DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-3.002

Особливості вдосконаленої методики педагогічного контролю фізичної підготовленості спортсменок в естетичній гімнастиці

Олег Камаєв, Світлана Осадчиєва

Анотація


Мета: визначити найбільш ефективну методику засобів педагогічного контролю фізичної підготовленості спортсменок 12–14 років, що займаються естетичною гімнастикою.

Матеріал і методи: в експерименті брало участь двадцять спортсменок 12–14 років, що займаються естетичною гімнастикою. Проведено теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, використовувалися педагогічні методи дослідження, медико-біологічні методи дослідження, методи математичної статистики.

Результати: розроблено, теоретично і експериментально обґрунтовано комплекс вправ педагогічного контролю фізичної підготовленості гімнасток на етапі базової спеціалізованої підготовки в естетичній гімнастиці.

Висновки: вдосконалений комплекс є раціональною систематизацію засобів педагогічного контролю в естетичній гімнастиці, який дозволить гімнасткам прогресувати та мати високі результати в спорті вищих досягнень.


Ключові слова


педагогічний контроль; фізична підготовленість; естетична гімнастика; фізичні якості; спортсменки

Повний текст:

PDF

Посилання


Барчук, І.С., Паничів, І.С. (2003). Фізична культура, ЮНІТІ, Москва.

Винер-Усманова, И.А. (2013), Интегральная подготовка в художественной гимнастике: автореф. дис. док. пед. наук, Санкт-Петербург, 32 с.

Говорова, М.А., Плешкань, А.В. (2001), Специальная физическая подготовка юных спортсменок высокой квалификации в художественной гимнастике, Всерос. фед. худ. гимн., Москва.

Карпенко, Л.A. (2003), Художественная гимнастика, СПГАФК им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург.

Матвеев, Л.П. (2004), Теорія і методика фізичної культури. Введення в предмет, Лань, Санкт-Петербург.

Начинская, С.В. (2012), Спортивная метрология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, Академия, Москва.

Платонов, В.Н. (2015), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учеб-ник в 2 кн., Олимп. лит., Кн. 1, Киев.

Платонов, В.Н. (2017), Двигательные качества и физическая подготовка спортсменов, Киев.

IFAGG (2018), Competition rules of Aesthetic Group Gymnastics, режим доступу: http://www.gymnasticsontario.ca/wp-content/uploads/2018/02/IFAGG-competition-rules-2017.pdf


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Олег Камаєв, Світлана Осадчиєва

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge