DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-4.009

Динаміка показників емпіричного дослідження та біогеометричного профілю у борців – ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта

Олексій Гончаров

Анотація


Мета: оцінити ефективність програми фізичної реабілітації на підставі вивчення динаміки показників емпіричного дослідження, вертебро-неврологічної симптоматики та біогеометричного профілю у борців – ветеранів спорту з остеохондрозом попереково-крижового відділу хребта.

Матеріал і методи: теоретичний аналіз і узагальнення літературних даних; використання діагностичних шкал (візуально-аналогова шкала болю (ВАШ), шкала п'ятибальної оцінки вертебро-неврологічної симптоматики); визначення рухливості попереково-крижового відділу хребта, проби Шобера, проби Томайера – тест «пальці-підлога»; методи математичної статистики.

Результати: за підсумками проведеного дослідження було виявлено статистично значущу динаміку показників емпіричного дослідження, параметрів біогеометричного пофілю у борців – ветеранів спорту основної групи, які проходили курс фізичної реабілітації за розробленою програмою із застосуванням лікувальної гімнастики, вправами в постізометричній релаксації, тракційним впливом у воді.

Висновки: результати дослідження підтвердили ефективність розробленої нами комплексної програми фізичної реабілітації, що позитивно впливає на показник болю, вертебро-неврологічну симптоматику, збільшення амплітуди руху хребта як в сагітальній, так і у фронтальній площині.


Ключові слова


ветерани спорту; фізична реабілітація; шкала ВАШ; біогеометричний профіль

Повний текст:

PDF

Посилання


Фавваз, Ф.Ш. (2012), Физическая реабилитация больных остеохондрозом после мини-инвазивных вмешательств на позвоночнике: автореф. дис. к. физ. восп., Киев, 23 с.

Лазарєва, О.Б. (2012), Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації при хірургічному лікуванні вертеброгенних попереково-крижових синдромів: автореф. дис. док. фіз. вих., Київ, 41 с.

Сохіб Бахджат Махмуд Альмаваждех (2014), Фізична реабілітація хворих на поперековий остеохондроз, ускладнений нестабільністю сегментів і протрузією міжхребцевих дисків: автореф. дис. к. фіз. вих., Київ, 24 с.

Башкиров, В.Ф. (1984), Комплексная реабилитация спортсменов после травм опорно-двигательного апарата, Физкультура и спорт, Москва.

Гончаров, А., Рубан, Л., Ананченко, К. (2017), "Уровень физического состояния здоровья и физической подготовленности организма борцов –ветеранов спорта", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(61), С. 42-47,

doi: 10.15391/snsv.2018-5.007.

Султанова, О.А., Лазарева, И.А., Беспалова, Л.М., Воронова, Н.Н. (2011), "Реабилитация студентов-медиков с хроническими заболеваниями опорно-двигательного аппарата", Электронный научно-образовательный вестник «Здоровье и образование в XXI веке», № 13(10), С. [469], режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/v/reabilitatsiya-studentov-medikov-s-hronicheskimi-zabolevaniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata.

Гончаров, О., Рубан, Л. (2017), "Фізична реабілітація борців-ветеранів спорту при остеохондрозі попереково-крижового відділу хребта", Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура, № 25-26, С. 72-77.

Honcharov, O. (2018), "Quality of life of veterans of sports with osteochondrosis of the lumbosacral spine", Slobozhanskyi Herald of Science and Sport, No. 1(63), pp. 20-23.

Пешкова, О.В., Гончаров, А.Г. (2012), "Физическая реабилитация спортсменов при остеохондрозе пояснично-крестцового отдела позвоночника на тренирующем двигательном режиме", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 5(2), С. 103-107.

Аксенова, А.М. (2009), "Использование массажа, упражнений и мягких техник для лечения пояснично-крестцового остеохондроза", Лечебная физкультура и спортивная медицина, № 10, C. 19-24.

Byuon, S. & Son, H. (2012), "The effects of proprioceptive neuromuscular facilitation and stabilizing exercise on trunk repositioning errors", Journal of physical therapy science, No. 24, pp. 1017-1020.

Лазарева, Е.Б. (2012), Физическая реабилитация при хирургическом лечении вертеброгенных пояснично-крестцовых синдромов: монография, Киев.

Васильева, И.В. (2013), "Оценка эффективности лечебной физкультуры при дегенеративно-дистрофических проявлениях в позвоночнике", Материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Лечебная физическая культура: достижения и перспективы развития» (27-28 мая 2013 г.), ФГБОУ ВПО «РГУФКСМиТ», Москва, С. 42-44.

Кормільцев, В.В. (2014), Фізична реабілітація осіб з вертеброгенною патологією в стадії ремісії із застосуванням засобів фітнесу: автореф. дис. к. фіз. вих., Київ, 24 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Олексій Гончаров

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge