DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2017-6.018

Обґрунтування розробленої програми фізичної реабілітації фізично підготовлених осіб з есенціальною артеріальною гіпертензією І ступеня

Тамара Рідковець, Володимир Білий

Анотація


Мета: науково обґрунтувати розроблену комплексну програму фізичної реабілітації, спрямовану на прискорення відновного процесу на різних періодах реабілітації для осіб з есенціальною артеріальною гіпертензією першого та другого зрілого віку, які займаються фітнесом більше трьох років.

Матеріал і методи: у пацієнтів основної та контрольної груп визначався функціональний стан за допомогою аналізу варіабельності ритмів серця на апараті «Полі-Спектр» © Нейрософт, проводилось вимірювання артеріального тиску за методом М. С. Короткова, біоімпедансне дослідження складу тіла та оцінювалась якість життя за опитувальником MOS SF-36. Основна група складала 31 особу (24 чоловіки та 7 жінок), контрольна група складала 31 особу (23 чоловіки та 8 жінок).

Результати: розроблено програму фізичної реабілітації, яка включає кінезотерапію (заняття на тренажерах, самостійні заняття, дозоване аеробне навантаження, ранкову гігієнічну гімнастику), термо-контрастні засоби та корекцію харчування та була впроваджена в спортивно-оздоровчому комплексі «Монітор» в основній групі.

Висновки: використання розробленої програми фізичної реабілітації сприяло нормалізації артеріального тиску, підвищенню функціонального стану та рівня якості життя в більшому ступені, ніж в контрольній групі, в якій застосовувалась стандартна програма закладу.


Ключові слова


артеріальна гіпертензія; фізична реабілітація; сауна; силові вправи; ортостатичні вправи; гнучкість; координація; варіабельність ритму серця; інтегральна реографія тіла

Повний текст:

PDF

Посилання


Білий, В.В., Рідковець, Т.Г. (2017), "Механізми зниження артеріального тиску в людей хворих на есенціальну гіпертензію засобами фізичної реабілітації", Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт), Вип. 4 (85), С. 21-25.

Дедковская, Н. (2000), "Влияние лечебной физической культуры в комплексе с аутогенной тренировкой на нормализацию артериального давления", Материалы III науч.-метод. конф. студентов ф-та "Рекреации, физической реабилитации и спортивной медицины" (Киев, 1214 апреля 2000 г.): сб. науч. тр., Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины, Олимпийская лит, Киев, С. 14-18.

Єгорова, А.Ю. (2011), Вплив гіпертензивного типу ортостатичних реакцій артеріального тиску на перебіг та ефективність лікування артеріальної гіпертензії: автореф. дис. канд. мед. наук, Харків, 19 с.

Жукова, Л.Б. (1998), "Комплексне застосування лікувальної гімнастики та лікувального плавання в реабілітації хворих молодого віку з початковими стадіями артеріальної гіпертонії", Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту, № 5, С. 10-12.

Каменська, Е.П. (2001), Варіабельність серцевого ритму при лікуванні артеріальної гіпертензії метопрололом та еналаприлом: автореф. дис. канд. мед. наук, Харків, 17 с.

Мельник, О. (2015), "Модифікація добового ритму артеріального тику та ендогенних факторів ризику гіпертонічної хвороби засобами фізичної реабілітації у чоловіків молодого віку", Спортивний вісник Придніпров’я, № 1, С. 162-166.

Нурмаханов, А.О. (1972), О влиянии перегревания в условиях парной бани на функциональное состояние организма: автореф. дис. канд. биол. наук, Алма-Ата, 21 с.

Рідковець, Т.Г., Білий, В.В. (2015), "Аналіз впливу термоконтрастних методів фізичної реабілітації на пацієнтів з есенціальною формою гіпертензії", Молодіжний науковий вісник Східноєвроп. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, С. 166-170.

Смоленський, А.В., Мирошников, А.Б. (2014), "Новые подходы к физической реабилитации больных артериальной гипертонии с использованием тренажерных устройств", Спортивная медицина, № 1, С. 13-17.

Трубина, А.Б. (1968), "Комплексное лечение гипертонической болезни лечебной физкультурой и сегментарным массажем", Материалы IV науч.-практ. конф. по врачебному контролю и лечебной физкультуре, Свердловск, С. 34-39.

МОЗ України (2012), "Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної та екстреної (спеціалізованої) медичної допомоги "Артеріальна гіпертензія" МОЗ України", затверджено Наказом Мін-ва охорони здоров'я від 24 травня 2012 року № 3842012, Київ.

A. John Camm, Thomas F. Lьscher, Patrick Serruys (2011), Heart and blood vessels diseases – Guidelines of the European Society of Cardiology, Blackwell Publishing LTD.

Seeley Rod R., Stephens D. Trent, Philip Tate (2003), Seeley Anatomy and Physiology, McGraw Hill.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2017 Тамара Рідковець, Володимир Білий

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge