DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-5.009

Вплив класичного танцю на рівень технічної підготовленості спортсменів в акробатичному рок-н-ролі на етапі попередньої базової підготовки

Петро Кизім, Сергій Гуменюк, Наталія Батєєва

Анотація


Мета: експериментально обґрунтувати методику удосконалення технічної підготовки спортсменів акробатичного рок-н-ролу засобами класичного танцю на етапі попередньої базової підготовки.

Матеріал і методи: використовувалися наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-методичної літератури; педагогічне спостереження; педагогічне тестування; метод експертних оцінок; методи математичної статистики. Проведено експертне оцінювання 12 спортивних пар (12 партнерів і 12 партнерок) до та після дослідження.

Результати: на основі оцінної шкали (Правила ВРРК, 2017 р.) отримані оцінні результати виконання змагальної програми. Визначено динаміку рівня технічної майстерності виконання змагальних програм окремо кожною спортивною парою спортсменів.

Висновки: встановлено, що застосування засобів класичного танцю суттєво впливає на рівень технічної підготовленості спортсменів в акробатичному рок-н-ролі. 


Ключові слова


акробатичний рок-н-рол; змагальна програма; спортсмени; класичний танець

Повний текст:

PDF

Посилання


Батеева, Н.П., Кызим, П.Н. (2013), "Совершенствование технической подготовки квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3(36), С. 58-62.

Кизім, П., Батєєва, Н. (2017), "Методика біомеханічного аналізу виконання кіку основного ходу в акробатичному рок-н-ролі", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 4(60), С. 53-59, doi: 10.15391/snsv.2017-4.009.

Луценко, Л.С. (2002), "Хореографическая подготовка в акробатическом рок-н-ролле", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 28, С. 67-74.

Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения, Олимпийская литература, Киев.

Тарасов, Н.И. (2005), Классический танец. Школа мужского исполнительства, Издательство «Лань», Спб.

Шипилина И.А. (2004), Хореография в спорте: Учебник для студентов общеобразовательных учреждений среднего проф. образования, Феникс, Ростов-на-Дону.

WRRC (2017), "Rock’n’roll Rules", режим доступу: http://www.wrrc.org/default.asp?iId=GFKJKF


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Петро Кизім, Сергій Гуменюк, Наталія Батєєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.