Обґрунтування розробленої програми фізичної реабілітації фізично підготовлених осіб з есенціальною артеріальною гіпертензією І ступеня

Автор(и)

  • Тамара Рідковець
  • Володимир Білий

DOI:

https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.018

Ключові слова:

артеріальна гіпертензія, фізична реабілітація, сауна, силові вправи, ортостатичні вправи, гнучкість, координація, варіабельність ритму серця, інтегральна реографія тіла

Анотація

Мета: науково обґрунтувати розроблену комплексну програму фізичної реабілітації, спрямовану на прискорення відновного процесу на різних періодах реабілітації для осіб з есенціальною артеріальною гіпертензією першого та другого зрілого віку, які займаються фітнесом більше трьох років.

Матеріал і методи: у пацієнтів основної та контрольної груп визначався функціональний стан за допомогою аналізу варіабельності ритмів серця на апараті «Полі-Спектр» © Нейрософт, проводилось вимірювання артеріального тиску за методом М. С. Короткова, біоімпедансне дослідження складу тіла та оцінювалась якість життя за опитувальником MOS SF-36. Основна група складала 31 особу (24 чоловіки та 7 жінок), контрольна група складала 31 особу (23 чоловіки та 8 жінок).

Результати: розроблено програму фізичної реабілітації, яка включає кінезотерапію (заняття на тренажерах, самостійні заняття, дозоване аеробне навантаження, ранкову гігієнічну гімнастику), термо-контрастні засоби та корекцію харчування та була впроваджена в спортивно-оздоровчому комплексі «Монітор» в основній групі.

Висновки: використання розробленої програми фізичної реабілітації сприяло нормалізації артеріального тиску, підвищенню функціонального стану та рівня якості життя в більшому ступені, ніж в контрольній групі, в якій застосовувалась стандартна програма закладу.

Посилання

Білий, В.В., Рідковець, Т.Г. (2017), "Механізми зниження артеріального тиску в людей хворих на есенціальну гіпертензію засобами фізичної реабілітації", Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт), Вип. 4 (85), С. 21-25.

Дедковская, Н. (2000), "Влияние лечебной физической культуры в комплексе с аутогенной тренировкой на нормализацию артериального давления", Материалы III науч.-метод. конф. студентов ф-та "Рекреации, физической реабилитации и спортивной медицины" (Киев, 1214 апреля 2000 г.): сб. науч. тр., Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины, Олимпийская лит, Киев, С. 14-18.

Єгорова, А.Ю. (2011), Вплив гіпертензивного типу ортостатичних реакцій артеріального тиску на перебіг та ефективність лікування артеріальної гіпертензії: автореф. дис. канд. мед. наук, Харків, 19 с.

Жукова, Л.Б. (1998), "Комплексне застосування лікувальної гімнастики та лікувального плавання в реабілітації хворих молодого віку з початковими стадіями артеріальної гіпертонії", Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту, № 5, С. 10-12.

Каменська, Е.П. (2001), Варіабельність серцевого ритму при лікуванні артеріальної гіпертензії метопрололом та еналаприлом: автореф. дис. канд. мед. наук, Харків, 17 с.

Мельник, О. (2015), "Модифікація добового ритму артеріального тику та ендогенних факторів ризику гіпертонічної хвороби засобами фізичної реабілітації у чоловіків молодого віку", Спортивний вісник Придніпров’я, № 1, С. 162-166.

Нурмаханов, А.О. (1972), О влиянии перегревания в условиях парной бани на функциональное состояние организма: автореф. дис. канд. биол. наук, Алма-Ата, 21 с.

Рідковець, Т.Г., Білий, В.В. (2015), "Аналіз впливу термоконтрастних методів фізичної реабілітації на пацієнтів з есенціальною формою гіпертензії", Молодіжний науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, С. 166-170.

Смоленський, А.В., Мирошников, А.Б. (2014), "Новые подходы к физической реабилитации больных артериальной гипертонии с использованием тренажерных устройств", Спортивная медицина, № 1, С. 13-17.

Трубина, А.Б. (1968), "Комплексное лечение гипертонической болезни лечебной физкультурой и сегментарным массажем", Материалы IV науч.-практ. конф. по врачебному контролю и лечебной физкультуре, Свердловск, С. 34-39.

МОЗ України (2012), "Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної та екстреної (спеціалізованої) медичної допомоги "Артеріальна гіпертензія" МОЗ України", затверджено Наказом Мін-ва охорони здоров'я від 24 травня 2012 року № 3842012, Київ.

A. John Camm, Thomas F. Lьscher, Patrick Serruys (2011), Heart and blood vessels diseases – Guidelines of the European Society of Cardiology, Blackwell Publishing LTD.

Seeley Rod R., Stephens D. Trent, Philip Tate (2003), Seeley Anatomy and Physiology, McGraw Hill.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-12-30

Номер

Розділ

Статті