DOI: https://doi.org/10.15391/snsv.2019-3.003

Взаємозв’язок спеціальної і функціональної підготовленості борців вільного стилю на різних етапах спортивної підготовки

Леонід Волков, Степан Захарків

Анотація


Представлені експериментальні дані свідчать, що на всіх етапах багаторічної підготовки борців вільного стилю віком від 11–12 років до 17–18 років існують достовірні взаємозв’язки між показниками спеціальної і функціональної підготовленості. Найбільшу кількість достовірних взаємозв’язків мають тести зі спеціальної підготовленості – «забігання на мосту за 1 хв», «перевороти на мосту за 1 хв».

Проведені дослідження підтверджують достовірно високий взаємозв’язок компонентів спеціальної і функціональної підготовленості при навчанні підлітків і юнаків спортивній боротьбі. Окремі компоненти цих видів підготовки змінюють інформативність у залежності від етапів підготовки, що потребує змін у загальних та вибіркових обсягах тренувальних навантажень.

Мета: дослідити взаємозв’язок основних компонентів спеціальної і функціональної підготовленості підлітків та юнаків, які займаються вільною боротьбою на різних етапах багаторічної спортивної підготовки.

Матеріал і методи: дослідження організовані на базі Олімпійського коледжу ім. Івана Піддубного за участю 90 спортсменів у віці від 11 до 18 років.

У процесі експерименту були використанні наступні методи: теоретичний аналіз, узагальнення досвіду практики, педагогічне тестування, пульсометрія, рефлексометрія, теппінгметрія, математична статистика, кореляційний аналіз.

Результати: встановлено взаємозв’язок спеціальної і функціональної підготовленості борців вільного стилю від 11 до 18 років, які навчаються на різних етапах спортивної підготовки.

Висновки: дослідження проблеми взаємозв’язку спеціальної і функціональної підготовленості борців вільного стилю потребує розробки комплексної методики з використанням ідеї системного підходу.

На всіх етапах спортивної підготовки підлітків та юнаків віком від 11–12 років до 17–18 років, які займаються вільною боротьбою, існують достовірні взаємозв’язки між компонентами спеціальної і функціональної підготовленості.

За інформативністю ці показники змінюються від етапу підготовки, що потребує змін обсягів тренувальних навантажень вибіркової і загальної спрямованості.


Ключові слова


спортивна боротьба; взаємозв’язок видів підготовки; інформативність компонентів підготовленості; інформативність компонентів функціональної підготовленості; комплексна методика досліджень

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко, В.Ф., Данько, Г.Ф. (2004), Физическая подготовка борцов, Олимпийская л-ра, Киев.

Бойко, Е.И. (1964), Время реакции человека, Медицина, Москва.

Волков, В.Л. (2000), Комплексная оценка базовой подготовленности. Состояния здоровья, физическая подготовленность, функциональные возможности, психофизиологическое состояния, Киев.

Волков Л.В. (2016), Теорія і методика дитячого та юнацького спорту, Освіта України, Київ.

АСБУ (2011), Вільна боротьба: чоловіки, жінки. Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, Київ.

Данько, Г.В. (2011), Вольная борьба, Киев.

Захаркив, С.Й. (2018), "Функциональная подготовленность борцов вольного стиля обучающихся на разных этапах многолетней спортивной подготовки", Науковий часопис. серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури», Випуск 7 (101) 18, С. 42-49.

Ильин, Е.П. (2001), Дифференциальная психофизиология, Питер, Санкт-Петербург.

Коробейникова, Л., Коробейников, Г., Ричок, Т., Данько, В., Шацьких, В.Ю. (2016), "Особливості прояву нейродинамічних функцій борців високої кваліфікації в динаміці тренувального процесу", Теорія і методика фізичного виховання і спорту, № 4, С. 57-60.

Кличко Виталий (1999), Методика определения способностей боксеров в системе многолетнего спортивного отбора: Диссерт. на соискание учен. степени канд. наук по физ. воспитанию и спорту, НУФВС Украины, Киев, 187 с.

Кличко Владимир (2000), Педагогический контроль в системе управления базовой подготовкой квалифицированных боксеров: Диссертация на соискания учен. степ. канд. наук по физ. воспитанию и спорту, НУФВС Украины, Киев, 169 с.

Мищенко, В.С. (1990), Функциональные возможности спортсменов, Здоровье, Киев.

Начинская, С.В. (2005), Спортивная метрология. Учебное пособие для студ. высщ. учеб. заведений, Изд. Центр. «Академия», Москва.

Плахтиенко, В.А., Блудов, Ю.М. (1983), Надежность в спорте, Физкультура и спорт, Москва.

Романенко, В.А. (2005), Диагностика двигательных способностей: учеб. пособ., ДонНУ, Донецк.

Филлипов, М.М. (2006), Психофизиология функциональных состояний, МАУП, Киев.

Ягелло Владислав (2002), Теоретично-методические основы системы многолетней физической подготовки юных дзюдоистов, Изд-во АВФ, Варшава, Киев.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2019 Леонід Волков, Степан Захарків

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.