DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-5.012

Індивідуальна програма бігової роботи легкоатлеток-стаєрів на заняттях підвищення спортивної майстерності при підготовці до кросового сезону

Тетяна Маленюк

Анотація


Мета: розробити індивідуальну програму бігової роботи легкоатлеток, що спеціалізуються у бігу на довгі дистанції, під час підготовки до осінньо-зимового кросового сезону.

Матеріал і методи: дослідження було проведено у групі підвищення спортивної майстерності з легкої атлетики факультету фізичного виховання педагогічного університету. У ньому взяло участь 4 спортсменки, що спеціалізуються у бігу на довгі дистанції, віком 19–20 років.

Результати: представлено індивідуальну програму бігової роботи легкоатлетки на основі системи мезоциклів і мікроциклів. Розкрито структуру і зміст бігової роботи у кожному мезоциклі. Визначено тенденції приросту бігових навантажень у мезоциклах.

Висновки: доведено ефективність впровадження даної програми у тренувальний процес підготовки спортсменки до кросового сезону на основі покращення результату змагальної вправи та підвищення спортивної кваліфікації з легкоатлетичного кросу.


Ключові слова


біг на довгі дистанції; крос; бігове навантаження; програма; тренування

Повний текст:

PDF

Посилання


Бобровник, В.І., Криворученко, О.В., Козлова, О.К. (2011), "Вдосконалення тренувального процесу кваліфікованих легкоатлетів на етапах багаторічної підготовки", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 11, С. 9-21.

Волков, Л.В. (2002), Теория и методика детского и юношеского спорта, Олимпийская литература, Киев.

Козлова, О. (2010), "Особливості системи спортивного тренування спортсменів високої кваліфікації в різних видах легкої атлетики в умовах професіоналізації", Спортивний вісник Придніпров’я, № 3, С. 77-80.

Полещук, А.А. (2010), Легка атлетика: Біг на середні та довгі дистанції. Методичні вказівки дисциплін: «Фізичне виховання», «Фізична культура», ХДАМГ, Харків.

Маленюк, Т.В., Собко Н.Г. (2008), Організаційно-методичні основи підготовки спортсменів. Навчальний посібник, КОД, Кіровоград.

Маленюк, Т.В. (2014), "Вплив тренувального навантаження на розвиток рухових здібностей юних легкоатлетів 12–13 років", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 1, С. 58-61.

Орел, О. (2017), "Структура та зміст тренувальної роботи бігунів на кросові дистанції у підготовчому періоді річного циклу підготовки", Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Х Всеукр. студ. наук.-практ. конф., 18–19 травня 2017 року, Вінниця, С. 151-154.

Петренко, Н.Ф. (2011), "Беговые нагрузки легкоатлетов-стайеров и способы их регулирования", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2(26), С. 116-119.

Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее приложения, Олимпийская литература, Киев.

Присяжнюк, Д., Романенко, В. (2008), "Методика тренувань із бігу на витривалість: минуле і сучасне", Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр., Т. 3, С. 309-312, режим доступу: http://sport.eenu.edu.ua/php/sport/article/download/1556/1524.

П’ятничук, В.Д., Пятничук, Г.О. (2013), "Програма тренувань бігунів на середні та довгі дистанції в умовах рівнини", Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Випуск 5(30)13, С. 170-174.

Самоленко, Т. (2011), "Индивидуальный опыт построения тренировочного процесса на этапах непосредственной подготовки к главным соревнованиям в беге на средние дистанции", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 7, С. 71-76.

Самоленко, Т.В. (2012), "Тренировочные микроциклы в осенне-зимнем подготовительном периоде бегуний на средние дистанции высокой квалификации", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 2, С. 97-100.

Семенець, Н. (2012), "Огляд досвіду зарубіжних шкіл бігу на середні і довгі дистанції середини ХХ століття", Теорія та методика фізичного виховання, № 4, С. 45-49, режим доступу: http://www.tmfv.com.ua/journal/article/download/787/771.

Собко, Н.Г., Собко, С.Г. (2010), Управління підготовкою юного спортсмена. Навчально-методичні матеріали, КОД, Кіровоград.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Тетяна Маленюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge