DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-5.010

Вплив інтервального гіпоксичного тренування на показники фізичної підготовленості кваліфікованих альпіністів

Андрій Кийко, Вячеслав Мулик

Анотація


Мета: визначити вплив інтервального гіпоксичного тренування (ІГТ) на показники фізичної підготовленості на етапі передзмагальної підготовки до подолання гори Ельбрус.

Матеріал і методи: для визначення рівня прояву фізичних якостей використовувалися вправи, що рекомендовані для підготовки альпіністів, та методи математичної статистики з розрахунком загальновідомих показників з метою встановлення кореляційної залежності та достовірної різниці між груповими показниками.

Результати: проведені дослідження дозволили встановити, що застосування режиму перервної гіпоксії 15–15 з диханням через систему у замкнутий простір у тренувальному процесі передзмагального періоду сприяють підвищенню показників фізичної підготовленості альпіністів.

Висновки: результати проведених досліджень свідчать, що використання ІГТ у режимі 15–15 у період перед сходженням на г. Ельбрус дозволяє суттєво підвищити показники фізичної підготовленості (переважно вправ із затримкою дихання) та анаеробно-аеробної витривалості кваліфікованих альпіністів на передзмагальному етапі.


Ключові слова


альпіністи; гіпоксичне тренування; фізична підготовленість

Повний текст:

PDF

Посилання


Колчинская, А.З., Цыганова, Т.Н., Остапенко, Л.А. (2003), Нормобарическая интервальная гипоксическая тренировка в медицине и спорте, Медицина, Москва.

Коробейников, Г.В. (2008), Психофизиологическая организация деятельности человека, Белая Церковь.

Моногаров, В.Д. (1986), Утомление в спорте, Здоров'я, Київ.

Мулик, В., Кійко, А. (2017), "Зміни показників гемодинаміки під впливом інтервального гіпоксичного тренування протягом передзмагального етапу підготовки кваліфікованих альпіністів", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3(59), С. 97-100.

Платонов, В.Н. (2015), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и её практические приложения: учебник для тренеров, в 2 кн., Т. 1, Олимпийская литература, Киев.

Morris, D.M., Kearney, J.T. & Burke, E.R. (2000), "The effects of breathing supplemental oxygen during altitude training on cycling performance", J Sci Med Sport., No. 3, pp. 165-175, doi: 10.1016/S1440-2440(00)80078-X.

Morton, J.P. & Cable, N.T. (2005), "Effects of intermittent hypoxic training on aerobic and anaerobic performance", Ergonomics, No. 48, pp. 1535-46, doi: 10.1080/00140130500100959.

Vogt, M., Puntschart, J.G., Zuleger, C., Billerter, R. & Hoppeler, H. (2001), "Molecular adaptations in human skeletal muscle to endurance training under simulated hypoxic conditions", J Appl Physiol, No. 91, pp. 173-82, available at: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11408428.

Wall, B.T. et al. (2013), "Reduced fat oxidation during high intensity, submaximal exercise: is the availability of carnitine important?", European Journal of Sport Science, Vol. 13, No. 2, pp. 191-199, doi: 10.1080/17461391.2011.630103.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Андрій Кийко, Вячеслав Мулик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge