DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-5.020

Зміни у підготовленості спортсменів, які займаються легкоатлетичним спринтом в умовах спеціалізованого спортивного клубу

В’ячеслав Шутєєв

Анотація


Мета: з’ясувати вплив на підготовленість легкоатлетів-спринтерів умов організації тренувальних занять у спеціалізованих спортивних клубах.

Матеріал і методи: у дослідженні приймали участь студенти (юнаки) першого курсу (вік 17 років), які виявили бажання займатися легкоатлетичним спринтом у спеціалізованому спортивному клубі, загалом 18 чоловік, із яких сформовані дві групи (контрольну і дослідну). Для оцінки рівня підготовленості спортсменів використовувались загальноприйняті види тестувань.

Результати: проведені дослідження показали, що за період експерименту покращення результатів у дослідній групі у порівнянні з контрольною у середньому по всіх видах тестувань складає 4,3%.

Висновки: результати проведеного експерименту свідчать про те, що у спортсменів дослідної у порівнянні з контрольною групою підвищився рівень загальної фізичної підготовленості (покращення складає 2,4%), спеціальної силової підготовленості (покращення складає 6,3%) та спеціальної бігової підготовленості (покращення складає 4,2%).


Ключові слова


спортивний клуб; тренер; спортсмен; тренувальний процес; підготовленість; спринт; легка атлетика

Повний текст:

PDF

Посилання


Бобровник, В.І. Криворученко, О.В., Козлова, О.К. (2011), "Вдосконалення тренувального процесу кваліфікованих легкоатлетів на етапах багаторічної підготовки", Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта, № 11, С. 47-50.

Гаврилова, Н.М. (2015), "Методика розвитку швидкісно-силової підготовки осіб, які займаються бігом на короткі дистанції", Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова, № 10 (65), С. 42-44.

Гагуа, Е.Д. (2001), Тренировка спринтера, Олимпия Пресс, Терра-Спорт, Москва.

Друзь, В.А., Омельченко, М.В., Омельченко, Д.А. (2015), "Основы техники спринтерського бега", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 3(47), С. 41-46.

Єфременко, А.М. (2016), Система відновлення працездатності кваліфікованих легкоатлетів-спринтерів з використанням ергогенних засобів протягом підготовчих періодів: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. наук, Харків, 20 с..

Козлова, О.К. (2013), Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів високої кваліфікації в умовах професіоналізації (на прикладі легкої атлетики): автореф. дис. на здобуття наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту, Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, 43 с.

Колісник, О.І. (2012), "Підготовка спринтера за допомогою використання колового методу тренування", Збірник наукових праць “Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини”, Вип. 3, С. 110-113.

Мороз, М., Суворова, Т., Сахарук, Є. (2012), "Вплив засобів силової спрямованості на розвиток швидкісних можливостей бігунів на короткі дистанції", Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць, № 4 (20), С. 449-452.

Маленюк, Т.В. (2010), "Вдосконалення технічної підготовки спринтерів на початковому етапі спортивного тренування", Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту, № 5, С. 90-92.

Bourne N.D. (2008), A history of training theory and methods for elite runners through 1975: Dissertation Doctor of Science, University of Texas at Austin, 499 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 В’ячеслав Шутєєв

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.