DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2018-5.001

Структура моделі ціннісних орієнтирів індивідуальної фізичної культури школярів різних вікових груп

Тетяна Круцевич, Оксана Марченко

Анотація


У запропонованій статті подано результати емпіричного дослідження, на основі якого розроблені моделі індивідуальної фізичної культури юнаків і дівчат.

Мета: визначення факторів, що спонукають учнів до занять фізичними вправами та розробка моделі ціннісних орієнтирів індивідуальної фізичної культури юнаків і дівчат у різні вікові періоди.

Матеріал і методи: дослідження здійснювалось з контингентом школярів 5–11 класів. Загальна кількість респондентів склала 628 осіб (юнаків – 282; дівчат – 346), з яких 126 респондентів (97 юнаків і 29 дівчат) займаються певним видом спорту. Для вирішення завдань нашого дослідження на першому етапі було проведено анкетування респондентів «Визначення мотивів та інтересів школярів у галузі фізичної культури і спорту».

Результати: за результатами анкетування респондентів нами вперше були створені моделі ціннісних орієнтирів індивідуальної фізичної культури юнаків і дівчат різних вікових груп.

Висновки: з’ясовано, що уявлення школярів, які не займаються спортом, про якості, які характеризують фізично культурну людину, передусім стосуються саме спортивної діяльності. Більш гармонійно характеризують пріоритетні якості індивідуальної фізичної культури людини юнаки, які займаються спортом.


Ключові слова


школярі; юнаки; дівчата; фізичне виховання; цінності; індивідуальна фізична культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Мотылянская, Р.Е., Каштан, Э.Я., Велитченко, В.К., Артамонов, В.Н. (1990), "Двигательная активность – важное условие здорового образа жизни", Теория и практика физической культуры, № 1, С. 14-22.

Когут, І.О. (2004), "Порівняльна характеристика рухового режиму та показників здоров’я першокласників, які навчаються в школах різного типу", Спортивний вісник Придніпров’я, № 6, С. 143-146.

Круцевич, Т.Ю., Пангелова, Н. (2017), "Фізичне виховання як соціальне явище", Теорія і методика фізичного виховання, Олімп. л-ра, Київ,. Т. 1, С. 40-58.

Круцевич, Т.Ю. (2011), Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді, Олімпійська література, Київ.

Марченко, О.Ю. (2013), "Гендерні особливості формування інтересів та ціннісних орієнтацій у сфері фізичної культури школярів", Спортивний вісник Придніпров’я, № 2, С. 75-78.

Степаненкова, Э.Я. (2001), Теория и методика физического развития ребенка, Академия, Москва.

Столяров, В.И. (2015), Теория и методология современного физического воспитания: состояние разработки и авторская концепция, НУФВСУ, Олимп. лит., Киев.

Сухарев, А.Г. (1991), Здоровье и физическое воспитание детей и подростков, Медицина, Москва.

Томенко, О.А. (2012), Неспеціальна фізкультурна освіта учнівської молоді: теорія і методологія, МакДен, Суми.

Slingerland, M., Haerens, L., Cardon, G. & Borghouts, L. (2014), "Differences in perceived competence and physical activity levels during single-gender modified basketball game play in middle school physical education", European Physical Education Review, Vol. 20, рр. 20-35.

Malai, L.Yu., Ramashov, N.R., Nazarova, A.M. & Barbanova, N.V. (2013), "Optimization of Physical Culture and Sport Faculty’s Students of Y.A. Buketov Karaganda State University", Olimpik Sports and Sport for All: proceeding of 17th International Scientific Congress (Beijing, China, 2nd-6th, June, 2013), International Association of Universities of Physical Education and Sport, Beijing, pp. 170-171.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2018 Тетяна Круцевич, Оксана Марченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge