DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-2.008

Аналіз показників фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку

Лілія Гончар, Юлія Борисова

Анотація


Здоров'я дітей – найцінніше надбання кожного цивілізованого суспільства, що створює фізичну, інтелектуальну, духовну і соціальну основу держави. Встановлено, що відхилення показників фізичного розвитку від вікових норм розвитку та дисгармонійність розвитку супроводжується змінами у стані здоров'я дітей.

Мета: зробити аналіз показників фізичного розвитку дітей 5–6 років.

Матеріал і методи: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, Інтернет-ресурсів та освітніх програм, педагогічне спостереження, визначення рівня фізичного розвитку (метод антропометрії), метод індексів (індекс Пін'є), методи математичної статистики.

Результати: аналіз антропометричних показників довжини та маси тіла, окружності грудної клітини у хлопчиків і дівчат 5–6 років дозволив визначити, що ці показники у всіх трьох статево-вікових групах відповідають середньому рівню.

Висновки: у дітей 5–6 років показники обводу голови знаходяться на низькому рівні (<54 см). Біологічний вік у 50,0% хлопчиків та у 62,1% дівчат І, ІІ та ІІІ вікових груп відповідає паспортному. Більшість хлопчиків 5–6 років (64,3%) та дівчат (59,2%) мають гармонійну тілобудову (p>0,05), дисгармонійність розвитку мають 35,7% та 40,8% дітей відповідно. За індексом Пін'є у дітей 5–6 років в усіх трьох вікових групах спостерігається нормостенічний (5,2%) та астенічний (94,8%) типи будови тіла.


Ключові слова


діти 5–6 років; фізичний розвиток; біологічний вік; гармонійність тілобудови; дошкільники

Повний текст:

PDF

Посилання


Assessing, B.K., Barber, B.K. & Olsen, J.A. (2004), "Тhe transitions to middle and high school", The Journal of adolescent research, Vol. 19, No. 1, pp. 3-30.

Бондар, І.Р. (2014), Інтегративне фізичне виховання школярів різних медичних груп, ЛДУФК, Львів.

Борисова, Ю.Ю. (2009), Диференційований підхід у фізичному вихованні школярів на основі використання комп'ютерних технологій: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту, Дніпропетровськ, 17 с.

Вільчковський, Е.С., Денисенко, Н.Ф. (2011), Організація рухового режиму дітей у дошкільних навчальних закладах: Навчально-методичний посібник, Тернопіль.

Вовченко, І. (2016), "Оцінка фізичного та психічного розвитку дітей дошкільного віку", Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць, № 2, С. 14-17.

Денисенко, Н.Ф., Аксьонова, О.П. (2009), Через рух до здоров'я, Тернопіль.

Дубогай, О.Д., Пангелов, Б.П., Фролова, Н.О., Горбенко, М.І. (2002), Інтеграція пізнавальної і рухової діяльності в системі навчання і виховання школярів, Київ.

Дудіцька, С.П. (2017), "Базовий компонент дошкільної освіти як основа фізичного розвитку та виховання дітей в дошкільних навчальних закладах", Молодий вчений, № 3.1 (43.1), С. 136-139.

Дука, Е.Д., Васильева, Т.Л., Мишина, Н.В. (2000), Важнейшие константы детского организма, Днепропетровск.

Кондратьєв, В.О., Вакуленко, Л.І., Бідогіна, Л.П., Різник, А.В., Савченко, А.В. (2014), Оцінка фізичного розвитку дітей різного віку, Дніпропетровськ.

Круцевич, Т.Ю., Воробйов, М.І., Безверхня, Г.В. (2011), Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків і молоді, Київ.

Ланда, Б.Х. (2017), Диагностика физического состояния: обучающие методика и технология, Москва.

Москаленко, Н., Полякова, А., Ковров, Я. (2013), "Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних закладах", Спортивний вісник Придніпров’я, № 1, С. 40-42.

Никифоров, Г.С. (2006), Психология здоровья, Питер, Санкт-Петербург.

Пасічник, В.М. (2017), "Показники фізичного розвитку дітей дошкільного віку м. Львова та Львівської області", Спортивний вісник Придніпров'я, № 3, С. 131-137.

Петренко, Г.П. (2015), "Закономірності розвитку дітей старшого дошкільного віку", Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, № 4 (55), С. 98-101.

Слабінська, К.А., Мамешина, М.А. (2017), "Рівень фізичного здоров'я дітей старшого дошкільного віку", ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення», Харків, С. 149-159.

Тупчій, Н.О. (2001), Режими рухової активності дітей 5–6 років із різним рівнем фізичного стану: автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. наук з фіз. виховання і спорту, Київ, 17 с.

Федоренко, В.І., Кіцула, Л.М. (2015), "Територіальні особливості фізичного розвитку школярів", Довкілля та здоров’я, № 2 (73), С. 14-19.

Черноруцкий, М.В. (1925), "Учение о конституции в клинике внутренних болезней", Труды 7-го съезда российских терапевтов, Ленинград, С. 304-312.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Лілія Гончар, Юлія Борисова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge