DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-4.003

Зміни рівня координаційної підготовленості гімнасток 10–12 років у результаті використання спеціальних вправ на тренажері «Bоsu Balance Trainer»

Альфія Дейнеко, Інна Красова

Анотація


Мета: обґрунтувати ефективність використання розроблених комплексів вправ на тренажері «Bosu Balance Trainer» («BOSU») для розвитку координаційної підготовленості спортсменок 10–12 років у художній гімнастиці.

Матеріал і методи: у досліджені прийняли участь спортсменки 10–12 років, які займаються художньою гімнастикою. У контрольну і експериментальну групи входили по 12 гімнасток. Для вирішення поставлених завдань використовувались наступні методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; педагогічні спостереження; тестування; педагогічний експеримент; методи математичної статистики.

Результати: за підсумками проведеного дослідження було виявлено позитивний вплив розроблених комплексів вправ на тренажері «BOSU» на розвиток координаційної підготовленості спортсменок 10–12 років у художній гімнастиці.

Висновки: використання в тренувальному процесі з художньої гімнастики розроблених комплексів вправ на тренажері «BOSU» позитивно вплинули на розвиток рівня координаційної підготовленості спортсменок 10–12 років.


Ключові слова


художня гімнастика; гімнастки 10–12 років; тестування; тренажер «Bosu Balance Trainer» («BOSU»); комплекси вправ

Повний текст:

PDF

Посилання


Deyneko, Alfiya & Krasova, Inna (2018), «Improvement of special physical training of athletes 9–10 years old engaged in rhythmic gymnastics», Slobozhanskyi Herald of science and sport, No. 2(64), рр. 26-29.

Карпенко, Л.А. (2003), Художественная гимнастика: учеб. для тренеров, преподавателей и студентов физ. культуры, Москва.

Deineko, Alfia (2017), "Game method application efficiency for speed and power capability development of trampoline athletes at the initial training stage", Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, No. 3(59), рр. 8-10.

Дейнеко, А.Х., Муллагільдина, А.Я., Красова, І.В. (2016), «Вдосконалення координаційних здібностей гімнасток на етапі початкової підготовки в художній гімнастиці», Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту. Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції, 24-25 березня 2016 р., ХДАФК, Харків, С. 86-89.

Муллагильдина, А.Я. (2017), «Влияние сенсомоторной координации на техническую подготовленность юных спортсменок в художественной гимнастике», Слобожанський науково-спортивний вiсник, № 2(58), С. 62-66, doi:10.15391/snsv.2017-2.011.

Технічний комітет з художньої гімнастики: FIG (2017), Правила змагань з художньої гімнастки, 100 с.

Шевчук, Н.А., Чертихина, Н.А., Грязнова, О.А. (2011), Методика развития вестибулярной устойчивости гимнасток на основе применения тренажера «BOSU»: учеб.-метод. пособие, Волгоград.

Платонов, В.Н. (2004), Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте, Киев.

Водлозеров, В.Е. (2003), Тренажеры локально направленного действия, Киев.

Евсеев, С.П. (2003), Тренажеры в гимнастике, Москва.

GoodLooker.ru (2017), Платформа BOSU, режим доступу: http://goodlooker.ru/bosu.html (доступен на 24.07.2018).

Жіночий світ. Корисні поради для жінок (2018), Тренажер BOSU. Фітнес на платформі босу. Можливості BOSU. Показання та протипоказання до занять на BOSU, режим доступу: http://ywoman.ru/page/trenazher-bosu-fitnes-na-platformi-bosu-mozhlivosti-bosu-pokazannja-ta-protipokazannja-do-zanjat-na-bosu (доступен на 24.07.2018).

Білокопитова, Ж.А., Нестерова, Т.В., Дерюгіна, А.М., Бєзсонова, В.А. (1999), Художня гімнастика: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих шкіл Олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності, Республіканський науково-методичний кабінет, Київ, Україна, 115 с.

Круцевич, Т.Ю. (2003), Общие основы теории и методики физического воспитания. Учебник для студ. выс. уч. зав. физ. восп. и спорта, Том 1, Киев.

Андрєєва, Р.І. (2008), «Значення координаційних здібностей у підготовці гімнасток-художниць», режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/2516/1/08ariiag.pdf (доступний на 05.07.2018)

Білокопитова, Ж.А., Лаврентьєва, В.О., Кожевнікова, Л.К. (2011), «Ефективність розробленої програми з розвитку координаційних здібностей дівчаток 10–13 років, які займаються художньою гімнастикою», Проблеми фізичного виховання і спорту, № 4, С. 27-30

Байер, В.В., Муллагильдина А.Я. (2004), «Составление тренировочных комбинаций на различные виды координационных способностей на этапе предварительной базовой подготовки в художественной гимнастике (на примере упражнений с булавами)», Физическое воспитание студентов творческих специальностей, № 2, С. 31-34.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Альфія Дейнеко, Інна Красова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge