DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-1.011

Метод контролю енерговитрат на багатокомпонентні рухові виконання елементів складнокоординаційного завдання

Наталія Батєєва, Петро Кизім, Сергій Гуменюк

Анотація


Мета: синхронізувати взаємообумовлені стосунки структур динамічного стереотипу поведінки цілісного організму при багатокомпонентному руховому виконанні елементів складно координаційного завдання.

Матеріал і методи: матеріалом для цієї роботи служили емпіричні результати, отримані в дослідженні засобом повторних виконань, які складалися зіставленням частоти пульсу до виконання, за час його виконання, що було початком початкової частоти пульсу перед виконанням подальшого рухового елементу інтегрального комплексу вправ. Основний метод – статистична обробка емпіричних даних, на підставі чого здійснювалися геометричні побудови, які апроксамировались аналітичними виразами з подальшим їх аналізом.

Результати: на підставі проведених досліджень і подальшого аналізу частотної характеристики пульсу при виконанні інтегрального комплексу вправ визначена структура тренувального процесу.

Висновки: із застосуванням нової інтегральної методики в існуючій структурі тренувального процесу видається успішним рішення оцінки кінематичних і динамічних характеристик рухової діяльності, що визначає ефективність методу контролю енерговитрат на багатокомпонентні рухові виконання елементів складнокоординаційного завдання.


Ключові слова


частотна характеристика; пульс; рухова діяльність; інтегральний

Повний текст:

PDF

Посилання


Платонов, В.Н. (2004), Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практическое применение, Олимпийская литература, Киев.

Друзь, В.А., Артемьева, Г.П., Бурень, Н.В., Баканова, А.Ф., Жерновникова, Я.В., Пугач, Я.И., Задорожная, Э.А., Таможанская, А.В. (2013), Теоретические и прикладные основы построения мониторинга физического развития, физической подготовленности и физического состояния, ХГАФК, Харьков.

Самсонкин, В.Н., Друзь, В.А., Федорович, Е.С. (2010), Моделирование в самоорганизующихся системах, Изд. Заславский А.Ю., Донецк.

Пугач, Я.И., Друзь, В.Я. (2014), "Исследования особенностей протекания индивидуальных реакций артериального давления на разные изменения окружающей среди", Сборник статей Х Международной научной конференции, посвященной 60-летию БГТУ им. В.Г. Шухова и 210-летию ХНПУ им. Г.С. Сковороды, Белгород, Харьков, Красноярск, Москва, Часть II, С. 172-182.

Пугач, Я.И. (2013), "Особенности осуществления деятельности человека в экстремальных условиях ее протекания", Экстремальная деятельность человека, № 3(28), С. 8-10.

Ажиппо, А.Ю., Друзь, В.А., Дорофеева, Т.И., Пугач, Я.И. (2015), "Индивидуальные особенности физического развития и наступления биологической зрелости морфо-функциональных структур организма", Слобожанський науково-спортивний вісник, № 6 (50), С. 11-19.

Пугач, Я.И. (2014), Вплив емоційного стану спортсменів різної кваліфікації на успішність змагальної діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук фіз. виховання і спорту, Харків, 20 с.

Батєєва, Н.П. (2013), Удосконалення спеціальної фізичної та технічної підготовки кваліфікованих спортсменів з акробатичного рок-н-ролу в річному макроциклі: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. наук фіз. виховання і спорту, Харків, 22 с.

Батеева, Н.П., Кызим, П.Н. (2017), Совершенствование специальной физической и технической подготовки квалифицированных спортсменов в акробатическом рок-н-ролле в годичном макроцикле: монография, Харков, 228 с., ISBN 978-617-7256-95-2.

Кизім, П.М. (2018), Біомеханіка в акробатичному рок-н-ролі: навч.-метод. посіб., Харків, 130 c.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Наталія Батєєва, Петро Кизім, Сергій Гуменюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.