в спортивній діяльності» для студентів психолого-педагогического профиля, ХДАФК, Харків.

Гант, О.Є., Малахов, М.О. (2015), "Характеристика комунікативної компетентності у спортсменів 17–20 років, які займаються спортивними бальними танцями", Збірник наукових праць Харківської державної академії фізичної культури, № 2, С. 136-139.

Гант, О.Є., Валюх, Е.В. (2015), "Емоційний стан спортсменів бальних танців 7–10 років", Фізична культура, спорт та здоров’я: матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 10–11 грудня 2015 р., С. 290-291.

Жаворонкова, И.А. (2005), "Совершенствование толерантных отношений в танцевальном спорте", Духовное возрождение, Вып. XXI, С. 9-12.

Журавлев, В.С. (2001), "Почему агрессивны подростки", СоцИс, № 2, С. 18-19.

Зимелева, З.А. (2002), Психологические условия возникновения и коррекции агрессивного поведения подростков: дис. канд. психол. наук, Москва, 149 c.

Квадрициус, М.П. (2000), Предупреждение агрессивности подростков средствами семейного воспитания: дис. канд. пед. наук, Оренбург, 165 c.

Киселева, А.В. (2005), Внутренний ценностный конфликт как фактор агрессивного поведения в юношеском возрасте: дис. канд. психол. наук, Москва, 220 c.

Корытченкова, Н.И. (2000), Влияние стилей семейных отношений на агрессивность личности ребенка: дис. канд. психол. наук, Новосибирск, 197 c.

Краев, Ю.В. (1999), Влияние особенностей вида спорта на проявления агрессии и агрессивности у спортсменов: дис. канд. психол. наук, СПб., 141 c.

Райгородский, Д.Я. (2008), Энциклопедия психодіагностики, Том 1, Самара, ISBN 978-5-94648-070-3.

Реан, А.А. (1996), "Агрессия и агрессивность личности", Психологический журнал, Том 17, № 5, С. 3.

Рогов, Е.И. (2001), Настольная книга практического психолога, Кн. 1, ВЛАДОС, Москва.

Соловьева, С.Л. (1996), Агрессивность как свойство личности в норме и патологии: дис. д-ра психол. наук, СПб., 600 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Олена Гант, Сергій Ткачов, Едуард Валюх

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.